Автор: Александър Георгиев

Дичев, Б. Кратките остроумия за класическия българин във Фейсбук – установяване на жанра и преглед на езиковите му белези

Кратките остроумия за класическия българин във Фейсбук – установяване на жанра и преглед на езиковите му белези Богдан Дичев Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Българска академия на науките ORCID ID: 0009-0004-3540-7713 имейл: bogdan.dichev@iefem.bas.bg DOI: https://doi.org/10.58894/BFOE6358 Резюме. Текстът разглежда

Публикувано в Анализи

Тодоров, С. Трансмедии на социални каузи

Трансмедии на социални каузи Сергей Тодоров СУ „Св. Климент Охридски“ имейл: sergeyt@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/USVN2136 Резюме. Въздействието на трансмедиите за социални каузи продължава да става все по-често използвана практика за комуникиране. Причината за това е този вид комуникация е, че тя е

Публикувано в Анализи

Шишманов, Л. Относно въпроса за политическата стигматизация

Относно въпроса за политическата стигматизация Лазар Шишманов Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0009-0008-2689-3333 имейл: lazars@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SEQN2123 Резюме: Статията разглежда как хората взаимодействат с политически различните, представляващи „опасност“ за техните вярвания и позиции. Преди да бъде разгледан феноменът политическа

Публикувано в Дискусии

Досев, В. Футболни метафори в българския политически дискурс

Футболни метафори в българския политически дискурс Владимир Досев Икономически университет – Варна ORCID ID: 0000-0002-8332-0127 имейл: vl_dosev@ue-varna.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SJMN5343 Резюме. Според теорията на когнитивната лингвистика метафорите оформят не само нашата комуникация, но и начина, по който мислим, действаме в ежедневието си и дори

Публикувано в Анализи

Отова, И., Е. Стайкова. Популистки разкази за миграцията в България: „бежанската криза“

Популистки разкази за миграцията в България: „бежанската криза“ Илдико Отова Нов български университет ORCID ID: 0000-0002-3620-3067 имейл: ildiko.otova@gmail.com Евелина Стайкова Нов български университет ORCID ID: 0000-0001-9155-3169 имейл: staikova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/TFPM4488 Резюме. Миграцията е силно политизиран феномен. Тя е сред любимите теми

Публикувано в Медиен мониторинг

Гъркова, И. „Усъвършенствуване“ и „изчегъртване“ за политическа и медийна употреба

„Усъвършенствуване“ и „изчегъртване“ за политическа и медийна употреба Ирина Гъркова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: irinagrekov@abv.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SPND6085 Резюме. Изследването разглежда най-употребяваните в политическата комуникация думи в два исторически периода от развитието на страната-тоталитарния и посттоталитарния. Проследено е навлизането на

Публикувано в Дискусии

Василев, С. Политическата комуникация – между регулираните медии и нерегулираните платформи

Политическата комуникация – между регулираните медии и нерегулираните платформи Симеон Василев Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ ORCID 0000-0001-5824-3855 имейл: sivasilev@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/AOQV1963 Резюме. Традиционните медии отдавна не са светая светих на политическата комуникация. Те са

Публикувано в Анализи

Папазова, П. Ролята на социалните медии във формирането на политически имидж: анализ на профилите на Бойко Борисов, Слави Трифонов и Кирил Петков във Facebook през 2021 година

Ролята на социалните медии във формирането на политически имидж: анализ на профилите на Бойко Борисов, Слави Трифонов и Кирил Петков във Facebook през 2021 година Пламена Папазова Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Факултет по журналистика и масова комуникация имейл: pdpapazova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/NTZG7505

Публикувано в Анализи

Анева, Н. Жанрът „телевизионен маратон при бедствие”. Войната в Украйна и битката на телевизиите

Жанрът „телевизионен маратон при бедствие“. Войната в Украйна и битката на телевизиите Наделина Анева Nova News ORCID ID: 0000-0003-1425-1030 имейл: nadelina@abv.bg DOI: https://doi.org/10.58894/UVMX9847  Резюме. Статията изследва телевизионните маратони при отразяване на извънредни събития, като в центъра на анализа е войната в Украйна.

Публикувано в Медиен мониторинг

Петков, М. Elden Ring: Силата на феновете

Тактическото мълчание като маркетингова стратегия за популяризиране на продукт. Случаят „Elden Ring“ Михаил Емилов Петков Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: m.e.petkov@abv.bg DOI: https://doi.org/10.58894/NEKP4841 Резюме. Рекламната кампания на един продукт е почти толкова важна, колкото самият продукт. За да се събере

Публикувано в Дискусии