ПОЛИТИКА ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП

Списание „Медии и език“ използва Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Това е списание с отворен достъп, което означава, че цялото съдържание е достъпно безплатно за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, отпечатват, търсят или правят връзки към пълните текстове на статиите или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или авторите. Това е в съответствие с определението на Budapest Open Access Initiative (BOAI) за отворен достъп в Декларацията, подписана и от сп. „Медии и език“ – https://www.budapestopenaccessinitiative.org/sign/signatures/, както и със стандартите за отворен достъп на Directory of Open Access Journals.

Тази политика позволява цялото съдържание на списанието да бъде свободно достъпно при либерализирани условия за по-нататъшно използване. Ползите от отворения достъп са, че:

  • Статиите са безплатно и постоянно достъпни онлайн веднага след публикуването, което позволява по-широко разпространение и повишена видимост;
  • Авторите запазват авторските права върху произведенията си;
  • Статиите се включват във всички основни библиографски бази данни;
  • Няма пространствени ограничения за допълнителен материал, включително фигури, обширни данни и видеозаписи.