Категория: Дискусии

Василева, З. Юридическият дискурс в публичната комуникация

Юридическият дискурс в публичната комуникация Зарина Василева Комуникационен експерт на свободна практика ORCID ID:0000-0001-6365-9548 имейл: zbvasileva@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/ZTPA4893  Резюме. Ефективна правна комуникация е тази, при която адресатът не само успява да получи и разбере адресираното до него съобщение, но и предприема

Публикувано в Дискусии

Филатова, Р. Прилагане на международното право при субектите на международните отношения

Прилагане на международното право при субектите на международните отношения Росица Филатова СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-3496-150X имейл: rositsafilatova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/KLGU3094  Резюме. Ключова тема в осъществяването на международните отношения е прилагането на международното право. От съществено значение са правата или функциите

Публикувано в Дискусии

Шишманов, Л. Относно въпроса за политическата стигматизация

Относно въпроса за политическата стигматизация Лазар Шишманов Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0009-0008-2689-3333 имейл: lazars@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SEQN2123 Резюме: Статията разглежда как хората взаимодействат с политически различните, представляващи „опасност“ за техните вярвания и позиции. Преди да бъде разгледан феноменът политическа

Публикувано в Дискусии

Гъркова, И. „Усъвършенствуване“ и „изчегъртване“ за политическа и медийна употреба

„Усъвършенствуване“ и „изчегъртване“ за политическа и медийна употреба Ирина Гъркова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: irinagrekov@abv.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SPND6085 Резюме. Изследването разглежда най-употребяваните в политическата комуникация думи в два исторически периода от развитието на страната-тоталитарния и посттоталитарния. Проследено е навлизането на

Публикувано в Дискусии

Петков, М. Elden Ring: Силата на феновете

Тактическото мълчание като маркетингова стратегия за популяризиране на продукт. Случаят „Elden Ring“ Михаил Емилов Петков Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: m.e.petkov@abv.bg DOI: https://doi.org/10.58894/NEKP4841 Резюме. Рекламната кампания на един продукт е почти толкова важна, колкото самият продукт. За да се събере

Публикувано в Дискусии

Ефтимова, А. Бранд лингвистиката като холистична перспектива при изучаването на бранд комуникацията

Бранд лингвистиката като холистична перспектива при изучаването на бранд комуникацията Андреана Ефтимова Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0001-9232-7243 имейл: a.eftimova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/YQPD2368 Резюме. Текстът обсъжда необходимостта от въвеждането на „нова“ научна дисциплина – бранд

Публикувано в Дискусии

Как медиите отразяват проблемите на преподаването на българския език във висшите училища

Как медиите отразяват проблемите на преподаването на българския език във висшите училища Силвия Коева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имейл: ssilvia_koeva@abv.bg Елица Топалова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имейл: elitsatopalova77@abv.bg DOI: https://doi.org/10.58894/AKFR7912 Резюме. Статията проследява медийното представяне на проблемите

Публикувано в Дискусии

Медийната дискусия около нов превод на романа на Джордж Оруел „1984“

Медийната дискусия около нов превод на романа на Джордж Оруел „1984“ Весела Йорданова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: vesy.yordanova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/QNGB6855 Резюме. Романът „1984“ на Джордж Оруел има утвърден статут на емблема в пантеона на литературните антиутопии. Съвременните читателите могат осезаемо

Публикувано в Дискусии

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията Лора Симеонова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: lsimeonova@uni-sofia.bg Резюме. Кой и защо (не) чете вестници днес? И обречена ли е на гибел българската преса или има шанс

Публикувано в Дискусии

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване Даяна Идънс Софийски университет „Св. Климент Охридски“ email: dajanabb@uni-sofia.bg Резюме. В това изследване се анализират етнокултурните аспекти на езиковото общуване на две нации – българската и английската. Проследява се дали родният език е част

Публикувано в Дискусии