Автор: Александър Георгиев

Данчева, Д. Тенденции в писането на абстракти за български научни списания: Езиков анализ

Тенденции в писането на абстракти за български научни списания: езиков анализ Денка Данчева СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID 0009-0003-7574-4055 имейл: denkak@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/WHZN9755  Абстракт. Абстрактът в писмен вид като задължителен реквизит на научната публикация е първата, а понякога и единствената

Публикувано в Медиен мониторинг

Василева, З. Юридическият дискурс в публичната комуникация

Юридическият дискурс в публичната комуникация Зарина Василева Комуникационен експерт на свободна практика ORCID ID:0000-0001-6365-9548 имейл: zbvasileva@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/ZTPA4893  Резюме. Ефективна правна комуникация е тази, при която адресатът не само успява да получи и разбере адресираното до него съобщение, но и предприема

Публикувано в Дискусии

Вангелов, Н. Лозунгът като интегрална част от визуалната пропаганда през социализма в България

Лозунгът като интегрална част от визуалната пропаганда през социализма в България Никола Вангелов СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-7539-8629 имейл: nlvangelov@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/YMXB1194 Резюме. През годините на социализма в България широко се използва визуална пропаганда с цел убеждаване на населението

Публикувано в Анализи

Филатова, Р. Прилагане на международното право при субектите на международните отношения

Прилагане на международното право при субектите на международните отношения Росица Филатова СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-3496-150X имейл: rositsafilatova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/KLGU3094  Резюме. Ключова тема в осъществяването на международните отношения е прилагането на международното право. От съществено значение са правата или функциите

Публикувано в Дискусии

Лиу, Д. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Тази сутрин“ по bTV (14.06.2023 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Тази сутрин“ по bTV (14.06.2023 г.) Динлей Лиу Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: dlui@uni-sofia.bg   Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, дискусия в „Тази сутрин“ по БТВ Дата на излъчването: 14.06.2023 г. Основна

Публикувано в Медиен корпус

Янишевская, М. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (28.05.2023 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (28.05.2023 г.) Мира Янишевская Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: mira_yanis@yahoo.it   Етикет на записа: медии, обзорно телевизионно публицистично предаване, интервю в „120 минути със Светослав Иванов“

Публикувано в Медиен корпус

Десетгодишнина на учебника по медиен език и стил

Празнуваме 10-годишен юбилей на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики”, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014 г. Ива Иванова Независим изследовател ORCID ID: 000-0003-2400-9416 имейл: idobromiro@uni-sofia.bg През 2024 г. се навършват десет години от издаването на учебника „Медиен

Публикувано в Събития

Ананиева, Т. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „История.bg“ по БНТ (24.04.2023 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „История.bg“ по БНТ (24.04.2023 г.)   Татяна Ананиева СУ „Св. Климент Охридски“ имейл: tanichka1999@gmail.com Етикет на записа: медии, телевизионно историческо предаване, дискусия в „ИСТОРИЯ.BG” Дата на излъчването: 24.04.2023 г. Основна тематика: банатските българи Допълнително засегнати теми:

Публикувано в Медиен корпус

Карамфилова, И. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (4.06.2023 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (4.06.2023 г.) Ивет Карамфилова СУ „Св. Климент Охридски“ имейл: ikaramfilo@uni-sofia.bg    Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, интервю в „120 минути” Дата на излъчването: 4.06.2023 г. Основна тематика:

Публикувано в Медиен корпус

Микова, Р. Изследване на потребителските нагласи по отношение на инфлуенсърите и тяхното сътрудничество с брандове в България

Изследване на потребителските нагласи по отношение на инфлуенсърите и тяхното сътрудничество с брандове в България Радослава Микова „Публисис“ ЕАД ORCID ID: 0000-0001-6633-7624 имейл: radoslava.mikova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/YUJL4292 Резюме. В изследването се прави опит да се проучат потребителските нагласи по отношение на

Публикувано в Анализи