Тази събота и неделя“ по bTV (03.04.2022 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Тази събота и неделя“ по bTV (03.04.2022 г.)

Радостина Димитрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
имейл: radost_96@abv.bg 

 Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, интервю в „Тази събота и неделя“ с шеф Андре Токев

Дата на излъчването: 03.04.2022 г.

Основна тематика: Животът на топ готвача в затвора след присъдата за шофиране в нетрезво състояние

Допълнително засегнати теми: Ситуацията преди влизането в затвора

Участници:

Мария Цънцарова – пол Ж, професия/занимание – разследващ журналист, репортер, телевизионен водещ, образование – висше, спортно-елегантно облекло

Андре Токев – пол М, професия/занимание – шеф-готвач (главен готвач), образование – висше, спортно облекло

Ситуационен комплекс: Затвор. Водещата М.Ц. и интервюираният А.Т. са разположени един срещу друг, седнали в двата края на дървена пейка – отляво е М.Ц., а отдясно – А.Т. На заден план се вижда стълклена врата, а около двамата участници има други мебели

Ситуационна тоналност: Служебна, спонтанно-неутрална тоналност (по скалата на Ризел-Тарасов-Лендел (Леонтьев, Сорокин, Тарасов 1977, 194; Виденов 1979, 30)

Транскрибирал: Радостина Димитрова, магистърска програма „Реклама и публична комуникация“, ФЖМК

Дата на транскрипцията: 03.05.2022 г.

Продължителност на транскрибирания откъс: 7 минути и 14 секунди

Линк към записа в интернет: https://www.youtube.com/watch?v=vXHUnwILc8k  (04.04.2022 г.)

Транскрибиран текст

М.Ц.: какво е чувството/ когато животът тече зад решетки // (по време на цялото изказване говори през усмивка; изпъва пръстите на вплетените си една в друга ръце, поставени на колятото ѝ, поклаща единия си крак, който е кръстосан)

А.Т.: (преглъща) ми/ (поглежда ту надолу, ту встрани) няма голяма промяна/ (поглежда с усмивка към Мария Цънцарова, кима и леко повдига дясното си рамо) защото за мен/ (поглежда отново встрани и надолу) дали съм зад решетки (поглежда към водещата с усмивка и повдига вежди) или извън решетките/ (накланя тялото си надясно и протяга ръка надясно, потропва еднократно с крак) животът продължава и човек трябва да се амбицира (повдига леко ръцете си и започва да извършва въртеливи движения с тях) и да използва максимума от времето си/ а не да зарови главата в пясъка/ (повдига лявата си ръка)

М.Ц.: (кима, гледайки в очите с умивка Андре Токев)

А.Т.: и/ (поглежда встрани, затваря очите си и преглъща, отново ги отваря) така че/ (поглежда надолу и след това отново към Мария Цънцарова) използвам максимум времето за неща/ (поклаща главата си) дали ще е четене (повдига ръце) или други неща/ от които мога да се възползвам/ разбира се съм безпомощен (сбръчква вежди) в това да мога да помогна на моето семейство или на моя отбор в ресторантите/ където работя/ това най-много ми пречи/ (ту слага едната си ръка като юмрук в другата, ту отпуска ръцете си и ги повдига напред) не мога да се видя с близките/ това е наистина един неприятен момент/ (повдига дясното си рамо, поглежда встрани и пак връща погледа си към водещата) но все пак съм тука/ (накланя главата си надясно) по наказание/ (казва думата с лека усмивка и повдига вежди) (протяга дясната си ръка напред, след което отново я прибира в другата ръка) и/ нещо човек трябва да усети/ за да може следващия път да се поучи (прави жестове с ръце, които отваря и отново затваря в юмрук една върху друга) и да не прави/ амм/ (повдига палците на ръцете си, които са една върху друга, заключени в юмрук) лоши крачки// (усмихва се и кима с глава)

М.Ц.: спомняш ли си (присвива леко очи) какви мисли те връхлетяха/ когато чу присъдата// (говори през усмивка, докато задава въпроса, поклаща леко тялото си напред, докато седи с кръстосан крак с преплетени една в друга ръце върху него)

А.Т.: (въздиша) аамм/ (въздиша отново) ммм/ не мога точно да си спомня/ беше ми неприятно/ (накланя леко глава надясно и преглъща) все пак човек (поглежда към водещата) винаги/ си мисли (усмихва се и прави жест с ръка) за времето/ (поглежда надолу) когато (поглежда отново към водещата и повдига вежди) е можел да предотврати нещата/ но не ги е предотвратил/ (поглежда настрани) присъдата беше по споразумение/ със съдията и с/ прокурора/ така че знаех предварително и предварително се бях подготвил за това нещо/ така че не беше шок/ разбира се неприятно/ но/ при споразумение е по-лесно/ защото ти уговаряш // (през цялото време поглежда ту към водещата, ту встрани,  ту разпъва ръцете си и ги вдига напред, ту ги събира една в друга като юмрук)

М.Ц.: помниш ли последната нощ/ когато беше вкъщи/ преди да събереш нещата си тук и да дойдеш в Казичене// (повдига ръцете си напред, след което ги преплита една в друга и ги поставя отново върху коляното на кръстосания си крак)

А.Т.: (въздиша) да/ съвсем нормално//

М.Ц.: успя ли да спиш//

А.Т: да/ да/ нямаше/ нямаше никакви/ проблеми със съня// (върти главата си наляво и надясно) защото имах достатъчно време/ (изтегля тялото си леко назад и повдига напред дясната си ръка) защото бях два месеца под домашен арест/ (поглежда встрани и отново връща погледа си към водещата) и/ психически успях да се настроя и да се наглася за това нещо/ (повдига напред дясната си ръка) мм/ както се казва/ донякъде съм и по собствено желание/ (подвига напред дясната си ръка) споразумях се да дойда тук/ за да си отлежа наказанието// (няколко пъти повдига напред дясната си ръка, говори през усмивка)

М.Ц.: кои бяха нещата/ които събра/ кой беше/ какъв беше багажът/ който взе със себе си/ (ръкомаха и връща ръцете си, вплетени една в друга, върху коляното на кръстосания си крак)  тръгвайки насам//

А.Т.: амм/ взех си/ стари дрехи разбира се/ защото не знаех/ нямах представа точно/ (върти главата си наляво и надясно, поглежда ту встрани, ту към водещата, повдига вежди и говори през усмивка) амм/ бях в ареста (изпъва ръката си напред)там беше достааа/ (усмихва се, поглежда надолу, прави жест с ръце – сякаш претегля нещо) особено/ (поглежда встрани) нннетипично за мен/ (протяга дясната си ръка напред) точно както в затвор/ (протяга и двете ръце напред и кима с глава) и си взех наистина стари дрехи но като попаднах сега тук и в Казичене вече/ (поглежда встрани и замахва с дясната си ръка) тук е по-различно/ тук е общежитие/ (повдига вежди и кимва с глава) то се води затворничено общежитие/ много по-свободно можеш дааа/ се движиш/ няма тези рестрикции без връзки/ без колани/ (ту протяга, ту сгъва дясната си ръка) така че (подвига ръцете си и прави въртеливи движения с тях) бях се подготвил зааа много по-страшно нещо/ (протяга напред дясната си ръка) а пък/ амм/ (накланя глава надясно и я връща обратно) се озовах на място/ където/ (затваря очи и отново накланя главата си) не искам да казвам хората да не си помислят/ чее/ (ту повдига ръцете си напред и ги разтваря, ту ги връща обратно) затворът си е затвор/ ноо/ може да ходя с връзки/ (посочва обувките си) може да ходя с колан/ (показва с ръце пред корема си въображаем колан) нормално да се обличам/ (протяга дясната со ръка напред) даа/ нее беше (рязко върти глава ту наляво, ту надясно) както (протяга ръка напред) в (поглежда надолу) ареста/ (поглежда към водещата) в ареста си беше наистинаа съвсем различно и от една страна беше хубаво че бях няколко дни в ареста/ (протяга напред дясната си ръка) защото аз се бях настроил наистина/ (протяга дясната си ръка напред) на (пак протяга дясната си ръка напред) екстремно нещо/ пък човек/ като открие позитивни неща/ (повдига леко ръцете си и ги движи ту наляво, ту надясно) се чувства по-добре//

М.Ц.: а как те посрещна тук затворът// (мърда рязко главата и раменете си, разтваря ръце и пак ги събира върху коляното на кръстосания си крак)

А.Т.: съвсем нормално даже в началото/ понеже наистина бях облякъл доста/ (протяга ръка напред и говори през усмивка) (поглежда надолу) стари дрехи/ (поглежда към водещата) ммм/ (смее се и гледа встрани) и момчетата/ (протяга дясната си ръка напред) бях в/ затвора (поглежда към водещата) и те са ме помислили за клошар// (протяга напред дясната си ръка) защото ми взеха и багажа/ (движи ръцете си наляво-надясно) нямах право на сак/ (протяга дясната си ръка и я свива в юмрук, сякаш държи нещо) бях с едни чували/ (връща ръката си пред тялото и отново я свива сякаш държи нещо) много е важно човек/ вътрешно да е готов за това нещо и да се примири че/ (вдига дясната си ръка до лицето и започва да прави с нея въртеливи движения, сякаш изброява нещо) не го очаква петзвезден хотел/ (кима и отваря широко очите си) ами отива все пак в затвора//

М.Ц.: сам ли в стая// (повдига и разтваря ръце, след което ги връща отново на колято на кръстания си как)

А.Т.: (поглежда встрани) в момента ли (вплита пръстите на ръцете си и ги мърда)

М.Ц.: мхм (кима)

А.Т.: в момента не/ по двама сме по трима/ зависи// (кима, движи глава си наляво и надясно)

М.Ц.: с какъв човек делиш дните си сега// (разтваря ръце и ги поставя върху коляното на кръстосания си как)

А.Т.: много/ (кима встрани) много приятен (усмихва се) горе-долу сме на една възраст/ (вдига дясната си ръка и я свива към тялото) (кима) и ммного/ той обича да чете книги аз обичам да чета книги/ дискутираме/ мии/ (кима) много добре […]

М.Ц.: той за какво лежи тук//

А.Т.: (смее се) трябва ли да го разказвам// (протяга дясната си ръка напред)

М.Ц.: както прецениш//

А.Т.: мии/ (поглежда встрани) точно и аз не знам/ (поглежда към водещата) не съм се интересувал/ (поглежда встрани) Поли се казва/ (протяга дясната си ръка напред) (измества тялото си леко вдясно) съвсем/ има си/ (протяга дясната си ръка напред) минало което е/ но той/ се/ въобще съвсем си е променил коренно мисленето/ въобще има/ (протяга дясната си ръка напред, сякаш изброява нещо) идеи след като приключи тук/ (повдига рамене) много добре да се развива напред/ (протяга дясната си ръка напред) така че […]

М.Ц.: за какво си говорите с Поли// (повдига рамене)

А.Т.: (повдига и разтваря ръцете си) за/ най-различни неща от живота/ (отново повдига и разтваря ръцете си) и/ за книгите които/ (протяга дясната си ръка напред) той чете (посочва с длан водещата) и аз чета/ (посочва с длан себе си) заа/ някой път/ (протяга дясната си ръка напред и преглъща) за новините […] (пак протяга дясната си ръка напред)

М.Ц.: какво четеш//

А.Т.: в момента чета/ (смее се и поглежда встрани, след това отново към водещата) сега точно прочетох една книга (поглежда встрани, кима и повдига леко дясната си ръка) която се казва Как да работим само четири часа в седмицата// (поглежда към водещата)

М.Ц.: (кима и повдига рамене) звучи като бъдещ творчески план// (усмихва се)

А.Т.: (завърта главата си наляво и после поглежда отново към водещата) просто е интересно наистина как/ човек с по-малко време/ но много по-ангажирано да се развива напред// (протяга ръката си напред)

М.Ц.: как минават дните тук в/ затворническите общежития// (протяга лявата си ръка напред два пъти, след което отново я преплита в другата си ръка върху коляното на кръстосания си крак)

А.Т.: а/ всеки ден се случва нещо/ […] (говори през усмивка)

М.Ц.: какво например толкова може да се случи в един живот под режим// (протяга лявата си ръка напред, прави жест за изброяване и я връща в другата върху коляното)

А.Т.: ми идват нови хора/ (свива ръката към тялото си) тръгват си/ (протяга дясната си ръка напред) смисъл/ (поглежда встрани) идва примерно запис/ отиваме да си вземем парите (ту свива, ту протяга дясната си ръка) които ни изпращат/ ходя аз/ всеки ден ходя на фитнес/ има закуска/ след това обяд вечеря/ (движи дясната си ръка ту вляво, ту вдясно) разхождаме се тук в/ (поглежда настрани и посочва с показалец зад гърба си, затваря очи и прави до рамото си въреливо движение с дланта, обърната с пръстите надолу) на плаца/ който е// това е хубавото/ че тук в откритото общежитие нали затворническото ти можеш да се разходиш когато поискаш/ (прави отново въртеливото движение с дланта, но пред тялото, след което прогята и сгъва дясната си ръка) не си затворен както в затвора там имаш само определени часове/ (протяга напред дясната си ръка и прави насечени движения с нея) тук можеш постоянно да вървиш/ (вдига показалец и описва кръг с него) да комуникираш с хората и така/ отиваме на шопинг да си купим вода/ нещо така/ имаме лафка в която пазаруваме и така […] (ту протяга напред дясната си ръка, ту я сгъва, смее се)

М.Ц.: как са цените на лафката сега всички много се оплакват че всичко е много поскъпнало […]

А.Т.: ами ние не знаем какви са цените отвън// (смее се)

М.Ц.: добре

А.Т.: (смее се)

М.Ц.: помагаш ли в кухнята//

А.Т.: засега още не/ чакам/ (поглежда встрани) да ми разрешат/ (поглежда към водещата и протяга дясната си ръка напред) ще видя кога ще стане/ засега// но момчетата някой път ме питат за някой съвет и аз им казвам// а/ храня се всеки ден в/ столовата/ готвят за тези продукти които имат добре/ (протяга дясната си ръка напред) но от време на време искат някои съвети така че (повдига дясното си рамо) помагам/ (поглежда надолу) но идеята ми е нали ако мога наистина да работя/ (поглежда към водещата) 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Димитрова, Радостина. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Тази събота и неделя“ по bTV (03.04.2022 г.) – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 8 септември 2022, № 12 [Информацията под контрол]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2022/09/07/тази-събота-и-неделя-03-04-2022>

Публикувано в Медиен корпус