Кръгла маса: Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие

Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ към МОН

Кръгла маса: Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие

27 октомври 2020 г.

Кръглата маса ще се проведе на 27 октомври 2020 година, в учебен корпус №1, зала 412 на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В рамките на научната конференция ще бъдат разгледани актуалните проблеми и предизвикателствата пред научната периодика в България. Събитието ще бъде открито с изказвания на Надя Барух и Николай Кънчев от издателство „Аз буки“, както и на Христина Шчербанова от Clarivate Analytics, която ще говори на тема „Web of Science“ и българското научно пространство.

По-долу може да се запознаете с програмата на събитието:

9.30 ч. – ОТКРИВАНЕ
9.40 ч. – Надя Барух, Николай Кънчев (Аз-буки) – ПРИВЕТСТВИЕ
9.50 ч. – Христина Шчербанова (Clarivate Analytics) – Web of Science и българското научно пространство
ПРОБЛЕМИ НА НАУЧНАТА ПЕРИОДИКА
10.10 ч. – Надежда Сталянова (СУ „Св. Кл. Охридски“, главен редактор на „Българска реч“)Мястото на класическото филологическо списание в съвременния научен свят
10.20 ч.– Мария Станкова, Симана Марковска (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Бъдещето на научната периодика в българските музеи – научно-приложният аспект
10.30 ч. – Йордан Ефтимов (Нов български университет, член на редколегиите на списанията „Език и литература“ и „Следва“) – При какви условия научните списания ще направляват българската хуманитарна наука?
10.40 ч. – Гергана Георгиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“, отговорен и езиково-стилов редактор на сп. „Международна политика“) – Предизвикателства при редактирането на статии и резюмета с политическа насоченост на английски език в българската научна периодика
10.50 ч. – ДИСКУСИЯ
11.00 ч. – КАФЕ ПАУЗА
 ОПИТЪТ НА НАУЧНИТЕ СПИСАНИЯ – ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ
11.15 ч. – Мария Анастасова, Дафина Костадинова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, технически редактори в сп. „Езиков свят“)Трудности при редактирането на английския превод на резюмета към научни статии
11.25 ч. – Бойко Ламбовски (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Словото в литературата и журналистиката
11.35 ч. – Наташа Ангелова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, сп. „Психологическа мисъл“) – Опитът на „Психологическа мисъл“
11.45 ч. – Елена Крейчова (Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno) – Тридесетгодишен юбилей на списание „Опера Славика“ (Чехия) – научна комуникация, бъдеще и развитие
11.55 ч. – Магдалена Панайотова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, главен редактор на сп. „Езиков свят“) – Пътят на сп. „Езиков свят“ – перипетии и нови перспективи
12.05 ч. – Светослав Арсениев (ЮЗУ „Неофит Рилски“, сп. „Болгарская русистика“)Списание „Болгарская русистика“ – бъдеще с 50-годишна история
 ЕЛЕКТРОННИ УЧАСТИЯ
12.15 ч. – Иванка Мавродиева (СУ „Св. Кл. Охридски“, гл. ред. на „Реторика и комуникации“)Научните електронни списания в България в ерата на дигитализацията
12.25 ч. – Камен Рикев (Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Люблин) – Кого представляваме? За досадните подробности около имената на научните центрове, техните градове и патрони
12.25 ч. – Андреана Ефтимова (ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“, главен редактор на „Медии и език“, електронно списание за научни изследвания по медиен език) – Възможно ли е сляпото рецензиране?
12.45 ч. – Димитър Веселинов (СУ „Св. Кл. Охридски“, сп. „Чуждоезиково обучение“) – Списание „Чуждоезиково обучение“
12.55 ч.ДИСКУСИЯ
13. 10 ч.ЗАКРИВАНЕ
Публикувано в Събития