Категория: Анализи

Вангелов, Н. Лозунгът като интегрална част от визуалната пропаганда през социализма в България

Лозунгът като интегрална част от визуалната пропаганда през социализма в България Никола Вангелов СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-7539-8629 имейл: nlvangelov@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/YMXB1194 Резюме. През годините на социализма в България широко се използва визуална пропаганда с цел убеждаване на населението

Публикувано в Анализи

Микова, Р. Изследване на потребителските нагласи по отношение на инфлуенсърите и тяхното сътрудничество с брандове в България

Изследване на потребителските нагласи по отношение на инфлуенсърите и тяхното сътрудничество с брандове в България Радослава Микова „Публисис“ ЕАД ORCID ID: 0000-0001-6633-7624 имейл: radoslava.mikova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/YUJL4292 Резюме. В изследването се прави опит да се проучат потребителските нагласи по отношение на

Публикувано в Анализи

Дичев, Б. Кратките остроумия за класическия българин във Фейсбук – установяване на жанра и преглед на езиковите му белези

Кратките остроумия за класическия българин във Фейсбук – установяване на жанра и преглед на езиковите му белези Богдан Дичев Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Българска академия на науките ORCID ID: 0009-0004-3540-7713 имейл: bogdan.dichev@iefem.bas.bg DOI: https://doi.org/10.58894/BFOE6358 Резюме. Текстът разглежда

Публикувано в Анализи

Тодоров, С. Трансмедии на социални каузи

Трансмедии на социални каузи Сергей Тодоров СУ „Св. Климент Охридски“ имейл: sergeyt@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/USVN2136 Резюме. Въздействието на трансмедиите за социални каузи продължава да става все по-често използвана практика за комуникиране. Причината за това е този вид комуникация е, че тя е

Публикувано в Анализи

Досев, В. Футболни метафори в българския политически дискурс

Футболни метафори в българския политически дискурс Владимир Досев Икономически университет – Варна ORCID ID: 0000-0002-8332-0127 имейл: vl_dosev@ue-varna.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SJMN5343 Резюме. Според теорията на когнитивната лингвистика метафорите оформят не само нашата комуникация, но и начина, по който мислим, действаме в ежедневието си и дори

Публикувано в Анализи

Василев, С. Политическата комуникация – между регулираните медии и нерегулираните платформи

Политическата комуникация – между регулираните медии и нерегулираните платформи Симеон Василев Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ ORCID 0000-0001-5824-3855 имейл: sivasilev@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/AOQV1963 Резюме. Традиционните медии отдавна не са светая светих на политическата комуникация. Те са

Публикувано в Анализи

Папазова, П. Ролята на социалните медии във формирането на политически имидж: анализ на профилите на Бойко Борисов, Слави Трифонов и Кирил Петков във Facebook през 2021 година

Ролята на социалните медии във формирането на политически имидж: анализ на профилите на Бойко Борисов, Слави Трифонов и Кирил Петков във Facebook през 2021 година Пламена Папазова Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Факултет по журналистика и масова комуникация имейл: pdpapazova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/NTZG7505

Публикувано в Анализи

Филатова, Р. Кибердипломацията – инструмент за комуникация на международни организации

Кибердипломацията – инструмент за комуникация на международни организации Росица Филатова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-3496-150X имейл: rositsafilatova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/AEDV5201 Резюме. Държави и международни организации имат все повече киберспособности, а необходимостта от използването на „мека сила“ като кибердипломация, играе

Публикувано в Анализи

Петкова. Д. Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност

Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност Дияна Петкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-0842-6466 имейл: dianapp@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/KLKG1851 Резюме. Изкуственият интелект днес променя основните характеристики на масовата и междуличностната

Публикувано в Анализи

Христова, Х. Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове

Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове Христина Христова Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ Филологически факултет Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ ORCID ID: 0000-0001-5221-560X имейл: hristipa@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/ZCKK2090 Резюме. В статията се разглежда приносът на собствените

Публикувано в Анализи