Янишевская, М. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (28.05.2023 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (28.05.2023 г.)

Мира Янишевская
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
имейл: mira_yanis@yahoo.it

 

Етикет на записа: медии, обзорно телевизионно публицистично предаване, интервю в „120 минути със Светослав Иванов“

Дата на излъчването: 28.05.2023г.

Основна тематика: Георги Господинов  получава световната литературна награда „Букър“

Допълнително засегнати теми:  Романът „Времеубежище“ и фундаменталните въпроси, които той поставя на дневен ред – за същността на спомените и ходът на времето. За силата на перото, спомените от миналото и за надеждите за бъдещето

Участници:     Водещ: Светослав Иванов (С.И ): пол – М; професия/занимание – журналист, телевизионен водещ; образование – висше, официално облекло (костюм риза и вратовръзка)

 Гост на предаването: Георги Господинов (Г.Г.) пол – М; професия/занимание –   писател, литературовед, редактор, преподавател в НБУ; образование висше; PhD ; официално към кежуал стил (сако и пуловер)

Ситуационен комплекс (описание на обстановката и разположението на участниците):

телевизионно студио, в центъра, на което има  голяма кръгла стъклена маса в черен цвят, наподобяваща циферблат на часовник. Цифрите са римски, в син цвят. Подът на студиото е  светло синьо, центърът около масата е бял, кръгъл.  Зад масата има голям екран. Столовете  на водещия и интервюирания са бели и разположени точно един срещу друг. (На циферблата на часовника, нарисуван върху масата – разположението на водещия  С.И. е между 2 и 3 часа, на интервюирания Г.Г. между 9 и 10 часа.) От дясната половина на масата е водещият С.И., от лявата половина – гостът  Г.Г.

Ситуационна тоналност (определя се по скалата на Ризел-Тарасов-Лендел (Леонтьев, Сорокин, Тарасов 1977, 194; Виденов 1979, 30):

/а/ възвишена (висока) тоналност;

/б1/ част от служебната е спонтанно-неутралната тоналност;

Транскрибирал: Мира Янишевская , Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФСлФ, магистърска програма „Трансгранична българистика“

Дата на транскрипция:          20.06.2023

Продължителност на транскрибирания откъс:       около 10 минути

Линк към записа в интернет:       https://youtu.be/wBqnSQJOJ4s   (28.05.2023г.)

Анализиран откъс:  1:28 – 11:08

 

С.И.: дами и господа/(гледа към камерата, леко затваря очи, главата е наклонена на дясно)с оглед на събитията напоследък в България и света // (изправя главата си и леко отдръпва тялото си назад) Времеубежище и Георги Господинов  наистина се превръщат в нашето убежище// поздравление за наградата и добре дошли //(обръща глава по-рязко и поглежда към Г.Г.  с лека усмивка)

Г.Г.: благодаря ви // (кимва няколко пъти с глава)добре заварили//(поглежда надолу и намества тялото си)

С.И.: как сте// (зад кадър)

Г. Г.: аааах (въздиша)хааах / (засмива се, поглежда надолу и движи тялото си наляво надясно, ръцете са с отворени с длани една към друга на известно разстояние ) още се опитвам да свикна (от същото положение на ръцете приближава отворените си длани една към друга, после пак ги раздалечава) и  (лек смях) да свикна с това (–)(поглежда на долу после поглежда водещият)

С.И.: толкова емоции (–) (зад кадър)

Г.Г.:  с това което се случи защото то беше // ааа всъщност имаше много вълнение /имаше много напрежение/ (поглежда надолу, после към водещия, смръщва вежди, след това се усмихва, леко преплита пръсти, дланите са допрени една до друга) до последно никой от участниците (кима с глава) / разбира се не знаеше /(леко отваря ръце с длани нагоре)  до последната секунда//

С.И.: вие видяхте ли се // преди това/(накланя леко тялото си напред, ръцете до китките са на масата, дланите на ръцете са допрени една до друга и са изправени)  преди церемонията/ запознахте се (–)(вдига дясната си ръка, докосва лицето си с нея под носа, след това намества очилата си)

Г. Г.: ние се видяхме // и това беше също особено (–) /защото това са хора дошли от четири континента писатели (погледът е надолу, ръцете са изпънати с длани една към друга свива ги в юмрук и ги изправя, след това с изпънати длани потупва върху масата с външния ръб на ръцете) /с наистина добри книги// най-възрастната участничка (леко повдига вежди и поглежда към С.И.) беше на 89 години ааа имаш писатели от Южна Корея//(разтваря ръце с длани нагоре, поглежда надолу и надясно, после към С.И., леко повдига вежди) беше така (кимва с глава)// спряган също за един от фаворитите Гвадалупе Нетел от Мексико// изобщо се събраха хора от четири континента и беше много // можеше да се види/ така// вълнението във въздуха//(прави кръгови движения с ръцете си с отворени длани една към друга, а след това кръстосва пръсти)

С.И.: а/ говорейки за вълнението // във въздуха// може ли да посочите един конкретен човек/(ръцете са свити в юмруци, след това ги разтваря с длани една към друга) на когото бихте посветили тази награда// има ли такъв човек във вашия живот // или не е един

Г.Г.: да/ винаги да// (кимва по-дълбоко с глава, ръцете не се виждат от камерата, половината част от екрана показва кадри от награждаването) вече винаги този човек е дъщеря ми // Рая// (усмихва се, поема по-дълбоко, по-шумно въздух, въздъхва) от 16 години//но самият роман е посветен на // майка ми/ и баща ми/ които продължават/ да плевят /вечните/ ягодови/ поля/ на детството// (докато произнася всяка дума кимва с глава) така че/ този роман им е посветен// аааа / по това посвещение се вижда/ че той е свързан със 60-те също / с вечните ягодови поля/ (усмихва се, накланя тялото си надясно, после го изправя, поглежда към водещия, после надолу, движенията на ръцете не се виждат, продължават да показват кадри от награждаването) свързан е със със със детството най-вече/ (леко повдига рамене) така че много хора са около този роман (ръцете са свити, сплетени, кръстосани пръсти, длани допрени една до другааз използвам въпроса/ (вдига дясната си ръка с изправен нагоре показалец, след това прави движение във въздуха, като че ли посочва нещо, след това докосва носа си и свива ръката си в юмрук пред лицето) за да  за да // кажа първо на българските писатели/ от които съм се научил/ (разтваря пръсти на дясната си ръка и прави резки движения напред назад) защото никой не идва научен и наготово/ както беше казал някой ние стъпваме на рамене на гиганти (прави леки движения с дясната си ръка във въздуха, която е с разтворена длан, обърната надолу) ииии// от първите първите книги/ които съм чел Записки по българските въстания /(кима с глава, разтваря ръце, след това доближава дланите на ръцете една до друга изправени, повдига вежди и поглежда към С.И.) първата голяма книга/ която прочетох и най-голяма за мен//(кимва и накланя глава вляво) в българската  литература аа през Яворов/ през Гео Милев/ през Далчев / през Радичков аааа   (кима с глава на всяка дума)през съвременните поети и писатели/ с които съм общувал и съм говорил// през Иван Теофилов/  Иван Цанев/ Иван Методиев/ ааа това са/ (прехапва устни) това са хора / с които заедно сме били в работилницата на езика/(гледа надолу и надясно като кима с глава, после поглежда С.И.) и на това е много важно и аз няма да го забравя// това са хора// част от тях // живите/ (усмихва се ) които са повярвали в мен// това е също благодарност към хората/ с които // става въпрос за издателство Жанет 45/ за Божана Апостолова / за Манол/(говори с наклонена надясно глава и кимва, после леко присвива очи, поглежда надолу и надясно) за момичетата от // за мен са момичета//(кръстосва пръстите на ръцете си после ги изправя и раздалечава) от това издателство// впрочем// напоследък//(вдига дясна ръка с изправен показалец, показва във въздуха, след това с изправен показалец и свити други пръсти докосва лицето си над устните) книгата свърши (дясната ръка е свита в юмрук и е поставена на брадичката и устните, след това я разтваря с длан нагоре и разперени пръсти, кима с глава, вдига вежди и поглежда с усмивка С.И.)

С.И.: тя е свършила за часове/ доколкото чух аз (–) (зад кадър)

Г. Г.: да/ да/ (–) книгата е свършила/ разбрах / обадих се специално като идвах насам/ но също така разбрах/ че (кима с глава, навежда главата си наляво, поглежда надолу и надясно, после поглежда към С.И. ) във вторник ще я има// в сряда даваме автографи// на открия панаир на книгата / (протяга ръка напред и нагоре) така че  книгата ще я има// и най-интересното е / че понеже днес се връщам от Лондон  имахме четения (смръщва вежди) във Уелс// във Лондон// книгата свърши и там //(кима с глава, гледа надолу след това прави пауза и поглежда към С.И. по-продължително)

С.И.: (смее се) колко е хубаво да свършват книгите (–)

Г.Г.  книгата свърши и там книгата свърши (–)и по Амазон // пишат ми  приятели от цял свят /дали мога да намеря някаква бройка (двете ръце са с разтворени пръсти и длани, обърнати една към друга, леко потрива длани една в друга) ааа да това е едно от хубавите неща свързани с тази награда защото и това // аааа да това е едно от хубавите неща свързани с тази награда (прехапва устни) защото и това аз през цялото време гледах с идеята какво добро от там// тука може да се направи//(вдига ръце с разперени пръсти и ги мести ту в една, ту в другата половина на пространството пред него) едно от нещата е начина по който протича тази награда//(свива ръцете в юмруци и ги поставя на масата) вие знаете в началото бяха сто шейсет и пет автора (вдига ръка със събрани пръсти и отворена длан и показва с постъпателни движения от себе си напред към събеседника) след това има дълъг списък от единайсет автора/ има време между дългия и краткия списък за да отзвучи всяка книга/ за да се чуе за всяка книга/ след това е краткият списък/ (прави движения с ръцете, които са с изпънати и събрани пръсти, длани обърнати една към друга) в който остават само шест автора и отново има време/ в които критици читатели // истинско вълнение // започват да казват // тази книга е добра/ тази е така/ тази има шансове//(вдига дясната си ръка, пръстите са изпънати, дланта е обърната първо нагоре, после надолу и показва с нея, като я мести в пространството ту наляво, ту надясно) Гардиън излиза със негови визии за шансове (–)

С.И.: не само/ друго издание във англоезичния свят от най-големите/ което ви поставя в  (накланя тялото си напред, прави движение с ръцете, които остават върху масата с отворени длани една към друга и на известно разстояние) ааа една // в едни // други измерения и вас като писатели// и българския език (повдига вежди )(–)

Г.Г.: да/ това е другото (–) (кима с глава и се усмихва)

С.И: това е нещо прекрасно/ това е нещо прекрасно// вие вярвахте ли че ще се случи (кима с глава, гледа на долу вдясно, после вдига поглед към Г.Г. и леко смръщва вежди)

Г.Г.: ще ви кажа така//(притваря очи за кратко, после поглежда нагоре) аз бях страшно щастлив/ когато влязох в дългия списък// самото влизане в номинациите вече е голям успех (леко изправя тялото си и накланя главата си наляво) и оттам насетне вече не се вълнувах особено// за мен беше важно/ че съм// знаете ли кой е бил в дългия списък и не е получавал награди// (кима с глава)

С.И.: не

Г.Г.: двама от най-любимите ми писатели(–)

С.И.:  кои (–) (накланя тялото си наляво, размества се и се усмихва)

Г.Г.: Милан Кундера и Маркес // така че какво какво може да иска човек повече освен//(отдръпва тялото си назад и се раздвижва наляво, надясно, усмихва се)

С.И.: какво може да иска повече// да/ абсолютно (–)(накланя се напред и надясно, леко раздвижва тялото си и се усмихва)

Г.Г.: да (–) бях спокоен// бях спокоен до момента// разбира се до вечерта/ в която всички се видяхме горе на Скай гарден / (вдига ръка с отворени разперени пръсти и във въздуха посочва нагоре) горе (прехапва устни)на едно една прекрасна тераса със много цветя// ъъъ където беше връчването на наградата // и тогава всеки от претендентите (затваря очи, леко ги стиска, разтваря ръце с длани обърнати една към друга и разперени пръсти, след това леко потупва върховете на пръстите един в друг) можеше да се види/ че си беше глътнал езика  ъъъ / и когато съобщиха то се вижда и това което излъчвате сега (посочва към екрана с отворена длан нагоре, първо надясно, след това наляво) когато Лейла Слиман / директорът шефът на журито обяви наградата// изведнъж се чуха възгласи от различни краища на залата//(вдига ръка с длан обърната навътре и разтворени пръсти и показва надалече) не само от нашата маса / където стояхме с моите издатели (–)

С.И.: а и от другите части (–)(зад кадър)

Г. Г : и от другите части// (усмихва се)и това беше прекрасно и разбира се има секунди/ в които още не си сигурен чул ли си правилно// поглеждаме се с Анджела// май сме ние// (накланя главата си ту наляво, ту надясно, вдига напред и разперва пръстите на дясната ръка)

С.И.: какво си казахте/ поглеждайки се // май май сме ние// ооо (смее се, зад кадър)

Г.Г.: ставаме/ ние просто се прегърнахме и казахме/ истина ли е/ нали чухме добре/ това сме ние/ да това е Таймшалтер  (усмихва се, притваря очи, гледа ту наляво, ту надясно, накланя глава напред, после отваря по-широко очи и вдига вежди)

С.И.:  оооо (смее се зад кадър)

Г.Г.: след което говорих// имах възможност / след това да говорим със хората от журито// преди това изобщо// (вдига ръка със събрани пръсти, изправена длан, сочеща наляво и с резки постъпателни движения я движи отляво надясно)не се познавахме

С.И.: в никакъв случай//

Г.Г.: да/ в никакъв случай// те ни заобикаляха (вдига и разтваря ръце с отворени, леко закръглени пръсти)  и казаха че от самото начало от дългия списък нататък тази книга е била винаги във личния избор на всеки един от тях // (върти ръцете си с отворени, изправени длани, като ги поставя една зад друга)

С.И.: във във претендентите ааа// това са едни прекрасни спомени//(потрива длани една в друга) между другото (посочва с показалец на дясната ръка)във Времеубежище име една // много хубава препратка/(главата е наклонена надясно, присвива очи и смръщва вежди, после поглежда към Г.Г.) и  защото вие казахте шейсетте преди малко/ но тя се отнася и за осемдесетте и за деветдесетте/ (вдига вежди, затваря очи, усмихва се и прави леко кимване с главата)говорейки за Некерман/ за този прословут каталог за немски стоки ааа// използвате даже думите// знаеш че никога няма да имаш тези лъскави неща от каталога/ но те съществуват някъде и съществуват светът//(чете текста от листовете пред него) в който те съществуват// (вдига рязко поглед от текста и поглежда към Г.Г.)така че като си помислиме човек за миналото на България и сега със вашия успех и много други успехи на много други хора//(протяга напред изпъната в лакътя ръка) май времето на Некарман безвъзвратно отмина// или не е така//

Г.Г.: дано да е отминало безвъзвратно/ дано да е отминало/ защото всъщност това е метафора за света/ който ти е отказан/ за света/ който знаеш/ че съществува/ (държи се за брадичката със свити пръсти, с палец и показалец, като се опира на масата с лакът) но той не е твоя свят и ти не можеш да отидеш при него да прескочиш стената// (протяга напред ръка с изпъната длан)надявам се това време да е отминало //от друга страна това време е предупреждение за това колко лесно се връщат исторически времена и епохи// колко лесно се връщат диктатури/ и ние го наблюдаваме// (вдига ръка с отворена нагоре длан и посочва във въздуха)

С.И.: има ли миналото срок на годност/ в този смисъл

Г.Г.: миналото няма срок на годност за съжаление //знаете ли// (прави дълга пауза, затваря очи за по-дълго, поставя ръцете с лактите на масата, дланите са пред лицето,  изправени една към друга, докосват се само върховете на пръстите) личното минало е невъзвратимо няма да бъдем пак на двайсет и пет колкото и да ни казват (–) (разтваря ръце и пръсти)

С.И.: за съжаление (–)

Г.Г.: за съжаление/ но// политическото минало е// възвратимо/ пак за съжалениеъбира изправени длани една към друга като за молитва)тоест неща/ които сме мислили/ че са останали завинаги в миналото могат да се върнат (лактите са на масата, показва наляво и надясно с показалците на двете си ръце, след това ги свива в юмруци и прибира двата юмрука един до друг)

С.И.: а има ли моменти/ в които паметта може да работи срещу нас или тя винаги е най-добрия приятел

Г.Г.: не/ не/ не винаги/ разбира се// по-сложно е ъъъ много зависи как помним ( с лявата ръка обхваща  юмрука на дясната, поглежда надолу и встрани )защото има много видове памет// във Времеубежище става дума за единия вид памет/ който е паметта// как да кажа популистката памет/ паметта/ която е плоска и// едностранна// (дланите са изправени лявата длан е отдолу, дясната отгоре и той леко поглажда дланите една в друга)това е // с тази памет си служат популисти// (събира дланите си една към друга, леко ги потрива, след това разтваря ръце и после отново ги събира и потрива едва в друга) има и друга памет/ паметта на разказаните истории/ паметта през личните истории/ много трудно можеш да излъжеш и много трудно пропагандата може да излъже/ а конкретния човек/ който има лична история и познава през кожата си // лъжата// а ние би трябвало да я познаваме//(свива ръцете си в юмруци, след това както са свити в юмруци леко докосва върха на палеца и показалеца, после обхваща с лявата си  )

С.И.: да/ би трябвало/ но това е предизвикателство ( с едната ръка се опира на масата и отдръпва тялото си назад ) да / всъщност да забележиш/ да разконспирираш лъжата особено в това забързано време//

Г.Г.: о/ да/ това е да/ затова романът е нещо/ което не можеш просто да скролваш (вдига ръка и с изправен показалец показва, сякаш движи пръста си по смарт екран на телефон или компютър отгоре надолу) не можеш просто да мърдаш пръста си по него// книгата (кимва с глава) е бавна медия/ (разтваря ръце) но дава дълги послания// надявам се (усмихва се и поставя ръцете си с изпънати длани допрени една до друга като за молитва)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Янишевская, Мира. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (28.05.2023 г.). – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 25 март 2024, № 15 [Нови и най-нови езици: трансмедийни проекции]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2024/03/25/янишевская-м-транскрипция-на-откъс-от>

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Броят на тема: „Нови и най-нови езици: Трансмедийни проекции“ се осъществява с подкрепата на проект (Договор: KП-06-НП5/46 от 07.12.2023.), одобрен в конкурсната сесия „Българска научна периодика – 2024 г.“ при Фонд „Научни изследвания“ за издаване на рецензираното научно издание „Медии и език“.

Публикувано в Медиен корпус