Медийната грамотност: класически и най-нови измерения

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Международна научна конференция на тема:

Медийната грамотност: класически и най-нови измерения

28-29 октомври 2021 г.

Конференцията ще се проведе на 28-29 октомври 2021 г. в рамките на Климентовите дни 2021 на СУ „Св. Климент Охридски“ в платформата за видеоконферентна връзка Zoom.

Най-учтиво каним за участие специалистите по медии и комуникации, както и всички, които са ангажирани с проблемите на медийната и комуникационна среда и култура в техните разнообразни измерения и проявления. Приветстваме интердисциплинарния поглед към класическите и актуални аспекти на медийната грамотност.

Научните дискусии по време на конференцията ще поставят във фокуса си медийната грамотност като проблем, чието обсъждане е на дневен ред в ерата на постистината. Тематичните акценти ще са:

  • Социални, политически и др. импликации на медийната грамотност
  • Интердисциплинарни изследвания върху комуникативната компетентност. Измерване на индекса на медийна грамотност
  • Образователни ракурси на медийната грамотност (функционална грамотност, критическо мислене и др.)
  • Изследване на връзката на достоверността на информацията (спекулации, несигурна информация, неточна интерпретация, цитиране извън контекста, тенденциозно подадена грешна информация и др.) с медийната грамотност. Проверка на фактите, изследване на слуховете. Инфомедиация и фалшиви новини
  • Взаимовръзките между дигиталната и медийната грамотност
  • Медийната грамотност в политиките и програмите на Европейската комисия – кампании, проекти
  • Разбиране на медийния текст като част от медийната грамотност
  • Изследователски потенциал на лингвистиката, реториката, семиотиката, философията, антропологията, културологията и други научни дисциплини в интердисциплинарната дискусия върху медийната грамотност

Ще очакваме Вашите заявки за участие до 30 юни 2021 г. Тяхното съответствие с проблематиката на Конференцията и включването им в програмата ще бъде оценено от Научен комитет до 31 юли 2021 г. Молим да попълните приложения формуляр и да го изпратите на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg

Време за представяне на докладите  – 7-10 минути.

Работни езици на конференцията: български и английски език.

Такса за правоучастие – 50 евро. Участниците (щатни преподаватели и редовни докторанти) от ФЖМК са освободени от такса правоучастие.

Платежното нареждане за заплатена такса правоучастие се изпраща до 01 септември 2021 г. на имейл: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.

Начин на заплащане на таксата:

  • само по банков път

СУ „Свети Климент Охридски“

БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC: BN BG BG SD

Основание за плащането:

Такса правоучастие в Международната конференция – ФЖМК.

Трите имена на участника.

Докладите, изнесени на Конференцията, ще бъдат издадени в сборник с научно рецензиране.

Надяваме се, че и тази година ще можем да предложим благодатна среда за оповестяване на нови и задълбочени изследвания по проблемите на медийната грамотност.

С уважение:

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Веселина Вълканова

Проф. д.н. Жил Руе

Проф. д-р Йорг Матес

Проф. д.н. Андреана Ефтимова

Доц. д-р Дияна Петкова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

гл. ас. д-р Калин Калинов

гл. ас. д-р Лора Симеонова

гл. ас. д-р Мая Стоянова

гл. ас. д-р Георги Александров

докт. Александър Георгиев

докт. Елена Матеева

Кореспонденция и връзки с обществеността:

Таня Димитрова

Гриша Атанасов

Публикувано в Събития