Качествена журналистика и нова комуникационна среда

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира

Национална научна конференция на тема:

Качествена журналистика и нова комуникационна среда

21 и 22 май 2020 г.

Конференцията ще се проведе на 21-22 май 2020 г. в рамките на Майските дни на културата 2020 на СУ „Св. Климент Охридски“ във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Най-учтиво каним за участие специалистите по медии и комуникации, както и всички, които са ангажирани с проблемите на медийната и комуникационна среда и култура в техните разнообразни измерения и проявления. Приветстваме интердисциплинарния поглед към актуални явления в областта на комуникационната и медийната теория и практика.

Научните дискусии по време на конференцията ще поставят във фокуса си качественото медийно съдържание и комуникационните практики, осигуряващи качествен информационен обмен, обхващайки следните проблемни области:

  • Нови предизвикателства пред журналистическата теория и практика  Влияние на видовете и формите на комуникация върху качеството
  • Специфики на публикуването и публикационните изследвания в условията на нови комуникационни платформи и среда
  • Иновации в комуникационната, медийната и издателската индустрия
  • Видове медии и медийни формати (преса, радио- и телевизионна комуникация, нови медии, социални медии и пр.) и взаимодействието им
  • Медийни и комуникационни изследвания на дизайна, маркетинга, рекламата и всички проявления на публичната комуникация
  • Изследователски потенциал на лингвистиката, реториката, семиотиката, философията, антропологията, културологията и други научни дисциплини в интердисциплинарната дискусия върху качествените медии и комуникацията

Ще очакваме Вашите заявки за участие до 30 март 2020 г. Молим да попълните приложения формуляр и да го изпратите на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg

Време за представяне на докладите – 15 минути.

Такса за правоучастие не се изисква.

Разходите по пътуването и престоя са за сметка на командироващата институция.

С уважение:

НАУЧЕН КОМИТЕТ
Проф. д-р Веселина Вълканова
Проф. д.н. Андреана Ефтимова
Проф. д-р Николай Михайлов
Доц. д-р Мануела Манлихерова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Гл. ас. д-р Мая Василева
Гл. ас. д-р Никола Вангелов
Гл. ас. д-р Петър Айолов
Гл. ас. д-р Ралица Ковачева
Ас. Георги Александров
Таня Димитрова

Публикувано в Събития