„120 минути“ – Светослав Иванов – 02.06.2019 г.

„120 минути“ – Светослав Иванов – 02.06.2019 г.

Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, дискусия в „120 минути“

Дата на излъчването: 2 юни 2019 г.

Основна тематика: новото студио на БТВ.

Допълнително засегнати теми: спомените на Венелин Петков за началото на новините по БТВ; технологии и медии; зората на медиите; проект и селекция на фирми – процедура.

Участници:

Светослав Иванов: пол – М; професия/занимание – журналист, телевизионен водещ; образование – висше, официално облекло;

Венелин Петков: пол – М; професия/занимание –  журналист, телевизионен водещ, продуцент; образование – висше; официално облекло

Ситуационен комплекс: централно в студиото е разположена голяма кръгла маса, а зад нея се намира голям екран. Зад масата има два стола, върху които седят интервюиращият, позициониран отляво на масата и интервюираният, намиращ се в дясно

Ситуационна тоналност: (определя се по скалата на Ризел-Тарасов-Лендел (Леонтьев, Сорокин, Тарасов 1977, 194; Виденов 1979, 30):

/а/ възвишена (висока) тоналност;

/б/ служебна (неутрална) тоналност;

/б1/ част от служебната е спонтанно-неутралната тоналност;

/в/ фамилиарна тоналност;

/г/ вулгарната ситуационна тоналност.

Транскрибирал:

Борислава Георгиева, специалност „Трансгранична българистика“, МП към ФСлФ, І курс

Дата на транскрипцията: 10.06.19 г.

Продължителност на транскрибирания откъс: около 6 минути (от 01:11 до 06:39 минута в клипа)

Линк към записа в интернет: https://www.btv.bg/video/shows/120-minuti/v-glavnata-rolia/venelin-petkov-istinskata-zhurnalistika-ne-e-mnenieto-na-edin-chovek-ili-na-grupa-hora.html (2 юни 2019 г.)

Транскрибиран откъс:

С. И.: дай/ да (леко повдига лявата си ръка от масата , като дланта е нагоре, подава я напред и я прибира обратно) започнем с по-личен въпрос// спомни ли си за момента в който/ ти видя за първи път телевизионно студио// (леко се накланя напред) върна ли се// (през цялото време ръцете са събрани една до друга върху масата)

В. П.: откровено казано не// (ръцете му са една в друга върху масата, поглежда надолу към пръстите на лявата си ръка, докато я обръща с длан нагоре и свити пръсти) аз нямам спомен (поглежда нагоре) кога за първи път съм видял телевизионно студио (притваря очи и поглежда надолу) или поне/ (вдига дясната си ръка със свити пръсти и леко изпънат показалец и я прибира обратно) не съм се сещал за това нещо (поклаща глава надолу нагоре) много отдавна// (повдига вежди) т’ва за (повдига вежди) което се сетих докато вчера течеше първия ефир (леко поклаща глава) на БТВ новините от новото студио/ беше// (притваря очи и поглежда надолу) първия ефир на БТВ новините преди деветнайсе години// (накланя глава леко напред и вдига вежди) и то не самия ефир/ а как всички  колеги (гледа надолу) включително и/ аз (поглежда към интервюиращия и поклаща глава надолу) бяхме в нюзрума пред а един телевизор// ааа и гледахме със аaa/ (поглежда надолу) изключително голямо притеснение (затваря очи и леко поклаща глава) как върви ефира да не би да стане/ (повдига вежди) гаф/ (гледа надолу) какво може да станеее/ (затваря очи и клати лиеко глава наляво-надясно) дали всичко върви както трябва// (поглежда към интервюиращия с вдигнати вежди) ааа същото беше и сега/ (гледа надолу) ъ колегите бяха се събрали пред ааа мониторите долу във нюзрума и също гледаха/ и стискаха палци (затваря очи и кима с глава надолу) на колегите в апаратната и на колегите в студиото// (накланя глава надясно и я връща обратно наляво)

С. И.: технологиите/ (гледа към сценария) приятели ли са на медиите днес// (гледа към интервюирания и маха ръцете си от масата като с дясната хваща химикалка, а лявата прибира до тялото)

В. П.: технологиите са/ медиите (кима рязко няколко пъти с глава надолу) ааа медиите/ (затваря очи и отново навежда за момент глава надолу) фактически/ се развиват/ със развитието на технологиите// първата масова медия е книгата// (ръцете са една пред друга върху масата, изнася напред лявата ръка и както пръстите са в сгънато положение, леко и неколкократно я удря в масата, като същевременно поклаща глава и повдига вежди) ааа ако предполагам (отново леко повдига лявата ръка, като пръстите са един до друг събрани плътно и клати глава) че всички зрители се дават сметка как са се разпространявали първите книги// (отпуска тялото си леко назад и след това го връща в първоначална позиция) те са били писани на ръка/ преписвани на ръка от монаси/ (кима с глава надолу-нагоре) които са били а между малцината/ (леко издърпва глава назад) избрани// (разтваря за момент двете си ръце настрани и ги връща обратно) a елитарни/ (затваря очи, отваря и повдига вежди) представители на обществото които са можели да пишат/ които са можели да четат (леко повдига дясна ръка нагоре-надолу, която е със събрани пръсти, докосващи върховете си) и да общуват по този начин// (повдига и двете ръце, отпуска събраните пръсти на дясната ръка и лека ги раздвижва напред-назад) в момента в който (придвижва напред дясната ръка и я прибира към лявата) се появяват аaa// печатните (повдига вежди) пресиии/ даже и преди Гутенберг (повдига два пъти последователно вежди) но/ да кажем печатната преса (повдига дясна ръка, подава я напред и я прибира обратно) на Гутенберг/ от този момент нататък/ започва развитието на масовите медии (вдига дясна ръка, която е с изпънати пръсти напред и палец нагоре, като я движи нагоре-надолу) по начинa по който ние го възприемаме/ но/ това че ние в момента се намираме (дясната ръка все още е вдигната и я движи нагоре-надолу, докато отчетливо накланя глава надолу) във aaа двайсе и първи век/ и имаме претенции (съвсем леко повдига вясна вежда) основно/ може би върху (примигва и поклаща глава) врада/ откъм вратата на технологиите// (притваря очи) не в никакъв случай (затваря очи и клати глава наляво-надясно) не означава че трябва да се върнем във зората на масмедиите и да преписваме на ръка/ или да печатаме със аaa печатната машина на Гутенберг/ тоест// (много леко повдига вежди) медиите/ са технологиите//(дясната ръка е с изпънати пръсти напред, събрани един до друг, а палецът е изпънат нагоре, като с отчетливи и постъпателни движения напред докосва масата)  колкото по-развита е една технология/ колкото по-развито е/ и т’ва е важно// (докато държи н същата позиция дясната ръка, повдига лявата, която е със свити пръсти и показалец нагоре) а образованието/ на едно общество/ съответно толкова повече се развиват масмедиите а и съответно// (клати леко глава наляво-надясно) това върви в една а обща/ посока/ т’ва върви в един пакет//

С. И.: тоест/ за да/ ако те разбирам правилно/ за даа/ ааа//(лявата ръка е върху масата с длан нагоре, а дясната е повдигната леко над масата с длан надолупродължиш да вървиш напред// (двете ръце са с изпънати и събрани един до друг пръсти, палецът е нагоре, а дланите съм обърнати към тялото, като разгръща така, че дланите да са една срещу друга) със темповете със които си вървял// ти трябва да използваш/ всичко т’ва (поглежда надолу е в дясно) което те доближи към тези (поглежда към събеседника си) които/ къ към хората (отново поглежда надолу и в дясно) които употребяват най-модерно// (присвива вежди)

В. П.: за да продължиш да се развиваш/ ти трябва да се доближиш до// сърцата и (поклаща глава наляво-надясно, а дясната ръка е изнесена напред с изпънати пръсти, събрани един до друг и палец, сочещ нагоре, като междувременно ръката е и подпряна на масата) съзнанията на хората/ да говориш (повдига вежди) със изразните средства които те вече/ имат//(повдига вежди) и да говориш на езика който те вече говорят/ (повдига вежди и поглежда надолу) един пример от не много далечно минало/ от ааа/ (поклаща глава и вдига вежди) зората на съвременната телевизия// първите репортажи/ (леко се измества назад) от войната във Виетнам в края на шейсетте години/ се снимат на филм/ (рязко кима с глава надолу) тоест на кинолента// (разтваря ръцете, които преди това е държат една пред друга на масата и кима с глава) а кино лентата аа трябва да бъде обработена (за момент изпъва показалеца и палеца на дясната си ръка, докато ръката е подпряна на масата) със химикали във специално студио/ тоест/ от мястото на битката кинолентата/ (дясната ръка стои леко вдигната над масата, близо до лявата ръка и се движи леко нагоре-надолу) може би часове/ а материала заснет на кинолентата/ се (двете ръце са с длани обърнати една срещу друга, подпрени са на масата с леко разперени пръсти и дясната ръка е поместена надясно, а след това върната обратно) транспортира до/ първото възможно…

С. И.: тя пътува и след това обработва… (протяга дясна ръка напред и след това я прибира, хващайки н сея химикалката и поставя ръката си върху сценария, стоящ на масата)

В. П.: студио// (прибира лявата ръка до тялото си, а с дясната изтегля напред със събрани пръсти и вдигнат палец) да а от от от Виетнам/ най-вероятно със самолет до Хонконг/ там се обработва/ в специално студио/ със химикали// след това това (лявата ръка е до тялото и върху масата, а дясната подава напред с изпънати пръсти и палец, като я движи нагоре-надолу, наляво-надясно) тази обработена кинолента (двете ръце са изнесени напред с длани една срещу друга и с разперени пръсти, като се движат една към друга и обратно) се транспортира до Съединените щати/ пак със самолет// (с дясната ръка замахва наляво и накланя и тялото си наляво) там се обработва там се реже/  (поклаща глава) физически// със специални ножици на специална машини (изнася дясната ръка напред, като пръстите са свити, а леко изпънати са показалецът и средният пръст) и докато зрителя види първия репортаж//(дясната ръка е на масата, след това я протяга напред с изпънати пръсти и я подпира по дължината на кутрето върху масатааа заснет/ и излъчен от този заснет суров материал… (ръката е изнесена напред, дланта е нагоре и я размахва, докато клати глава нагоре-надолу)

С. И.: минават дни… (докато ръцете са върху масата, ги разтваря, докато държи с дясната ръка химикал, а след това ги прибира, хващайки с ръцете двата края на химикалката)

В. П.:  минават дни във/ най-добрия случай три-четри дни// (дясната ръка е върху масата с изпънати пръсти и длан сочеща наляво, като раздвижва пръстите и повдига вежди) ако/ това се случи сега аа// това е/ н немислимо// (поглежда нагоре и притиска устни, вдига лявата си ръка, с длан нагоре, и поклаща глава наляво-надясно) във момента говорим за// супер/ забързани темпове на работа/ новини които се случват в момента/ (поглежда надолу) ааа зрители които/ (повдига вежди)  и потребители които очакват новината веднага да бъде съобщена// ааа и изразни средства които са/ (ръцете са прибрани една до друга върху масата, дясната ръка е със свити пръсти и изпънат показалец, като помръдва ръката нагоре-надолу) изключително модерни/ шарени/(двете ръце са върху масата, разтваря пръсти, които са леко присвити ,като все едно държи нещо с тях а дланите са обърнати една срещу друга, като едновременно с това разтърсва ръце) забързани/ тоест/(поклаща глава)  това са очакванията на зрителите// не може (поклаща леко глава наляво-надясно) не може ние да обработваме кинолентата три дни за да им пуснем новина която се е случила преди/ (поклаща глава наляво-надясно) няколко дни…

С. И.:  когато се обяви подобен проект// много ми е интересно чисто процедурно//(лявата ръка е до тялото и е отпусната надолу, дясната е върху масата с изпънати пръсти и длан нагоре)  ам// какви са фирмите които се появяват да участват// (свива пръстите на дясната ръка в юмрук, докато тя е върху масата)

В. П.: ааа във такъв aaa (ръцете са една в друга, подпрени на масата) такъв проект (ръцете са една в друга, подпрени на масата и леко ги ратваря и прибира обратно) е много мащабен/ (измества се с тялото назад) той е много// аа (надува бузи, изпуска въздуха леко и гледа нагоре) дългосрочен// (изпъва дясната ръка напред, която е с изпънати пръсти и я прибира) аа във такъв проект обикновено/ аа би трябвало// (вдига вежди и разперва ръце, след което ги прибира) всъщност ние говорим за нещата по принцип/ шото т’ва е един мащабен проект… (клати глава, а междувременно ръцете са с изпънати пръсти, които сочат едни срещу друга, а дланите са обърнати към тялото, като след това изнася дясната ръка пред лявата)

С. И.: точно и със сигурност… (отмества се назад и сваля лавата си ръка от масата до тялото си)

В. П.: инфраструктурен проект ааа/ технологичен проект/ който аа/ се предполага (ръцете са с изпънати пръсти, дясната ръка е изнесена пред лявата) че ще бъде/ използван/ и то/ (примигва с очи и навежда глава надолу) в процес на на развитие (главата е наклонена надолу) поне десет години// (вдига вежди и изкривява уста наляво) поне// (затваря очи и ги отваря, кимайки с глава надолу) защото досега ние използвахме/ се сегашните ни студия (клати глава, а междувременно ръцете са с изпънати пръсти, които сочат едни срещу друга, а дланите са обърнати към тялото, като след това изнася дясната ръка пред лявата) деветнайсет години// (вдига вежди) ааа тоест ние  говорим за мащабен/ инфраструктурен/ технологичен/ процес// аа тоест когато/ трябва/ да се прави такъв ааа/ проект трябва да бъдат потърсени най-добрите/ във бранша// те да бъдат потърсени/ да бъдат поканени да участват// аа да бъдат аа прифирани за нашите очаквания// към тях/ и съответно те да дадат тяхната визия/ на базата на т’ва което ние сме направили// [видео материал]

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Георгиева, Борислава. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути“ – Светослав Иванов – 02.06.2019 г. – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 18 юни 2019, № 5 [Атакуваното слово]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2019/06/18/120-минути-светослав-иванов-02-06-2019-г/>

Публикувано в Медиен корпус