Kонференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“

П О К А Н А

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
най-учтиво Ви кани да вземете участие в
Международна научна конференция
„ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ“
24 – 25 април 2018 г.

Конференцията има за цел да представи различни гледни точки за истината и лъжата при интерпретиране на факти, новини и събития в сферата на историята, религията, философията, правото, културата, икономиката, технологиите и други области на човешкото познание.

Форумът се посвещава на 130-годишнината от създаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Европейската година на културното наследство – 2018.

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Конференцията ще се проведе на 24 – 25 април 2018 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български и английски.

Представянето на докладите и научните съобщения ще бъде в рамките на 15 минути.

ЗАЯВКИ за участие се подават до 15 март 2018 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ на докладите – 13 април 2018 г. Научните съобщения и разработки трябва да отговарят на следните ИЗИСКВАНИЯ:

Представените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 30.00 лв.

Плащане по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“.

ТБ Инвестбанк АД Русе
IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00
BIC: IORTBGSF
Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Валерия Йорданова: e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155
Валентина Караджова: e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912

Публикувано в Без категория