Международна кръгла маса ЕКСПЕРИМЕНТ, OБЩЕСТВО, ВЛАСТ

 

 

 

Международният университетски семинар
за балканистични проучвания и специализации
при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

ВИ КАНИ
да участвате в XXVII Международна кръгла маса
ЕКСПЕРИМЕНТ, OБЩЕСТВО, ВЛАСТ
Кръглата маса е организира в рамките на проекта Knowledge Exchange and Academic Cultures. Europe and the Black Sea Region*

23. 03 – 24.03. 2018 г.

 • Предлагаме следните теми за дискусия
 • Взаимовръзки между знанието и властта (Мишел Фуко )
 • Социално инженерство, наука и идеологическа власт
 • Научни парадигми и иновации – Изток, Запад
 • Наука, технологии, общество: „обектите“ на социалния експеримент
 • Модерни технологии, социални промени, символна власт /литература, наука, изкуство/
 • Mедиите, пропагандата и новата власт
 • Езиковите реформи и катастрофи – стандартизация и иновация
 • Откритието – географски, социални и политически измерения
 • Властта над природата: екологични експерименти и последици
 • Националните проекти – възраждане, просвещение, реформация
 • Животът на лабораторията
 • Младите хора и педагогическите експерименти
 • Появата на международните организации – национална и глобална власт
 • Център и периферия – дифузия на социални и политически модели
 • Женското образование, жените в науката, феминизмът
 • Архивите и скритата власт
 • Етика на експеримента
 • Oдит култура, контрол и Университетът

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме до 1.03.2018 г. на e-mail: bforum@swu.bg

След 15 март 2018 г. можете да се запознаете с програмата на конференцията на сайта на
Балканистичния семинар (www.bf.swu.bg). Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в списание „Балканистичен форум“ след рецензиране. Редколегията си запазва правото на подбор на предложените текстове. Списанието е реферирано и индексирано в Scopus, ERIH PLUS и РИНЦ. Работни езици на конференцията: български, английски. Колегите, които ще четат докладите си на български език, следва да имат готовност с разширено резюме на английски език или презентация на английски език. Пътуването, храната и нощувките са за сметка на участниците или институциите, в които те работят. Колегите, които се нуждаят от съдействие във връзка с пътуването и резервация за нощувки, моля да ни пишат на адрес: bforum@swu.bg


* This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 734645.

Публикувано в Без категория