НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩА И СРАВНИТЕЛНА РЕТОРИКА“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Философски факултет
Катедра „Реторика“ и Българска асоциация по реторика

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩА И СРАВНИТЕЛНА РЕТОРИКА“

София, 27 – 28 септември 2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да ви поканим за участие в националната научна конференция „Обща и сравнителна реторика“, организирана от катедра „Реторика“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в сътрудничество с „Българска асоциация по реторика“.
Проблемните области обхващат теоретични, методологични и приложни аспекти на реториката, ораторското изкуство, пропагандните техники и междукултурната комуникация през Античността, Средновековието, Ренесанса и Новото време.
Дати и място на провеждане

27 – 28 септември 2018 г.
София, СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Конферентна зала/Зала 1
Срокове
За изпращане на заявка и тема на доклад: 31 август 2018 г.
Потвърждение за приемане
на доклада: 15 септември 2018 г.

Контакти за информация

Доц. д-р Герасим Петрински, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Реторика“, бул. Цариградско Шосе 125, блок 4, етаж 1, кабинет 126, e-mail petrinski@phls.uni-sofia.bg
Доц. д-р Нели Стефанова, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Реторика“, бул. Цариградско Шосе 125, блок 4, етаж 1, кабинет 134, e-mail ngstefanov@ phls.uni-sofia.bg

Заявките за участие и темите на докладите могат да бъдат изпращани на:

Е-mail: gpetrinski@gmail.com

Публикувано в Без категория