Категория: Медиен мониторинг

Реторически техники в парламентарните дебати

Реторически техники в парламентарните дебати Борис Ценов Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: tsenovb@gmail.com Резюме. В статията се анализира прилагането на реторическите техники „възвратен удар“ и „реторичен диалог“ по време на парламентарни дебати. Основна теза на автора е, че умелото прилагане

Публикувано в Медиен мониторинг

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми?

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми? Андреана Ефтимова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: aeftimova@uni-sofia.bg Резюме. В речта се наблюдават явления, които се отклоняват от книжовноезиковата норма и се употребяват масово, т.е. представляват „масови“ грешки,

Публикувано в Медиен мониторинг

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019)

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019) Наталия Киселова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: nkiselova@uni-sofia.bg Резюме. Парламентарното управление е форма на държавно управление, политически режим и „голяма сцена на обществени дебати“. В статията е представена дейността на

Публикувано в Медиен мониторинг

Телевизионен пиар и поведение пред камера. Аудио-визуални стратегии, практики, умения

Телевизионен пиар и поведение пред камера. Аудио-визуални стратегии, практики, умения Поля Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Резюме. В изследването се разработват няколко теоретични полета – телевизията, тв пиар, поведението пред камера, сравнителната аудио-визуална теория. Развиват се показатели за оценка на

Публикувано в Медиен мониторинг

Моделът на южнокорейската медия OhMyNews в журналистиката на гражданите

Моделът на южнокорейската медия OhMyNews в журналистиката на гражданите Момчил Цонев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: info@momchiltsonev.com Резюме. Публикацията представя модела на журналистика на гражданите, приложен от южнокорейския новинарски уебсайт OhMyNews (http://www.ohmynews.com), създаден през 2000 г., считан за пионер в световната

Публикувано в Медиен мониторинг

Тенденции в създаването на прессъобщения за новите медии

Тенденции в създаването на прессъобщения за новите медии Йордан Карапенчев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: karapenche@uni-sofia. bg Резюме. Статията предлага анализ на 100 прессъобщения, избрани по метода на максималната вариация (хетерогенна извадка), описан от М. Патън. Изследването се позовава на

Публикувано в Медиен мониторинг

Корпусно изследване на езика на коментарни журналистически рубрики

Корпусно изследване на езика на коментарни журналистически рубрики Елена Тарашева Нов български университет имейл: etarasheva@nbu.bg Резюме.  Предложеният метод за анализ на дискурса чрез средствата на корпусната лингвистика ползва количествени средства предимно да насочи вниманието към повторяеми явления със статистическа значимост.

Публикувано в Медиен мониторинг

„120 минути“ със Светослав Иванов, 25.02.2019 г.

„120 минути“ със Светослав Иванов – 25.02.2019 г.   Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, дискусия в „120 минути“ Дата на излъчването: 25.02.2019 г. Основна тематика: гледната точка на Силвена Роу за живота. Допълнително засегнати теми: рецепта за щастие; храната; синя зона

Публикувано в Медиен мониторинг

Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността (анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008-2012 г.)

Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността (анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008 – 2012 г.) Александър Георгиев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: miglenov@uni-sofia.bg Резюме. Разгледани са различните номинации за хомосексуални мъже и жени,

Публикувано в Медиен мониторинг

Ботофашизъм vs обикновен фашизъм – как Мартин Карбовски онемя във Фейсбук

Ботофашизъм vs обикновен фашизъм – как Мартин Карбовски онемя във Фейсбук Лора Симеонова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: lsimeonova@uni-sofia.bg Резюме. Битката с езика на омразата става все по-ожесточена в поляризираното виртуално общество. В опитите си да я преборят, социалните мрежи

Публикувано в Медиен мониторинг