Категория: Медиен мониторинг

Данчева, Д. Тенденции в писането на абстракти за български научни списания: Езиков анализ

Тенденции в писането на абстракти за български научни списания: езиков анализ Денка Данчева СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID 0009-0003-7574-4055 имейл: denkak@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/WHZN9755  Абстракт. Абстрактът в писмен вид като задължителен реквизит на научната публикация е първата, а понякога и единствената

Публикувано в Медиен мониторинг

Отова, И., Е. Стайкова. Популистки разкази за миграцията в България: „бежанската криза“

Популистки разкази за миграцията в България: „бежанската криза“ Илдико Отова Нов български университет ORCID ID: 0000-0002-3620-3067 имейл: ildiko.otova@gmail.com Евелина Стайкова Нов български университет ORCID ID: 0000-0001-9155-3169 имейл: staikova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/TFPM4488 Резюме. Миграцията е силно политизиран феномен. Тя е сред любимите теми

Публикувано в Медиен мониторинг

Анева, Н. Жанрът „телевизионен маратон при бедствие”. Войната в Украйна и битката на телевизиите

Жанрът „телевизионен маратон при бедствие“. Войната в Украйна и битката на телевизиите Наделина Анева Nova News ORCID ID: 0000-0003-1425-1030 имейл: nadelina@abv.bg DOI: https://doi.org/10.58894/UVMX9847  Резюме. Статията изследва телевизионните маратони при отразяване на извънредни събития, като в центъра на анализа е войната в Украйна.

Публикувано в Медиен мониторинг

Иванова, И. Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове

Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове Ива Иванова СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 000-0003-2400-9416 имейл: idobromiro@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/VFYC8014 Резюме. Статията е фокусирана върху два основни аспекта на копирайтинг текстовете – мултимодалност и риторичност с цел да се очертаят теоретичните рамки

Публикувано в Медиен мониторинг

Пълна прозрачност или контролирано изпускане на информация като дилема на съвременния кризисен PR

Пълна прозрачност или контролирано изпускане на информация като дилема на съвременния кризисен PR[1] Сергей Тодоров Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към СУ „Св. Климент Охридски“ имейл: sergtod@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/CGPD4690 Резюме. Използването на

Публикувано в Медиен мониторинг

Речта на омразата в предизборните кампании

Речта на омразата в предизборните кампании (Наблюдение върху онлайн платформите на партиите и коалициите по време на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.) Елена Матеева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: esmateeva@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/WTWA9930   Резюмe. Демократизацията на езика на обществените

Публикувано в Медиен мониторинг

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики Ива Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: ivaivanova3396815@abv.bg Резюме. В статията е анализирана eзиковата мода като лингво-културологично, социолингвистично и лингвистично явление, оказващо влияние върху стила на съвременните медии и по-специално върху

Публикувано в Медиен мониторинг

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи (Валидизиране на културни показатели чрез фотографски изображения в масовата комуникация) Иван Захариев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: iv.zahariev@gmail.com Резюме. Целта на изследването е да анализира въздействието на фотографски изображения, публикувани в пресата и социалните

Публикувано в Медиен мониторинг

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии Ирина Тодорова Независим изследовател имейл: ir.todorova@gmail.com Резюме. Фокусът на изследването е насочен към медийното отразяване на културата в традиционните електронни (радио и телевизия) и новите медии. Анализира

Публикувано в Медиен мониторинг

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фехсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фейсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти Пенка Василева-Георгиева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: vipsolutionsbg@gmail.com Резюме. Настоящото изследване цели да направи преглед на някои реторически и комуникационни аспекти на прякото

Публикувано в Медиен мониторинг