Карамфилова, И. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (4.06.2023 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (4.06.2023 г.)

Ивет Карамфилова
СУ „Св. Климент Охридски“
имейл: ikaramfilo@uni-sofia.bg

  

Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, интервю в „120 минути”

Дата на излъчването: 4.06.2023 г.

Основна тематика: съставяне на правителство и участието на Демократична България в него

Допълнително засегнати теми:  бъдещето на Министерство на правосъдието, Барселонагейт, коментар за президента Румен Радев

Участници:

Светослав Иванов: пол М, професия/занимание – журналист, образование – висше, официално облекло;

Христо Иванов: пол М, професия/занимание – съпредседател на “Демократична България”, образование висше, официално облекло;

Ситуационен комплекс (описание на обстановката и разположението на участниците): телевизионно студио, в центъра му е разположена кръгла черна маса със сини светлинни акценти, зад масата има голяма екран, около масата има два бели стола, разположени от двете й страни – един за водещия и един за госта. С.И. е от едната страна на масата, в дясната половина на студиото, а гостът Х.И. е разположен точно срещу водещия в лявата половина.

Ситуационна тоналност (определя се по скалата на Ризел-Тарасов-Лендел (Леонтьев, Сорокин, Тарасов 1977, 194; Виденов 1979, 30):

/б/ служебна (неутрална) тоналност;

/б1/ част от служебната е спонтанно-неутралната тоналност;

Транскрибирал: Ивет Карамфилова, специалност „Реклама и публична комуникация”, ФЖМК

Дата на транскрипцията: 11.06.2023 г.

Продължителност на транскрибирания откъс: 5 минути и 28 секунди

Линк към записа в интернет: https://youtu.be/qqQziFNfYko (04.06.2023 г.), анализиран откъс – 0 мин. 00 секунди – 5 мин. 28 секунди

 

Транскрибиран текст:

С.И.: добре дошли господин Иванов

Х.И.: здравейте (усмихва се, кима, гледа  към водещия)

С.И.: наблюдавайки процесите/ (избутва чашата си с лява ръка, гледа надолу) от изборите насам/ първите седмици (жестикулира с лява ръка, посочвайки госта) се създаде впечатлението че вие страните (жестикулира с дясна ръка, докосвайки масата) от/ амм (докосва двете си длани) целият процес по съставянето на правителството и преговорите  дори в първият състав на кабинета/ не се споменаваше име на ваш представител дори като експерт (обляга се повече настола, жестикулира с лява ръка) /но ето доцент атанас славов поема министерството (поглежда ту към лист с текст) на правосъдието кое промени вашето решение//

Х.И.: /вие знаете че ние от самото начало /(отдръпва се леко назад, жестикулира ритмично с дясна ръка, поставя лява ръка на кръста си) заехме позиция че това правителство трябва//има особена роля// ааа защото то трябва да/ първо трябва да има правителството и второ това правителство има за задача да рестартира парламентарната демокрация в българия/ това означава не просто че трябва да има някакво правителство (жестикулира ритмично с дясна ръка) с което един или друг да стане министър и да министерства// щастливо/ а правителство което трябва да има за (отдръпва се назад, жестикулира ритмично с дясна ръка) задача да рестартира целия правов ред (плъзга дясна ръка по масата, минава напред към нея) в България да гарантира/ че това ще стане при условията на върховенство на правото/ а не просто ще сменим едни с други/ конституционната промяна е върха на това усилие тя е най-важната част защото става дума за правосъдието/ имунната система на обществото. но наред с нея/ има много важни други елементи това цялото усилие (прави ритмични жестове с ръка, които не се показват на камерата) // аа (поглежда надолу) тук се включва например попълването на инспектората към висшия съдебен съвет с хора/ които наистина са способни да започнат цялото това гюбре което сега излиза/ на повърхността/ (изправя се на стола вдига ръцете си и ги събира в кръг пред себе си) с такава отвратителна грозотия  (събира ръцете си пред себе си, опира ги в масата, навежда се напред към масата) […]

С.И.: то ври и кипи във момента

Х.И. да/ (гледа към водещия и кима) цялото това гюбрене може да почне да го разчиства в правосъдието/ което се е натрупало през тия 30 години/ тук (събира длани и леко удря по масата)// влиза // ааа презареждането на регулаторите които също са в момента (кима, гледайки към водещия) в голямата си част в състояние на будна кома. както от гледна точка на това че са с изтекъл мандат/ така и отгледна точка на това че са с нула доверие в обществото че могат да провеждат ааа// задачите които са им възложени да се борят с корупцията и да установяват законност (жестикулира с дясна ръка, докато изброява)// правилата за избори службите всичко това ние трябва да го рестартираме (жестикулира с дясна ръка, местейки я ритмично, докосвайки масата) в следващите/ месеци това правителство има тази задача това го прави много особен инструмент то не е обикновено правителство (свива дланта си още повече, продължавайки да жестикулира с юмрука си)[…]

С.И.: а защо заговорихте за конституционна реформа точно сега (поглежда надолу към листа с текста, повдига лява ръка, докосва листа) и се наложи в деня в който се обявява разбирателството между двете коалиции/ вие да се срещате с дпс// (поглежда ту към госта, ту към листа с текста, жестикулира с лява ръка) и Делян Пеевски (връща дясната си ръка на масата, жестикулирайки) […]

Х.И.: Амм// […]

С.И.: което което породи реакция (раздалечава длани и ги мести ритмично по масата) […]

Х.И.: ние не сме// […]

С.И.: сред много от вашите привърженици […]

Х.И.:  разбира се (леко разтваря пръсти на сгъната си длан)// […] а ние […]

С.И.: които които казват// ама чакайте как от/от  христо иванов на лодката в росенец сега той преговаря с Делян Паевски (прави ритмични движения по масата с две разтворени ръце)//

Х.И.: аз винаги// (прави ритмични движения с дясна ръка, която  е подпрял на масата сгъната със свита длан) от поне от тринадесета година насам съм казвал// че/а промяната в България ще дойде чрез сериозни/ институционални промени/ започвайки с конституционна (прави ритмични движения с ръката си, която е подпрял на масата сгъната със свита длан) промяна (кима, гледайки към водещия) //опитах четиринайста петнайста година/ знаем как свърши това нещо ааа/ неуспешно и си подадах оставката сега (отдръпва се назад) […]

С.И.: сега героите излизат на светоло междудругото (вдига дясната си ръка и посочва с нея към камерата)// […]

Х.И.: да междудругото// Петьо еврото […]

С.И.: да чудя се как е бил как е бил организиран протест тогава  (накланя се напред към масата)[…]

Х.И.: не сам// […]

С.И.: а агнешките главички […]

Х.И.: ама преди този протест имаше// от мен и моя екип опит петьо еврото да бъде/ дисциплинарно освободен […]

С.И.:  и какво се случи […]

Х.И.:  във цялото това гюбре (жестикулира с дясна ръка, поставяйки я на масата. навежда се напред към масата)/ ние опитахме да бръкнем тогава. ето колко значи един министър на правосъдието (повдига вежди) […]

С.И.: и кой го запази тогава/  […]

Х.И.: който знае какво прави// […] Цацаров […]

С.И.: как не успяхте да го освободите  […]

Х.И.: тогава го запази Цацаров[…]

С.И.: Цацаров//[…]

Х.И. //да (кима)// ааа така че// (отдръпва се назад, повдига сгъната си дясна ръка по-нагоре) и подконтролното мнозинство (разгъва дланта на дясната си ръка и жестикулира ритмично с нея) в тогавашния висш съдебен съвет ние знаем какво имаме пред себе си  и знаем колко е важно институционално да се подходи и да се сложат точните хора на точното място  (жестикулира ритмично с дясна ръка) от тази гледна точка (накланя се наляво, поставя дясната си ръка върху масата и ритмично жестикулира с нея) ние винаги сме казвали трябва конституционна реформа/ винаги сме казвали (повдига вежди) за да има конституционна реформа/ за да има такъв мащабен рестарт/ на парламентарната република във българия ние ще говорим с всички/ парламентарно представени сили/  ще говорим както се видя/ във парламент/ институционално […]

С.И.: но не се ли […]

Х.И.: това беше среща […]

С.И.: притеснявате че ще се случи нещо […]

Х.И.: това// беше среща на парламентарни/ на ниво парламентарни групи// ръководствата на парламентарните групи (разпъва дланта на поставената на масата дясна ръка и жестикулира ритмично с нея) са суверенно решение на всяка парламентарна/ група ние не сме се крили по кюшетата не сме водили разговори по кафенета/ и ресторанти/ не сме водили разговори за нищо друго (накланя се напред) освен за основната ни цел/ конституционна реформа и рестарт на парламентарната република/ няма човек който да може да застане и да каже аз съм политически лидер// имам тази кауза и няма да говоря за нея/ това е несериозно (накланя се напред към масата, жестикулира с дясна ръка, поставена върху масата)  […]

С.И.: аз ви разбирам (прави посочващ жест към събеседника с  вдигната лява ръка и отворена длан) […]

Х.И.: това че […]

С.И.: но […]

Х.И.: но ние не даваме доверие на никого/ (кимва и се дръпва назад) […]

С.И.: аз аз ви разбирам  но искам да ви попитам нещо много важно  […]

Х.И.: питате ме дали се боим (вдига ръката си и докосва носа си) […]

С.И.: не/ не/ не кажете ми (намества очилата си с лява ръка) друго аз разбирам това което казвате/ със сигурност много ваши предшественици например при смяната на// стоя падането на комунизма (отдръпва се назад) във великото народно събрание са били водени от своите идеални цели/ (изнася двете си ръце вдигнати пред тялото) и идеална представа за съдебната системата/ и фигурата на главния прокурор но в крайна сметка/ в разговора със своите опоненти или своите съюзници (жестикулира с лява ръка)  са се появявали едни дребни (жестикулира с лява ръка по масата) текстове/ както показва проучването на Екатерина Михайлова (жестикулира с лява ръка по масата) които са променяли/ изцяло/ същността на това за което те са се борили няма ли такава опасност (присвива вежди и се навежда напред) /

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Карамфилова, Ивет. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (4.06.2023 г.). – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 25 март 2024, № 15 [Нови и най-нови езици: трансмедийни проекции]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2024/03/25/карамфилова-и-транскрипция-на-откъс-о>

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Броят на тема: „Копирайтинг: медии и маркетинг“ се осъществява с подкрепата на проект (Договор № КП-06-НП/46 от 07.12.2023 г.), одобрен в конкурсната сесия „Българска научна периодика – 2024 г.“ при Фонд „Научни изследвания“ за издаване на рецензираното научно издание „Медии и език“.

Публикувано в Медиен корпус