Ананиева, Т. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „История.bg“ по БНТ (24.04.2023 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „История.bg“ по БНТ (24.04.2023 г.)

 

Татяна Ананиева
СУ „Св. Климент Охридски“
имейл: tanichka1999@gmail.com

Етикет на записа: медии, телевизионно историческо предаване, дискусия в „ИСТОРИЯ.BG”

Дата на излъчването: 24.04.2023 г.

Основна тематика: банатските българи

Допълнително засегнати теми: Чипровското въстание; католиците в България; въстания по време на Османската власт в българските земи; исторически книги;

Участници:

Георги Ангелов: пол М, професия/занимание – журналист, преводач, образование – висше, официално облекло;

д-р Любомир Георгиев: пол М, професия/занимание – Централен държавен архив , образование – висше, докторска степен; облекло – спортно-елегантно;

Светлана Караджова: пол Ж, професия/занимание – докторант в Института за литература към БАН, образование – висше; облекло – спортно-елегантно;

проф. дфн Иван Младенов: пол М, професия/занимание – филолог в Института за литература към БАН, образование – висше; облекло – официално.

Ситуационен комплекс (описание на обстановката и разположението на участниците): телевизионно студио със стол за водещия, голяма маса и столове от двете страни на водещия за гостите. И.М. е отдясно, а Л.Г. и С.К. са отляво на водещия.

Ситуационна тоналност (определя се по скалата на Ризел-Тарасов-Лендел (Леонтьев, Сорокин, Тарасов 1977, 194; Виденов 1979, 30): спонтанно-неутрална тоналност;

Транскрибирал: Татяна Ананиева, магистърска програма „Трансгранична българистика”, Факултет по славянски филологии

Дата на транскрипцията: 20.06.2023 г.

Продължителност на транскрибирания откъс: 8 мин. 20 сек. (17:12 – 25:32)

Линк към записа в интернет: https://bnt.bg/news/banatskite-balgari-317115news.html   (24.04.2023 г.)

Транскрибиран текст

 Г.А.: доктор Георгиев/ ние сме правили цяло предаване посветено на Чипровското въстание така че тоя път ще му отделим/ малко време но/ няма как да не споменем защото то е изключително важно както за/ тези българи които сега днес наричаме банатски така и за цялата ни държава въобще/а има различни тези тъй като нямаме кой знае колко извори за това въстание/ има различни тези някои учени до скоро дори предполагаха че то е било доста кратко и така общо взето/ за около месец месец и нещо са приключили всички нали неща и е нямало кой знае колко грандиозни битки/ но с по-новите данни ние си даваме сметка че първо то може да е продължило чак до октомври месец вероятно и че е имало доста сериозни сражения// (гледа към д-р Любомир Георгиев, ръкомаха и  пипа с ръка брадата си)

Л.Г.: времето не се мери само като/ часове и дни а се мери като интензивност/ виждаме че тука десетилетия/ едни интелектуалци от наистина високо европейско ниво подготвят това въстание/ виждаме че/ Чипровци цветето на България е един богат/ град със своето самоуправление със своите/ съюзни/ Копиловци Железна и Клисура […] (гледа към Георги Ангелов, отклонявайки от време навреме погледа си в друга посока, ръкомаха. допира пръстите на двете си ръце, изправя си гърба)

Г.А.: със своите князе// (изкашля се)

Л.Г.: със своите князе които имат печат с Богородица/ и си кореспондират с Рим/ средището на католическата църква […]  (гледа към Георги Ангелов; с мимики показва биенето на печат)

Г.А.: само ще вметна един въпрос/ защо точно там/ при положение че ние знаем че те са имали привилегировано положение/ там е имало един единствен представител на турската власт/ там там Турция е нямало на практика// (гледа към Любомир Георгиев и ръкомаха; посочва с един пръст нагоре и повдига вежди, когато казва думите „един единствен”)

Л.Г.: също ваш гост/ е бил професор Пантев […] (гледа към Георги Ангелов)

Г.А.: да//

Л.Г.: и той ни учеше че всъщност/ въстания правят не смазаните/ не потиснатите а тези/ именно тези които имат вяра в едно по-добро бъдеще/ тези които вярват в силите си/ и точно затова че/ че чипровци са били богати/ до голяма степен свободни/ те са искали още/ освен тва те са били металурзи/ те са можели сами да си направят оръжие/ те са имали връзка с настъпващите/ европейски армии затова неслучайно след/ началото на септември/ когато хиляда шестстотин седемдесет и осма когато е превзет Белград/ те се надигат/ и/ трябва да отбележим че/ че техните битки/ както при Челюстница така/ и край днешна Монтана/ са доста успешни/ трябва да отбележим че те/ имат/ кавалерийски отряди/ начело с хора като Приячевич/ трябва да отбележим че те/ имат и укрепително дело/ така че/ тва въстание/ за мен/ съвсем не е за подценяване/ не че няма и хипотези че не е имало въстание всъщност […] (обляга се на стола и после се опира на масата, понякога гледа към Георги Ангелов, друг път в друга посока, изпъва врата си напред, когато се замисля, понякога ръкомаха и върти главата си, когато говори)

Г.А.: дай да дай да […] (засмива се)

Л.Г.: тва е хубавото на историята/ че/ когато имаш извори имаш право да ги интерпретираш по всеки логичен начин стига да се опираш на извори/ а аз се насочих към българските католици именно затова защото те имат много богати извори не пропорционално много/ извори имат банатските българи за малко си/ бройка/ много историчен народ// (гледа към Георги Ангелов, поклаща глава докато говори и ръкомаха, накрая си отваря устата в очакване на ответни думи от страна на водещия)

Г.А.: а/ тва между другото е вярно/ защото покрай книгите които вие ме затрупахте буквално с книги покрай тая тема/ видях и/ колко неща са отразени в релации до/ Ватикана/ в/ спомени записки и така нататък които са важни извори/ безспорно// а/ вие// (ръкомаха, гледайки ту към Любомир Георгиев, ту към Иван Младенов, засмива се, поглежда и посочва Светлана Караджова преди да ѝ даде думата)

С.К.: католиците в България са свикнали да боравят със словото/ и/ години преди/ тоест преди въстанието/ те изнасят доста книги/ на запад/ с цел да ги спасят/ така и […] (гледа към Георги Ангелов)

Г.А.: но при опустошаването на Чипровци да споменем че са изгорени всичко […]

С.К.: също/ да/ да// (кима одобрително)

Г.А.: което е имало а са били много/ цяла библиотека е било// (гледа към Светлана Караджова, кима и я посочва)

С.К.: тоест/ не са успели да изнесат всичко//

Г.А.: да// (кима одобрително)

С.К.: но изнасят църковна утвар/ една статуя/ която е много характерна/ ако има време ще поговорим за нея/ стараят се да опазят поне частица от това което са успели да/ създадат/ и банатските българи които се формират като общност/ след преселението/ така/ се стараят да продължат тази историчност/ този разказ/ за миналото и за това кои сме ние// (гледа към Георги Ангелов)

Г.А.: между другото е много важно да споменем тук и в контекста защото много често нали се/ казва така малко ангро/ след като попадаме под османска власт/ едва ли не/ ние сме вече покорна рая/ тва не е верно/ ние буквално десетилетия след тва е първото въстание въоръжено/ визирам/ продължават през цялото време чипровското въстание/ е един от апотеозите/ близо век преди Априлското въстание […] (ръкомаха, държейки химикалка и гледа към всички гости на масата в предаването)

Л.Г.: а в тази/ дълга война която следва/ разгрома на втората обсада/ на Виена хиляда шестстотин осемдесет и трета година има още две въстания преди Чипровското въстание е второто търновско/ след него е въстанието на Карпош в Македония/ така че/ има една революционна вълна […] (гледа към Георги Ангелов и ръкомаха, отваря си устата в очакване на ответното изказване на водещия)

Г.А.: между другото не знам дали знаете/ за това Търновско също има/ хора които го отричат ако е имало въобще въстание […] (засмива се, ръкомаха, държейки химикалка, гледа към Любомир Георгиев)

Л.Г.: критичният подход е основа за науката// (засмива се)

Г.А.: така е много правилно и професор Младенов//

И.М.: само мъничко за това което/ доктор Георгиев каза/ не че той/ тия неща не би ги казал но нали всички ние бързаме че самото/ самата подготовка на Чипровското въстание е огромен период от време 60 […] (сплел е ръцете си една в друга и само веднъж поглежда към Георги Ангелов)

Г.А.: аз казах близо 60 години//

И.М.: точно така и че/ когато аз четох всичко казах че ние всички сме чели на Петър Бобшев/ Бакшев книгата/ за която надявам се да стане дума пак/ отново дело/ на професор Илиева откритие/ става нещо/ моето впечатление е че фактически те не са победени/ да разгромени са /да всичко/ за което са се борили някак си не се осъществява/ да те побягват/ но но бягайки там/ бягайки там/ някак не се чувстват /с поб/ с духа им не е победен не е/ наистина не е сразен/ още в моментите в които бягат те готвят други неща/ други/ чудят се откъде да направят засада какво да направят/ това е друг народ който/ друга/ друга част от българското тяло която не е била потискана и тя не се страхува така както/ тези които вече са изкарали да кажем два века/ пъшкайки под робство и/ има и нещо друго там/ влияе църквата […] (обърква дума и притваря очи, ръкомаха докато говори и през по-голяма част от времето гледа нагоре, облизва си устните при някои паузи)

Г.А.: да/ нека да не забравяме че част от тях /под формата било на конни дружини било на други формирования влизат в редовната австрийска армия […] (гледа към всички гости на масата, ръкомаха, държейки химикалка)

И.М.: точно така//

Г.А.: те продължават войната всъщност вече като […]

И.М.: получават чинове//

Г.А.: чинове да/ титли/ от барон до граф// (засмива се)

И.М.: точно така/ и той/ (посочва към Любомир Георгиев)

И.М.: разбира се може много повече да каже/но но/ (заеква и притваря очи)

И.М.: в тази книга тук която показахте също/ (посочва книгата с химикалакта, която държи в ръката си, поглежда нагоре)

И.М.: има едно внушение което/ аз много харесвам/ някак/ ако би имало/ ако би имало лого/ което е много глупава дума или лозунг да го кажем за въстаниците/ за въстанието Чипровското/ то не би било свобода или смърт/ то би било свобода и победа/ духа/ през именно католическата църква/ през тия/ тая подготовка огромна е такъв/ че той не не се помирява// (ръкомаха, държейки химикалка, поглежда нагоре докато говори, поглежда към Георги Ангелов при думата „победа”)

Г.А.: а между другото […] (посочва към Любомир Георгиев)

И.М.: няма смърт/ в тая в тая работа смърт няма//

Г.А.: а доктор Георгиев преди да/ преминем нататък вече в емиграция/ тоест да стигнем до същността кои са банатските българи и защо ги наричаме така/ (засмива се и поглежда към Любомир Георгиев)

Г.А.: все пак ние в началото споменахме/ да отбележим че там участвате в двете/ основните номинации// (посочва Любомир Георгиев и поглежда към него)

Л.Г.: да/ всъщност/ (кима одобрително)

Л.Г.: да повторим че по времето на въстанието общо взето петдесет на петдесет са/ […]

Г.А.: но водачите са католици по-скоро// [–]

Л.Г.: [–] православни и католици (кима одобрително)

Л.Г.: и тези/ наистина/ водачите са католици но/ част от православните ги последват в този/ в тази емиграция/ оттатък Дунава която/ следва разгрома на въстанието// (гледа към Георги Ангелов и ръкомаха)

Г.А.: вие направо ни направихте следващия анонс (засмива се, поглежда към камерата)

Г.А.: защото сега вече ще говорим именно за/ тази емиграция макар че голяма част/ една не малка част от както/ както видяхте и във видеото от/ жителите на Чипровци и околните села са избити/ друга част се пръска/ трета част отива в австрийската армия а една не малка част (гледа към камерата, държи химикалка в ръката си)

Г.А.: около три хиляди души ако не се лъжа (поглежда към Иван Младенов)

Г.А.: емигрират във Влашко// (гледа към камерата, държи химикалка в ръката си)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Ананиева, Татяна. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „История.bg“ по БНТ (24.04.2023 г.). – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 25 март 2024, № 15 [Нови и най-нови езици: трансмедийни проекции]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2024/03/25/ананиева-т-транскрипция-на-откъс-от-те>

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Броят на тема: „Нови и най-нови езици: трансмедийни проекции“ се осъществява с подкрепата на проект (Договор № КП-06-НП/46 от 07.12.2023 г.), одобрен в конкурсната сесия „Българска научна периодика – 2024 г.“ при Фонд „Научни изследвания“ за издаване на рецензираното научно издание „Медии и език“.

Публикувано в Медиен корпус