Твърдят запознати. Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст

Твърдят запознати. Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст

Твърдят запознати. Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст

Андреана Ефтимова е професор по медиен език и стил във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на науките в научно направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Сред последните ѝ книги са „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ (2016) и „Регистри в журналистическия дискурс“ (2018). Основател и главен редактор е на научното списание „Медии и език“.

В тази сложна ситуация, в която ставаме все по-малко сигурни в интерпретациите на медийните послания и все по-объркани в търсенето на точна, обективна и вярна информация, осъзнаването, че текстът разполага с механизми за ориентация в достоверността на съобщението, е все по-належащо.

Научете повече за книгата тук:

https://unipress.bg/tvardyat-zapoznati-ezikovi-markeri-za-ne-dostovernost-na-mediyniya-tekst 

Снимка: проф. Симеон Василев

Книгата „Твърдят запознати“ е рецензирана и в престижният Journalism Research Review Quarterly, Полша. Авторът на рецензията е Валери Стефанов, като текстът му се фокусира върху приносите на изследването за по-добро разбиране на медийния текст. Можете да се запознаете с пълния текст на рецензията ТУК [На полски език.]

Публикувано в Събития