Копирайтинг: Съобщения до медиите

Копирайтинг: Съобщения до медиите

Копирайтинг: Съобщения до медиите

Йордан Карапенчев е преподавател в катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама” към Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2022 г. Има дългогодишен опит като копирайтър и PR специалист. Работи последователно за медии, рекламни агенции, международни корпорации, както и като консултант на свободна практика.

Завършва магистърска програма „Бизнес мениджмънт, технологии и иновации“ в Шефилдския университет във Великобритания, а през 2020 г. защитава дисертация по направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2017 г. е част от редакционната колегия на научното списание „Медии и език“, а през 2022 г. става член на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и на Съюза на учените в България (СУБ).

„Копирайтинг: съобщения до медиите“ е първата монография на Йордан Карапенчев. Една от основните цели на книгата е да въведе понятието „копирайтинг“ официално в научния дискурс у нас, тъй като то вече има широка употреба в практиката.

Научете повече за книгата тук:

https://unipress.bg/kopirayting-saobshteniya-do-mediite 

Публикувано в Събития