„120 минути със Светослав Иванов“, bTV – 16.05.2021 г.

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ по bTV (16.05.2021 г.)

Елена Стойчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
имейл: eleonita@gmail.com

Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, интервю в „120 минути”

Дата на излъчването: 16.05.2021 г.

Основна тематика: проверка на Българската банка за развитие, отпуснати огромни кредити на осем фирми

Допълнително засегнати теми: кадровите смени в ръководството на Агенцията за чуждестранни инвестиции и НАП

Участници:

Светослав Иванов: пол М, професия/занимание – журналист, образование – висше, официално облекло;

Кирил Петков: пол М, професия/занимание – служебен министър на икономиката, образование висше, официално облекло;

Ситуационен комплекс (описание на обстановката и разположението на участниците): телевизионно студио с голяма кръгла маса в черен цвята, разположена в средата на студиото, а зад нея се намира голяма екран, зад масата има два бели стола от двете й страни – един за водещия и един за госта. С.И. е от едната страна на масата, в дясната половина на студиото, а гостът К.П. е разположен точно срещу водещия в лявата половина.

Ситуационна тоналност (определя се по скалата на Ризел-Тарасов-Лендел (Леонтьев, Сорокин, Тарасов 1977, 194; Виденов 1979, 30):

/б/ служебна (неутрална) тоналност;

/б1/ част от служебната е спонтанно-неутралната тоналност;

Транскрибирал: Елена Стойчева, специалност „Реклама и публична комуникация”, ФЖМК

Дата на транскрипцията: 03.06.2021 г.

Продължителност на транскрибирания откъс: 7 минути

Линк към записа в интернет: https://www.btv.bg/video/shows/120-minuti/videos/kiril-petkov-balgarskata-banka-za-razvitie-e-dala-pochti-miliard-na-8-firmi-a-trjabva-da-podpomaga-malkija-i-sreden-biznes.html (16.05.2021 г.), анализиран откъс – 0 мин. 00 секунди – 7 мин. 00 секунди

 

Транскрибиран текст

С.И.: за първи път представител на служебния кабинет в телевизионно студио/ представям ви служебния министър на икономиката Кирил Петков/ (поглежда към събеседника)  когото сте виждали няколко пъти в студиото на „120 минути“/ но вече като министър/(прави посочващ жест към събеседника с отворена длан) добре дошли г-н Петков //

К.П.: добре заварил// (кима и поглежда към водещия)

С.И.: а по думите на президента Радев пред Българското национално радио (поглежда ту към лист с текст, ту към госта) днес в „Неделя 150“ цитирам българите трябва да знаят кой разполага с техните пари/ ако това е задача/ вие припознавате ли се в нея// (поглежда към госта)

К.П.: абсолютно/ (кима с глава) всъщност въпросите са два/кой разполага с техните пари/ (поглежда надолу и настрани) и как разполага с тях// (поглежда надолу и настрани) всъщност това е една от големите мисии на нашето/ за тези два месеца/ да вкараме светлина и прозрачност/ и да видиме дали има ефективност/ (прехапва устни и кима с глава към водещия)

С.И.: преди да влеземе в тази тема/(поглежда ту към лист с текст, ту към него) ъ-ъ/ чухме преди малко освободената директорка на НАП/ като цяло/ от ГЕРБ през седмицата/ наричат смените на държавните служители (поглежда ту към лист с текст, ту към камерата и събеседника) политическа чистка/ а още в първия си ден като служебен министър (гледа към листа и извършва ритмични въртеливи движения с химикалката) вие освободихте директорката на Агенцията за чуждестранни инвестиции/ (поглежда ту към лист с текст, ту към госта) Десислава Трифонова/ (К.П. кима с глава) с какви мотиви//

К.П.: много интересно/ аз имам/(поглежда надолу) много хубав екип/ на сега от три заместник-министри/ завършили в топ (поглежда надолу и настрани) училища по целия свят/ големи експерти/ а и всъщност идвайки с тях/ (повдига вежди) аз имах избора и трябваше/ да реша кой да продължи приемствеността с чуждите инвеститори/ които са почнали (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) да говорят с България/ и избора ми беше между съществуващия зам.-министър/(поглежда надолу) който отговаряше за инвестициите и/ а/ госпожа Трифонова/ която беше на агенцията/ но и двамата имаха ресор инвестиции/ погледнах техните сивита/ (поглежда надолу) единият човек е със/ над (повдига вежди) десет години опит/ в привличането на чужди инвестиции/ (кръгов жест с ръка със свити пръсти) като пет/ пет години от тях са директно в агенцията/ а другия беше за/ (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) така фонд земеделие/ и понеже нямаше голяма инвести/ мисля че нямаше нула инвестиция тая година/(поглежда към водещия) чужда инвестиция/ […]

С.И.: нула/ тя казва милиард и/ и повече/ (поглежда ту към лист с текст, ту към него) в сутрешния блок// […]

К.П.: ами/ да/ това са сертификати издадени/ (поглежда надолу) но реални инвестиции/ беше нула// (поглежда надолу) чужд нов инвеститор/ който да е дошъл// (повдига вежди) а просто реших че/ нямаме време/ за губене и като говориме за приемственост  всъщност заместник-министъра/ (повдига вежди и поглежда надолу) който беше в предишното правителство оглави агенцията// (прави ритмични жестове с ръка, които не се показват на камерата) така че […]

С.И.: това господин Стамен Янев/[–] той беше заместник-министър/ на/ Лъчезар Борисов (поглежда ту към лист с текст, ту към него) и/ и се получи реакция/ (прави посочващ жест към събеседника с отворена длан) от отровното трио […]

К.П.: да/ междудругото интересното е че аз съм бил от страната на инвеститорите (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) много е важно да има приемственост/ не може всеки ден да говориш с някой друг// а когато става дума за правителството (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани)  и за мен беше важно да покажа/ че точно заместник-министъра за инвестициите/ който отговаряше не само за инвестициите/ но и за индустриални зони/ които е други дискусии с инвеститорите/ (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани)  а/ продължава/ (поглежда надолу) така че те имат същия човек с който да говорят//

С.И.: и/ (повдига се леко от стола и поглежда към масата) за да изчистим това/ а// тъй като// (прави посочващ жест към събеседника с отворена длан) бившата шефка на НАП каза как познава/ (прави жест настрани и към събеседника с отворена длан) Румен Спецов/ а/ каза че го познава като/ а/ неин колега/ неин подчинен/ вие как го познавате/ и познавате ли го// (поглежда към събеседника)

К.П.: а/ аз […]

С.И.: това е въпрос към Асен Василев/ (прави посочващ жест към събеседника с отворена длан и вдигната ръка) но да ви попитам/ и вас/ познавате ли го//

К.П.: истината/ за мен е че аз го познавам/ още от преди седем години// той оглавяваше/ (поглежда встрани) а/ Агенция разузнаване особени случаи/ и беше/ един от малкото контакти на Европол/ със НАП/ както и на някои от другите служби// интересното при него е/ когато се запознахме/ аз бях от бизнес страната (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани)  и което ме впечатли/ (повдига вежди и прави жест със свити палец и показалец и три сочещи пръста) че този човек от една страна/ (поглежда надолу) беше с много висок интегритет/ (поглежда водещия) от друга страна/ толеранцията му корупция беше нула// (повдига вежди и поглежда надолу и встрани) и/ от трета страна/ някак си беше като човек който/ се опитваше да услужи на бизнеса/ а не да се опитва да/ го заплашва/ (мести ритмично ръката си по масата, не се улавя от камерата) и може би/ точно затова този човек беше съкратен от НАП/ и сега се радвам че се присъединява обратно/ но наистина седем години назад ние се познаваме// (кима с глава)

С.И.: добре/ а успяхте ли (поглежда ту към лист с текст, ту към събеседника) да се ориентирате в основните данни и цифри//

К.П.: много интересно/ а/ във/ били сме три дена във/ сега//(прави със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) […]

С.И.: три дена// (повдига рамене)

К.П.: в правителството/ но аз виждам всеки един от дните като една шейсета/(прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) минимум/(прави жест с отворена длан с ритмични движения настрани) от задачите които трябва да направим и за мене беше много интересно да погледна първия доклад на Сметната палата/ във връзка със банката за развитие/ българска банка за развитите или ББР (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) това е за зрителите/ които/ (поглежда надолу) може би не знаят/ абсолютно напълно това е банката/ която е финансирана с държавни пари (повдига вежди) и/ […]

С.И.: и/е една от най-големите/ (прави жест с две разтворени ръце настрани) ъм/ как да кажем/ (поглежда надолу към листа) банки за развитие/ ъм/ в Югоизточна Европа// (с едната си ръка хваща другата пред себе си, след това посочва събеседника си с дясната си ръка)

К.П.: така/ нейната основна мисия на тази банка е/ (поглежда надолу) да финансира/ малки/ и средни предприятия// тя всъщност трябва да помага (поглежда нагоре) на малкия бизнес/ който има затруднения да се финансира/ от части от търговските банки/ и да покаже/ че политика за/ за малкия и среден бизнес/ (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) примерно в области на експорта/ в области на иновациите// (прави жест с отворена ръка с ритмични движения настрани и напряко) и какво заварих/ (повдига вежди и поглежда надолу) което много […]

С.И.: какво/ (С. И. не е в кадър)

К.П.: т‘ва направо ме/ (поглежда надолу) много ме впечатли// първите осем/ позиции/ или първите осем кредита/ (поглежда надолу) към осемте най-големи клиента на тази банка/ осем само (прави ритмичен жест с допрени палец и показалец на дясната си ръка) са за деветстотин четирисет и шест милиона/ това означава/ че всяка една/ (поглежда надолу) всеки един от тези/ осем  (поглежда нагоре) над сто и осемнайсе милиона// това не е малък и среден бизнес […]

С.И.: а кое е притеснителното/ (премества леко позицията на тялото си и поглежда събеседника си)

К.П.: ами/ огромни/ това са огромни държавни средства/ дадени/ на (поглежда към водещия) […]

С.И.: на по-големи компании/(С. И. не е в кадър)

К.П.: само на осем компании/ представи си (поглежда надолу и прави ритмичен жест с ръка, който не се вижда на камерата) с деветстотин четирисет и шест милиона// може да се финансират деветстотин четирисет и шест малки компании// (повдига вежди и поглежда надолу) а тука сме ги дали само на осем клиента/ (поглежда към водещия) на осем фирми/ […]

С.И.: а кои са тези клиенти/ и фирми// (прави посочващ жест към госта с отворена лява ръка)

К.П.: ами това беше още по-притеснително// (държи ръката си свита на масата) че четири от/ тези осем/ ъ-а-а/ когато човек отиде (поглежда надолу) във журналистическите разследвания/ които има доста за тях/ (поглежда водещия) се вижда че има/ недиректна/ (поглежда надолу) и може би има недиректна (поглежда надолу) връзка с господин Пеевски/ говориме за/ над петстотин милиона/ вече са дадени/ на тези четири фирми/ (повдига вежди) значи от тези дветстотин (поглежда надолу) четирисет и шест/ над петстотин са дадени на тея четири фирми/ и те всичките/ в момента има някакъв тип/ (повдига вежди) журналистическо разследване (поглежда надолу и прави ритмичен жест с ръка, който не се вижда на камерата)  което свързва индиректно с господин Пеевски/ (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) […]

С.И.: а за какво са използвани/ (навежда се напред към масата с отворени ръце към събеседника) тези средства//

К.П.: това страшно ме притесни/(поглежда надолу) защото това са нашите средства/ аз знаеш/ преди да заема ролята си на министър/ аз съм данъкоплатец/(повдига рамене) ние сме малък бизнес/ аз знам колко трудно се изкарват парите// (премества позицията на тялото си настрани) къде са се използвали (поглежда надолу и прави ритмичен жест с ръка, който не се вижда на камерата) още в понеделник назначавам в момента една/(поглежда надолу) специална комисия/ която я казваме за публичен/(поглежда надолу) ъ-ъ/ контрол/ на средствата/ и прозрачност/ заедно с Агенцията за финансов контрол/ (прави жест със свита ръка и палец отгоре с ритмични движения настрани) заедно с одитния отдел/ в Министерство на икономиката/(поглежда надолу) ще влеземе в Българската банка за развитие/(поглежда надолу) да видиме/ всъщност как се/ са изразходвани тези средства/ (повдига леко рамене) и защо/(поглежда нагоре) по устав и по закон/ тази банка трябва да помага на малкия бизнес/ (прави ритмичен жест с ръка, който не се вижда на камерата) се дава на/ почти над един милиард/ само на осем човека/ (повдига вежди) от които четири са може би свързани// (повдига леко рамене) […] С.И.: добре/ а другите (навежда се напред към масата с отворени ръце към събеседника) а другите пет// (поглежда към събеседника си и се отдръпва леко назад)

К.П.: другите пет/ също/ ще ще (потропва по масата) ги виждаме/ сигурен съм/ че не са случайни// това ни една от задачите/ (потропва по масата още за следващата седмица/) да провериме// (прави жест с ръка нагоре и свити пръсти)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Стойчева, Елена. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути със Светослав Иванов“ – 16.05.2021 г.– В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 3 юли 2021, № 10 [Фалшивата реалност]. ISSN 2535-0587. < https://medialinguistics.com/2021/07/03/120-минути-със-светослав-иванов-btv-16-05-2021-г>

Изтеглете пълния текст в PDF формат

Публикувано в Медиен корпус