„Религията днес“, БНТ – 06.03.2021 г.

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Религията днес“ по БНТ
(06.03.2021 г.)

Венцислава Лъчезарова Боянова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
имейл: vencislalb@uni-sofia.bg

Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване с образователен характер, беседа в „Религията днес”

Дата на излъчването: 06.03.2021г.

Основна тематика: Голяма Задушница, почитта към починалите близки

Допълнително засегнати теми: възприятията за смъртта в Православието и в другите религии и философски школи

Участници:

Георги Милков: пол М, професия – журналист, образование – висше, официално облекло

Отец Василий Сарян: пол М, професия – свещенник, образование – висше, служебно облекло

Ситуационен комплекс: телевизионно студио с два отделни плота и два стола, отляво се намира водещият Г.М., а отдясно е настанен неговият гост В.С.

Ситуационна тоналност (определя се по скалата на Ризел-Тарасов-Лендел (Леонтьев, Сорокин, Тарасов 1977, 194; Виденов 1979, 30): служебна (неутрална) тоналност; част от служебната е спонтанно-неутралната тоналност

Транскрибирал: Венцислава Лъчезарова Боянова, специалност “Реклама и публична комуникация”, ФЖМК

Дата на транскрипцията: 04.06.2021г.

Продължителност на транскрибирания откъс: 6 минути

Линк към записа в интернет: https://www.youtube.com/watch?v=NB45ccddcj4

 

Транскрибиран текст

Г.М.: В студиото е (отмества лява ръка встрани) отец Василий предстоятел на столичния храм (сключва ръце) “Преображение Господне” [/]  (поглежда надолу за кратко) добре дошли, отче

В.С.: (събира устни, затваря очи, усмихва се, свежда глава надолу) добре заварили

Г.М.: на този ден (повдига лява ръка нагоре и я поставя върху дясната с палеца нагоре) в който [/] ще (разтваря ръце встрани тип “кутията на Клинтън”) говорим за почитта към (събира ръцете) мъртвите и защо (отново разтваря ръце встрани) е важно (връща ръцете в изходна позиция), всъщност да се молим за душите на (премигва) починалите ни близки

В.С.: в тази (повдига вежди нагоре) т. нар. Голяма Задушница (премигва, поглежда надолу) или винаги в началото на Великия пост в съботата (поглежда към водещия) преди Неделя (поглежда надолу) Месопустна още от Aпостолско време (отново поглежда към водещия) е постановено (свежда поглед надолу) да се извършва този спомен (отново отправя поглед към водещия) за душите на покойниците [/] свежда поглед надолу първо (жест с ритмично движение на дясна ръка), защото съботата (поглежда към водещия е ден за покой) [/], знаеме, (премигва два пъти), че това е (поглежда надолу) деня (поглежда отново към водещия) когато Господ си почина от сътворението на света [/] и затова ние сме приели, че би трябвало душите на нашите близки да бъдат в покой [/] както и ние самите да бъдеме в покой с Господа, във [/] взаимна хармония ии разбирателство [/] и втората причина да бъде в този ден е, защото в Неделя Месопустна църквата е постановила да се четат текстове от Свещенното Евангелие, където се говори за Страшния съд, Второто Христово пришествие и (повдига вежди нагоре) възкресението на мъртвите [/] (поема въздух, премигва и поглежда надолу) и тъй като (жестикулира с лява ръка с вдигнат нагоре палец), това е (сваля ръка) подготовката за навлизането в дните на Всечестния Велик пост [/] за [/] в памет на Христовото Възкресение Обективът е насочен към водещия. (Г.М. отмества лист и сваля капачката на писалката, придърпва листа напред) за нас живите е много важно да бъдем в мир и покой с Господа [/], със светиите [/] с нашите [/] предци [/] и близки [/] хора, които са си отишли от този свят, да се помирим [/] (потува върху плота с длан обърната надолу) и да се примирим [/] с техните души тъй като (повдига съвсем леко дясна ръка с палец нагоре) силата на любовта е неразривна (прави кратко тактуване с дясната ръка) смъртта не може да я прекъсне тази любов не е само между нас живите тук на земята тя се трансформира чрез молитва и към нашите близки покойници [/] към светиите които (поставя ръка върху плота с длан обърната надолу) [/] да се застъпват (потупва по плота) за нас пред Бога (повдига леко длан нагоре) и към самият Господ [/] (поставя я обратно на плота) който (повдига леко дланта на дясната ръка) създаде Bселената с любов [/] и той бидейки любов я даде и на нас човеците затова ние сме [/] не само [/] по другите признаци но и по [/] силата на любовта образ и подобие Божие затова в този ден [/] ние [/] искаме [/] прошка [/] искаме [/] милост от Господа, [/] прошка от нашите близки покойници да се помолиме за тези [/] благодариение на които ние сме тук на земята [/] ако не бяха те [/]нямаше да ни има нас [/] ако не бяха нашите предци да запазят вярата в Бога (отмества и леко повдига дясната си ръката от плота) истинска [/] чиста [/] ние (повдига леко ръка и отново я поставя върху плота) нямаше да сме сега тук православни християни [/] (сваля ръката от плота, поглежда надолу и жестикулира с тактово движение с палец нагоре) ето тази почит [/] тази любов [/] и това застъпничество (потувпа по плота с длан обърната надолу) на нас живите в памет (мести дланта си настрани по плота) на нашите покойници трябва да (повдига леко ръка от плота с палец нагоре) ни донесе този (поглежда към водещия) мир (събира пръсти и ги обръща към тялото си) с който ние да влеземе в дните на Велия пост.

Г.М.: Тоест (разперва ръце) дори на такъв ден като Задушница логиката е любов (отваря жеста още, изнася лява ръка с длан нагоре още по-вляво) и почит към (сключва ръце) […]

В.С.: да […]

Г.М.: към близките

В.С.: да (потупва с длан по плота) веднъж да [/] защото когато Господ (подсмихва се) казва [/] когато Апостолите (повдига лява ръка нагоре) питаха (поставя ръката обратно върху плота) Христа [/] Господи, кажи (жестикулира с разтворена длан и палец повдигнат нагоре, поставя ръката върху плота и накланя ръката си вляво) ни коя е най-голямата заповед и стига ни че много заповеди може да не успееме да спазим той казва не мога да ви дам една [/] но ше ви дам две [/] първата е да обичаш Бога с цялото си сърце и душа [/] и втора равна на нея е да обичаш [/] да обичаш ближния като себе си [/] (събира пръсти) ето я силата на любовта [/] така че човек дали е жив и е до нас [/] или пък си е отишъл от този свят [/] той пак е жив [/] и ние трябва да проявяваме тази любов непрекъснато [/] докато човек е жив тук на земята ние можем да проявяваме тази любов и физически [/] (повдига разтоворена длан с палец нагоре и извършва тактово движение, изразяващо изреждане) в подкрепа, помощ и с молитва пред Бога [/] тактува с ръка по плота встрани за нашите близки (обръща ръка с длан към плота), живи (потупва с длан по плота) сродници, приятели, семейството ни [/] но (повдига ръка с длан сочеща навътре към тялото) когато си отиде човек от този свят (събира пръсти) физическата вече (разтваря длан с палец нагоре) помощ няма как да се осъществи (обръща разтворена длан към плота) и затова тя се трансформира с (повдига длан с палец нагоре) дълбока молитва (поставя ръката върху плота в същата поза) към Бог да (обръща длан към плота с разперени пръсти) упокои душите на нашите близки

Г.М.: В различни религии [/] в индуизма например [/] или в стоицизма, различни философски школи [/] има разбиране (разтваря ръце тип “дръж ми топката”), че [/] душата е безсмъртна (разширява обхвата и изнася лява ръка встрани) в Християнството (изнася още повече лява ръка вляво) също е така, но според другите (жестикулира само с лява ръка) душата напуска тялото сякаш то е (доближава ръцете една към друга и ги изнася вдясно непотребна коруба) [/] (дясната остава в покой и изнася лява ръка над нея с полусъбрани пръсти) след което там се говори за (изнася ръка вляво) реинкарнация в християнството (стеснява леко дистанцията между ръцете) обаче православната църква няма такова нещо (изнася лява ръка встрани) но душата (приближава лявата ръка към дясната) не умира [/] (повдига лява ръка нагоре с длан обърната надолу и я отдалечава максимално от дясната) тя се връща към тялото [/] което (приближава ръцете една към друга) е имала преди това [/] след Второто (изнася лява ръка встрани и тактува) Пришествие на Спасителя [/] така [/] правилно ли aa обрисувах постановката [/] защото във а разбиранията на Православната църква дори това средно положение чистилището в което римокатолицизма признава и за което повечето хора знаят от аа класическата литература и ъъ [/] (изснася лява ръка вляво и сключва ръце отпред) например (повдига ръце с длани нагоре) на Данте (повдига леко дясна ръка) обрисовките (сключва ръце) на Ада (повдига се леко и сключва ръце отпред във въздуха) Православието не (разтваря ръце встрани тип “квадратът на Клинтън”) признава чистилището [/] (събира длани тип молитва) като [/] като факт

В.С.: (повдига ръка с длан напред с жест наподобяващ стоп и я поставя върху плота) така ъ [/] (повдига отворена длан с палец вдигнат нагоре) чистилището е един вид а [/] художестно оформяне [/] (тактува леко с ръка) на последствията (обръща длан към плота) които душата [/] ъъ придобива или през (повдига ръка нагоре с леко присвити пръсти и повдигнат палец) състоянията които (поглежда към водещия) тя минава (обръща длан надолу и я оставя на плота с разперени пръсти) до четирстия ден [/] (отмества дланта встрани) както ние имаме (поглежда надолу) разбира се там (повдига длан във въздуха) при другите деноминации както вие визирахте католицизма [/] аа желанието (свива пръстите един към друг) на променената (повдига нагоре ръката със свити пръсти) вяра да бъде (разтваря пръсти) по-атрактивна [/] създава тези [/] театрални [/] (повдига длан нагоре) или (сваля ръката) филмови [/] (повдига ръка отново малко под нивото на гърдите) сценарии [/] (сваля ръката отново) те не са много по-различни от реалността [/]

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Боянова, Венцислава. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Религията днес“ – 06.03.2021 г.– В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 3 юли 2021, № 10 [Фалшивата реалност]. ISSN 2535-0587. < https://medialinguistics.com/2021/07/03/религията-днес-бнт-06-03-2021-г/>

Изтеглете пълния текст в PDF формат

Публикувано в Медиен корпус