РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор
проф. д.н. Андреана Ефтимова 

доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) (2000) и доктор на науките по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2016)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Зам. главен редактор
гл. ас. д-р Йордан Карапенчев

магистър по бизнес мениджмънт, технологии и иновацииШефилдски университет, Великобритания (2016), доктор по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2020)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Отговорен редактор
ас. Александър Георгиев

бакалавър по книгоиздаване (2018), завършил магистърска програма „Медии, комуникация, култура“ (2020), докторант в програма „Медиен език и стил“

Институт по български език при БАН

Членове на редакционната колегия
доц. д-р Дияна Петкова 

доктор по социология (2001) и доцент по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – народопсихология)“ (2013)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

д-р Ива Иванова

магистър по българска филология (1995), доктор по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2018)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

д-р Богомила Колева

доктор по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2023)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

проф. д-р Алла Архангелская

Оломоуцки университет, Оломоуц, Чехия

проф. д-р Веселина Вълканова

СУ “Св. Климент Охридски”, София, България

проф. д-р Войчех Кайтох

Ягелонски университет, Краков, Полша

проф. д-р Грета Дерменджиева

СУ “Св. Климент Охридски”, София, България

доц. д-р Дана Кожокару

Букурещки университет, Букурещ, Румъния

д-р Доминика Попиелец

Университет „Казимеж Велки“ в Бидгошч, Полша

проф. д-р Елжбета Солак

Ягелонски университет, Краков, Полша

проф. д-р Илияна Генев-Пухалева

Варшавски университет, Варшава, Полша

проф. д-р Мария Илиева

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

д-р Олга Ненонен

Университет в Тампере, Финландия

доц. д-р Таня Иванова-Съливан

Университет в Щата Ню Мексико, Албъкърки, САЩ

проф. д-р Tотка Монова

СУ “Св. Климент Охридски”, София, България

доц. д-р Христина Христова

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България


Редакционен имейл: medialinguistics@abv.bg