Категория: Събития

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Докторантски семинар „Медии и комуникации“ 03 и 04 декември 2019 г. Ректорат, Нова конферентна (огледална) зала Семинарът се провежда в рамките на Климентовите дни 2019 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторантите от всички

Публикувано в Събития

Представяне на сборника в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

Публикувано в Събития

12th Central and Eastern European Communication and Media Conference

The Faculty of Journalism and Mass Communication at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, in cooperation with the ECREA Central and East European Network and the CEECOM Consortium organize the 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019 from 19th to 21st

Публикувано в Събития

IV Международната научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“

IV Международната научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“ организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, се провежда всяка година. Конференцията предоставя възможност на учени, преподаватели от различни

Публикувано в Събития

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“ към Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява прием за учебната 2018-2019 г. Срок на обучение: 3 семестъра Форма на обучение: задочна Форма на прием: 1. държавна поръчка

Публикувано в Събития

Фондове YECREA за участие на конференцията на ECREA

Фондове YECREA за участие на конференцията на ECREA в Лугано YECREA съобщава, че млади учени, които нямат необходимия финансов ресурс, за да участват в конференцията ECREA в Лугано през 2018, могат да кандидатстват за финансова помощ. Финансирането покрива комбинация от пътни разходи

Публикувано в Събития

Mеждународна научна конференция „Българистиката по света. Филологията у дома“

П О К А Н А Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира международна научна конференция под наслов „Българистиката по света. Филологията у дома“ Каним Ви да се включите в предстоящия

Публикувано в Събития

Международната научна конференция „МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК“

Уважаеми колеги, Международната научна конференция „МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК“ на Катедра „Журналистика и връзки с обществеността” при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се провежда всяка година. Конференцията дава възможност на учени, експерти и практици да представят

Публикувано в Събития

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТна Великотърновския университет„Св. св. Кирил и Методий”и Катедрата по съвременен български език организират Е Д И Н А Д Е С Е Т А международна научна конференция под патронажа на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ПРОБЛЕМИ

Публикувано в Събития С етикет: , ,

МСЛД – София

Международно социолингвистическо дружество –  София International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO insoliso@gmail.comтел.: 00359 2 9308368       Софийски университет „Св. Климент Охридски“Факултет по славянски филологии бул. „Цар Освободител“ 15 София 1504 П О К А Н А Уважаеми

Публикувано в Събития С етикет: , ,