Категория: Събития

Думите на 2022 година

 Думите на 2022 година Всяка година с малки изключения през декември в предаването „За думите“ по програма „Христо Ботев“ на БНР по инициатива на журналистката г-жа Венета Гаврилова проф. Андреана Ефтимова и нейни студенти правят анализ и предложения за дума

Публикувано в Събития

Стаж в Европейския парламент за специалисти по български език

Стаж в Европейския парламент за специалисти по български език Град: Люксембург Отдел: Преводи и редактиране Начална дата: 01/10/2022 (5 месеца) Месторабота: Генерална дирекция за преводи   Генерална дирекция за преводи/ Directorate-General for Translation (DG TRAD) Генералната дирекция за преводи (DG TRAD) осигурява преводачески услуги

Публикувано в Събития

Медийната грамотност: класически и най-нови измерения

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Международна научна конференция на тема: Медийната грамотност: класически и най-нови измерения 28-29 октомври 2021 г. Конференцията ще се проведе на 28-29 октомври 2021 г. в рамките на Климентовите дни 2021 на СУ „Св.

Публикувано в Събития

Кръгла маса: Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие

Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ към МОН Кръгла маса: Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие 27 октомври 2020 г. Кръглата маса ще се проведе на 27 октомври

Публикувано в Събития

Обществените медии в България – управление, регулации и програмни политики

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Кръгла маса на тема: Обществените медии в България – управление, регулации и програмни политики 18 март 2020 г. Кръглата маса ще се проведе на 18 март 2020 г. от 10 ч. в Новата

Публикувано в Събития

Качествена журналистика и нова комуникационна среда

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Национална научна конференция на тема: Качествена журналистика и нова комуникационна среда 21 и 22 май 2020 г. Конференцията ще се проведе на 21-22 май 2020 г. в рамките на Майските дни на културата

Публикувано в Събития

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Докторантски семинар „Медии и комуникации“ 03 и 04 декември 2019 г. Ректорат, Нова конферентна (огледална) зала Семинарът се провежда в рамките на Климентовите дни 2019 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторантите от всички

Публикувано в Събития

Представяне на сборника в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

Публикувано в Събития

12th Central and Eastern European Communication and Media Conference

The Faculty of Journalism and Mass Communication at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, in cooperation with the ECREA Central and East European Network and the CEECOM Consortium organize the 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019 from 19th to 21st

Публикувано в Събития

IV Международната научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“

IV Международната научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“ организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, се провежда всяка година. Конференцията предоставя възможност на учени, преподаватели от различни

Публикувано в Събития