Категория: Медиен мониторинг

Иванова, И. Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове

Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове Ива Иванова СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 000-0003-2400-9416 имейл: idobromiro@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/VFYC8014 Резюме. Статията е фокусирана върху два основни аспекта на копирайтинг текстовете – мултимодалност и риторичност с цел да се очертаят теоретичните рамки

Публикувано в Медиен мониторинг

Пълна прозрачност или контролирано изпускане на информация като дилема на съвременния кризисен PR

Пълна прозрачност или контролирано изпускане на информация като дилема на съвременния кризисен PR[1] Сергей Тодоров Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към СУ „Св. Климент Охридски“ имейл: sergtod@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/CGPD4690 Резюме. Използването на

Публикувано в Медиен мониторинг

Речта на омразата в предизборните кампании

Речта на омразата в предизборните кампании (Наблюдение върху онлайн платформите на партиите и коалициите по време на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.) Елена Матеева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: esmateeva@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/WTWA9930   Резюмe. Демократизацията на езика на обществените

Публикувано в Медиен мониторинг

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики Ива Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: ivaivanova3396815@abv.bg Резюме. В статията е анализирана eзиковата мода като лингво-културологично, социолингвистично и лингвистично явление, оказващо влияние върху стила на съвременните медии и по-специално върху

Публикувано в Медиен мониторинг

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи (Валидизиране на културни показатели чрез фотографски изображения в масовата комуникация) Иван Захариев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: iv.zahariev@gmail.com Резюме. Целта на изследването е да анализира въздействието на фотографски изображения, публикувани в пресата и социалните

Публикувано в Медиен мониторинг

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии Ирина Тодорова Независим изследовател имейл: ir.todorova@gmail.com Резюме. Фокусът на изследването е насочен към медийното отразяване на културата в традиционните електронни (радио и телевизия) и новите медии. Анализира

Публикувано в Медиен мониторинг

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фехсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фейсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти Пенка Василева-Георгиева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: vipsolutionsbg@gmail.com Резюме. Настоящото изследване цели да направи преглед на някои реторически и комуникационни аспекти на прякото

Публикувано в Медиен мониторинг

Реторически техники в парламентарните дебати

Реторически техники в парламентарните дебати Борис Ценов Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: tsenovb@gmail.com Резюме. В статията се анализира прилагането на реторическите техники „възвратен удар“ и „реторичен диалог“ по време на парламентарни дебати. Основна теза на автора е, че умелото прилагане

Публикувано в Медиен мониторинг

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми?

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми? Андреана Ефтимова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: aeftimova@uni-sofia.bg Резюме. В речта се наблюдават явления, които се отклоняват от книжовноезиковата норма и се употребяват масово, т.е. представляват „масови“ грешки,

Публикувано в Медиен мониторинг

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019)

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019) Наталия Киселова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: nkiselova@uni-sofia.bg Резюме. Парламентарното управление е форма на държавно управление, политически режим и „голяма сцена на обществени дебати“. В статията е представена дейността на

Публикувано в Медиен мониторинг