Категория: Дискусии

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията Лора Симеонова Резюме: Кой и защо (не) чете вестници днес? И обречена ли е на гибел българската преса или има шанс за възраждане, макар и онлайн? Отговор

Публикувано в Дискусии

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване Даяна Идънс Резюме: В това изследване се анализират етнокултурните аспекти на езиковото общуване на две нации – българската и английската. Проследява се дали родният език е част от идентичността и може да

Публикувано в Дискусии

Харалан Ангелов – извън българската литературна памет

Харалан Ангелов – извън българската литературна памет Грета Разсуканова Резюме Харалан Ангелов е поет и политик, останал зад борда на българския литературен канон. Това се дължи на невписването му в типа възрожденски поет революционер, зад който стои и съдбата на

Публикувано в Дискусии

Реторически анализ на асансьорната реч

Реторически анализ на асансьорната реч Мариян Васев Резюме: Концепцията за „асансьорна реч“ се радва на широка популярност и приложение в бизнес комуникацията. Асансьорната реч представлява микропрезентация: кратка, директна, достъпна, ангажираща, убедителна реч, която е адаптирана спрямо особеностите на аудиторията и

Публикувано в Дискусии

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения „Енкомион“ и „Етопея“

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения „Енкомион“ и „Етопея“ Адриана Иванчева Резюме: В настоящия доклад се цели запознаването на аудиторията с практическото прилагане на античните реторически упражнения енкомион и етопея, които са важна част от обучението на един

Публикувано в Дискусии

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика Румяна Крумова-Пешева Харалампи Пешев Резюме Професионалните взаимодействия в психотерапията и медицината са важен лечебен инструмент, съдържащ голям брой елементи и специфики. Това са изцяло структурирани отношения, в които се изгражда своеобразен работен

Публикувано в Дискусии

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване  Росица Йорданова Резюме: Целта на реторическия анализ на арт-инсталацията „Ентропа: стереотипи и бариери за разрушаване” е да отговори на въпросите: Каква е реторическата

Публикувано в Дискусии

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите 

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите  Максим Мизов Резюме: В статията се поставят и анализират слабо изследвани и преднамерено табуирани въпроси и казуси от феноменологията на тренинговите методи и техники. Показани и обяснени са някои дискретни връзки

Публикувано в Дискусии

Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда

Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда Зарина Василева Резюме: В контекста на политическата и икономическата ситуация в България, все по-големият ръст на благотворителните кампании е обяснимо явление. Онлайн средата силно обуславя тяхното раждане и развитие. От една

Публикувано в Дискусии

Пол по избор (анкетно проучване на нагласите към понятието „джендър“)

Пол по избор (анкетно проучване на нагласите към понятието „джендър“) Ренета Славова Резюме: Текстът представя анализ на употребата на термина „джендър“ в Истанбулската конвенция и вариантите на термина в българския превод на документа. Представят се накратко резултатите от анализа на

Публикувано в Дискусии