Категория: Дискусии

Медийната дискусия около нов превод на романа на Джордж Оруел „1984“

Медийната дискусия около нов превод на романа на Джордж Оруел „1984“ Весела Йорданова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: vesy.yordanova@gmail.com Резюме. Романът „1984“ на Джордж Оруел има утвърден статут на емблема в пантеона на литературните антиутопии. Съвременните читателите могат осезаемо да

Публикувано в Дискусии

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията Лора Симеонова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: lsimeonova@uni-sofia.bg Резюме. Кой и защо (не) чете вестници днес? И обречена ли е на гибел българската преса или има шанс

Публикувано в Дискусии

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване Даяна Идънс Софийски университет „Св. Климент Охридски“ email: dajanabb@uni-sofia.bg Резюме. В това изследване се анализират етнокултурните аспекти на езиковото общуване на две нации – българската и английската. Проследява се дали родният език е част

Публикувано в Дискусии

Харалан Ангелов – извън българската литературна памет

Харалан Ангелов – извън българската литературна памет Грета Разсуканова Нов български университет имейл: grnova@abv.bg Резюме. Харалан Ангелов е поет и политик, останал зад борда на българския литературен канон. Това се дължи на невписването му в типа възрожденски поет революционер, зад който стои

Публикувано в Дискусии

Реторически анализ на асансьорната реч

Реторически анализ на асансьорната реч Мариян Васев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: m_vasev@ff.uni-sofia.bg Резюме. Концепцията за „асансьорна реч“ се радва на широка популярност и приложение в бизнес комуникацията. Асансьорната реч представлява микропрезентация: кратка, директна, достъпна, ангажираща, убедителна реч, която е

Публикувано в Дискусии

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения „Енкомион“ и „Етопея“

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения „Енкомион“ и „Етопея“ Адриана Иванчева Независим изследовател имейл: adispasova83@gmail.com Резюме. В настоящия доклад се цели запознаването на аудиторията с практическото прилагане на античните реторически упражнения енкомион и етопея, които са важна част от обучението

Публикувано в Дискусии

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика Румяна Крумова-Пешева Българска асоциация по психотерапия имейл: rutsi@abv.bg Харалампи Пешев Военно-медицинска академия Резюме. Професионалните взаимодействия в психотерапията и медицината са важен лечебен инструмент, съдържащ голям брой елементи и специфики. Това са изцяло структурирани отношения,

Публикувано в Дискусии

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване  Росица Йорданова Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ имейл: rossiord@yahoo.com Резюме. Целта на реторическия анализ на арт-инсталацията „Ентропа: стереотипи и бариери за разрушаване” е

Публикувано в Дискусии

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите 

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите  Максим Мизов Център за исторически и политически науки имейл: maksim_mizov@abv.bg Резюме. В статията се поставят и анализират слабо изследвани и преднамерено табуирани въпроси и казуси от феноменологията на тренинговите методи и техники.

Публикувано в Дискусии

Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда

Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда Зарина Василева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: zarinavasileva@gmail.com Резюме. В контекста на политическата и икономическата ситуация в България, все по-големият ръст на благотворителните кампании е обяснимо явление. Онлайн средата силно обуславя

Публикувано в Дискусии