Категория: Без категория

Петрова, В. Форми на мултимедийна журналистика: Българското национално радио във виртуалното пространство

Форми на мултимедийна журналистика: Българското национално радио във виртуалното пространство Виктория Петрова Докторант Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID:0000-0002-3024-6840 имейл: viktorijgp@uni-sofia.bg, viktoriappp@gmail.com Резюме. Статията има за цел да направи кратък теоретичен обзор на понятието

Публикувано в Без категория

Равнища на религиозността в интеркултурния диалог

Равнища на религиозността в интеркултурния диалог Иван Миленски Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ имейл: i.milenskits.uni-vt.bg Времето, в което живеем, ни прави свидетели на мащабни промени в икономиката, образованието, културата и изкуството. Религията също се променя на национално и на

Публикувано в Без категория

Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ – 29-30.10.2020 г

Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ – 29-30.10.2020 г Андреана Ефтимова, Георги Александров, Калин Калинов, Мая Василева, Мая Стоянова, Никола Вангелов, Петър Айолов, Ралица Ковачева Международната научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ на ФЖМК при

Публикувано в Без категория

Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции

Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции Веселина Вълканова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: valkanovav@gmail.com Настоящият том „Communication Management: Theory And Practice In The 21st Century“ събира докладите от състоялата се през юни 2019 г. в София Международна научна

Публикувано в Без категория

Развитие на българо-гръцките културни връзки – реторически аспекти в дейността на сдружение „Аристотел – културен мост“

Развитие на българо-гръцките културни връзки – реторически аспекти в дейността на сдружение „Аристотел – културен мост“ Деница Медарска Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: deni_med@abv.bg Резюме. Настоящето изследване се фокусира върху развитието на българо-гръцкия културен диалог, чрез проучването и анализирането на

Публикувано в Без категория

„Знаците без собствена воля“ през погледа на когнитивната дериватология

„Знаците без собствена воля“ през погледа на когнитивната дериватология Илияна Генев-Пухалева Варшавски университет имейл: i.genew-puhalewa@uw.edu.pl Книгата на полската българистка Наталия Длугош, озаглавена „За лишените от собствена воля знаци или за новите полски и български безафиксални композити в медийния публицистичен дискурс (когнитивно-комуникативен

Публикувано в Без категория

Двойствената природа на речта в медиите

Двойствената природа на речта в медиите Тотка Монова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: tinamonova@mail.bg На вниманието ни е представен мащабен, сериозен изследователски труд на доц. Андреана Ефтимова, озаглавен „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“

Публикувано в Без категория

Циганите в източноевропейското кино

Циганите в източноевропейското кино Светлозар Кирилов Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: skivanov@uni-sofia.bg Резюме. Текстът разглежда образа на ромите във филмите от Източна Европа. Ключови думи: роми/цигани; кино. Ром сам порязва ръцете си на счупени чаши в кръчмата, а певицата до него

Публикувано в Без категория

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩА И СРАВНИТЕЛНА РЕТОРИКА“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Философски факултет Катедра „Реторика“ и Българска асоциация по реторика П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЩА И СРАВНИТЕЛНА РЕТОРИКА“ София, 27 – 28 септември 2018 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Имаме удоволствието

Публикувано в Без категория

Масмедии и комуникации – 2018

The 10th International Media Readings in Moscow “Mass Media and Communications-2018” DIGITAL TRANSFORMATIONS OF MASS MEDIA: REGIONAL, NATIONAL AND GLOBAL ASPECTS Dates: 25-26 October 2018 Working languages: English, Russian Organizer: Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University Local organizing and

Публикувано в Без категория