Категория: Анализи

Проблемът за пресъздаването на хумора в аудиовизуалния превод от български на руски език

Проблемът за пресъздаването на хумора в аудиовизуалния превод от български на руски език Мария М. Степанова Санкт-Петербургски политехнически университет „Петър Велики“ имейл: mariekot@mail.ru Превод: Ива Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: ivaivanova3396815@abv.bg Резюме. В статията се разглежда проблемът за пресъздаването на

Публикувано в Анализи

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаванена правни спорове

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаване на правни спорове Михаил Матеев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: mihail.mateev@gmail.com Резюме. В статията се прави кратък анализ на характерните особености на утвърдения в континенталната правна система модел на законодателство и държавно правораздаване, с

Публикувано в Анализи

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности. Реторически модели, използвани при работен семинар за повишаване ефективността на бизнес комуникацията в екипа на компанията Надежда Ванева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ email: nadia@3con.eu Резюме. Корпоративната култура е симбиоза между мисията, визията и ценностите на

Публикувано в Анализи

Реторически техники в преговорния процес

Реторически техники в преговорния процес Стоянка Балова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: balova@uni-sofia.bg Резюме. Статията анализира основни вербални техники и стратегии в политическите и бизнес преговорите. Като реторическа технология и въздействие са анализирани някои от най-често използваните преговорни техники: “Дяволчето“, „Схрускването“,

Публикувано в Анализи

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика  Герасим Петрински Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: gpetrinski@gmail.com Резюме. Настоящото изследване е посветено на реторическите приложения на два важни процеса, които оказват въздействие върху комуникацията – ефекта

Публикувано в Анализи

Реторическите тренинги: симбиоза на комуникативната теория и практика

Реторическите тренинги: симбиоза на комуникативната теория и практика Донка Александрова Българска асоциация по реторика email: donka_bar@hotmail.com Цялата теория е сива, Приятелю! Но завинаги зелено е дървото на Живота! Йохан Волфганг Гьоте Катедра „Реторика”, която вече повече от четири десетилетия подготвя

Публикувано в Анализи

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика  Нели Стефанова Сoфийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: neli_stef@abv.bg Резюме. Статията е мотивирана от идеята за разработване на практическата реторика като област на модерното реторическо познание. Застъпена е

Публикувано в Анализи

Тренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалисти

Тренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалисти Донка Петрова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: d.petrova@phls.uni-sofia.bg Резюме. Просоциалната комуникация като интеракция, при която има стремеж да се съхрани достойнството на другия, дори при наличие на конфликт, и да се подходи просоциално е

Публикувано в Анализи

Някои наблюдения върху „мога“,“искам“ и „трябва“ в публичната реч на политиците[1]

Някои наблюдения върху „мога“, „искам“ и „трябва“ в публичната реч на политиците[1] Петя Осенова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: petyaosenova@hotmail.com Надя Терзийска Независим изследовател имейл: nadya.terziyska@gmail.com Резюме. В статията се разглеждат употребите на три модални глагола в сегашно време: мога,

Публикувано в Анализи

„Черно на бяло” в печата: eзикът на българския рок, прочетен в Прехода

„Черно на бяло” в печата: eзикът на българския рок, прочетен в Прехода Емил Братанов Българска музикална асоциация имейл: muzkutia@gmail.com Резюме. Когато изследваме черно-белите следи на рок групите от Второто поколение в годините на Прехода – логичният избор е печатната преса. Имаше едно

Публикувано в Анализи