Категория: Анализи

Реторически техники в преговорния процес

Реторически техники в преговорния процес Стоянка Балова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: balova@uni-sofia.bg Резюме. Статията анализира основни вербални техники и стратегии в политическите и бизнес преговорите. Като реторическа технология и въздействие са анализирани някои от най-често използваните преговорни техники: “Дяволчето“, „Схрускването“,

Публикувано в Анализи

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика  Герасим Петрински Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: gpetrinski@gmail.com Резюме. Настоящото изследване е посветено на реторическите приложения на два важни процеса, които оказват въздействие върху комуникацията – ефекта

Публикувано в Анализи

Реторическите тренинги: симбиоза на комуникативната теория и практика

Реторическите тренинги: симбиоза на комуникативната теория и практика Донка Александрова Българска асоциация по реторика email: donka_bar@hotmail.com Цялата теория е сива, Приятелю! Но завинаги зелено е дървото на Живота! Йохан Волфганг Гьоте Катедра „Реторика”, която вече повече от четири десетилетия подготвя

Публикувано в Анализи

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика  Нели Стефанова Сoфийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: neli_stef@abv.bg Резюме. Статията е мотивирана от идеята за разработване на практическата реторика като област на модерното реторическо познание. Застъпена е

Публикувано в Анализи

Тренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалисти

Тренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалисти Донка Петрова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: d.petrova@phls.uni-sofia.bg Резюме. Просоциалната комуникация като интеракция, при която има стремеж да се съхрани достойнството на другия, дори при наличие на конфликт, и да се подходи просоциално е

Публикувано в Анализи

Някои наблюдения върху „мога“,“искам“ и „трябва“ в публичната реч на политиците[1]

Някои наблюдения върху „мога“, „искам“ и „трябва“ в публичната реч на политиците[1] Петя Осенова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: petyaosenova@hotmail.com Надя Терзийска Независим изследовател имейл: nadya.terziyska@gmail.com Резюме. В статията се разглеждат употребите на три модални глагола в сегашно време: мога,

Публикувано в Анализи

„Черно на бяло” в печата: eзикът на българския рок, прочетен в Прехода

„Черно на бяло” в печата: eзикът на българския рок, прочетен в Прехода Емил Братанов Българска музикална асоциация имейл: muzkutia@gmail.com Резюме. Когато изследваме черно-белите следи на рок групите от Второто поколение в годините на Прехода – логичният избор е печатната преса. Имаше едно

Публикувано в Анализи

Езикови специфики при отразяването на движенията „Me Too“ и „Time’s Up“ в англоезични издания

Езикови специфики при отразяването на движенията „Me Too“ и „Time’s Up“ в англоезични издания Цветелина Джамбазова Независим изследовател имейл: tsvetelina_dzhambazova@abv.bg Резюме. През октомври 2017 г. социалните медии дават началото на две движения: “Me Too” и “Time’s Up”. За по-малко от месец обаче

Публикувано в Анализи

Журналистиката на участието като средство за създаване, разпространяване и проверка на фалшиви новини

Журналистиката на участието като средство за създаване, разпространяване и проверка на фалшиви новини Ваня Сухарова Независим изследовател Резюме. Статията има за цел да проследи ролята на журналистиката на участието в създаването, тиражирането (споделянето) и разкриването (докладването) на фалшивите новини. Ключови думи:

Публикувано в Анализи

Арт неологична лексика и визуална култура

Арт неологична лексика и визуална култура Нели Недялкова Независим изследовател имейл: starkravenik@abv.bg Резюме. Статията се опитва да въведе речник на съвременното изкуство (120 думи) по неологичен начин. Накратко, неологизмите се разглеждат от различни гледни точки: постмодернистични и пост-постмодернистични, философски, психолингвистични,

Публикувано в Анализи