Категория: Анализи

Фалшиви политически новини във Фейсбук

Фалшиви политически новини във Фейсбук Владимир Досев Икономически университет – Варна имейл: vl_dosev@ue-varna.bg DOI: https://doi.org/10.58894/YDTU5468 Резюме. Днес Фейсбук е един от най-популярните източници за информация не само за младите хора в България. От друга страна, съгласно Индекса за медийна грамотност за 2021

Публикувано в Анализи

Ролята на неправителствените организации в публичната дипломация

Ролята на неправителствените организации в публичната дипломация Калин Калинов Софийски университет „Св. Климент Охридски“ email: kkalinov@uni-sofia.bg Резюме. Един от значимите дебати в сферата на публичната дипломация в последните години е свързан с позиционирането на неправителствените организации в парадигмата на това поле.

Публикувано в Анализи

Как психологията може да помогне за решаването на проблема с фалшивите новини

Как психологията може да помогне за решаването на проблема с фалшивите новини Стефан Марков Българска академия на науките имейл: smarkoff@gmail.com Резюме. Бумът на онлайн фалшиви новини в световен мащаб насочи вниманието на редица изследователи към този феномен. Освен научния интерес към темата,

Публикувано в Анализи

Ценностите във войната за мир. Уилсъновият нов ред на страниците на вестник „Мир“ – национални или корпоративни доктрини

Ценностите във войната за мир Уилсъновият нов ред на страниците на вестник „Мир“ – национални или корпоративни доктрини Наделина Анева Резюме. Статията изследва политическия дискурс на Уилсъновия мир в „Българския Таймс”, както наричат вестник „Мир”. Използван е методът на контент анализа, а

Публикувано в Анализи

Локусът на контрол в българската култура и комуникационният му израз в разговорната реч

Локусът на контрол в българската култура и комуникационният му израз в разговорната реч Дияна Петкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: dijanapp@uni-sofia.bg Резюме. Локусът на контрол е психологически термин, с който се обозначава в каква степен индивидите вярват, че контролират собствената

Публикувано в Анализи

„Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии

„Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии Ралица Ковачева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ email: kovacheva.r@gmail.com Резюме. Статията представя резултати от изследване[1] на медийната репрезентация на понятията „европейски ценности“ и „български ценности“ по време на кампанията за европейските избори през 2019 г.

Публикувано в Анализи

Марк Рибу и истината за цветята

Марк Рибу и истината за цветята Йордан Ефтимов Нов български университет имейл: yeftimov@abv.bg Резюме. Статията свързва чрез метафоричния образ на цветята китайската политическа кампания от 1957 г. „100 цветя“ и антивоенното движение „Flower Power“ в САЩ в средата на 60-те години.

Публикувано в Анализи

Проблемът за пресъздаването на хумора в аудиовизуалния превод от български на руски език

Проблемът за пресъздаването на хумора в аудиовизуалния превод от български на руски език Мария М. Степанова Санкт-Петербургски политехнически университет „Петър Велики“ имейл: mariekot@mail.ru Превод: Ива Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: ivaivanova3396815@abv.bg Резюме. В статията се разглежда проблемът за пресъздаването на

Публикувано в Анализи

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаванена правни спорове

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаване на правни спорове Михаил Матеев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: mihail.mateev@gmail.com Резюме. В статията се прави кратък анализ на характерните особености на утвърдения в континенталната правна система модел на законодателство и държавно правораздаване, с

Публикувано в Анализи

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности. Реторически модели, използвани при работен семинар за повишаване ефективността на бизнес комуникацията в екипа на компанията Надежда Ванева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ email: nadia@3con.eu Резюме. Корпоративната култура е симбиоза между мисията, визията и ценностите на

Публикувано в Анализи