Категория: Анализи

Досев, В. Футболни метафори в българския политически дискурс

Футболни метафори в българския политически дискурс Владимир Досев Икономически университет – Варна ORCID ID: 0000-0002-8332-0127 имейл: vl_dosev@ue-varna.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SJMN5343 Резюме. Според теорията на когнитивната лингвистика метафорите оформят не само нашата комуникация, но и начина, по който мислим, действаме в ежедневието си и дори

Публикувано в Анализи

Василев, С. Политическата комуникация – между регулираните медии и нерегулираните платформи

Политическата комуникация – между регулираните медии и нерегулираните платформи Симеон Василев Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ ORCID 0000-0001-5824-3855 имейл: sivasilev@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/AOQV1963 Резюме. Традиционните медии отдавна не са светая светих на политическата комуникация. Те са

Публикувано в Анализи

Папазова, П. Ролята на социалните медии във формирането на политически имидж: анализ на профилите на Бойко Борисов, Слави Трифонов и Кирил Петков във Facebook през 2021 година

Ролята на социалните медии във формирането на политически имидж: анализ на профилите на Бойко Борисов, Слави Трифонов и Кирил Петков във Facebook през 2021 година Пламена Папазова Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Факултет по журналистика и масова комуникация имейл: pdpapazova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/NTZG7505

Публикувано в Анализи

Филатова, Р. Кибердипломацията – инструмент за комуникация на международни организации

Кибердипломацията – инструмент за комуникация на международни организации Росица Филатова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-3496-150X имейл: rositsafilatova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/AEDV5201 Резюме. Държави и международни организации имат все повече киберспособности, а необходимостта от използването на „мека сила“ като кибердипломация, играе

Публикувано в Анализи

Петкова. Д. Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност

Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност Дияна Петкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-0842-6466 имейл: dianapp@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/KLKG1851 Резюме. Изкуственият интелект днес променя основните характеристики на масовата и междуличностната

Публикувано в Анализи

Христова, Х. Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове

Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове Христина Христова Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ Филологически факултет Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ ORCID ID: 0000-0001-5221-560X имейл: hristipa@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/ZCKK2090 Резюме. В статията се разглежда приносът на собствените

Публикувано в Анализи

Ценкова, М. Традиционни комуникационни модели и нови технологии в PR комуникацията

Традиционни комуникационни модели и нови технологии в PR комуникацията Мирослава Ценкова Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-2740-7463 имейл: mkcenkova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/UBBR8431 Резюме. Навлизането на дигитализацията в живота на съвременното общество доведе до глобални

Публикувано в Анализи

Съществува ли текстова картина на света?

Съществува ли текстова картина на света? Войчех Кайтох Институт по журналистика, медии и социални комуникации към Ягелонския университет в Краков имейл: wkajt@poczta.onet.pl DOI: https://doi.org/10.58894/SWEE4244  Превод: Ива Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Резюме: Статията „Има ли текстов образ на света“ ще

Публикувано в Анализи

Мариупол – информационната война

 Мариупол – информационната война Светлозар Кирилов Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: skivanov@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/PVPC6631 Резюме. Статията разглежда основните аспекти в информационната война между Русия и Украйна за Мариупол – кого подкрепят жителите на

Публикувано в Анализи

Метаданни, говорене и разбиране в дигиталните маркетингови

 Метаданни, говорене и разбиране в дигиталните маркетингови комуникации  Теодора Петкова Компания „Онтотекст“ имейл: ttpetkova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SELF4531 Резюме. Изследването на дигиталните маркетингови комуникации в мрежата е неделимо от изследването на метаданните, с които уеб съдържанието на тези комуникации бива или следва

Публикувано в Анализи