Категория: Анализи

Филатова, Р. Кибердипломацията – инструмент за комуникация на международни организации

Кибердипломацията – инструмент за комуникация на международни организации Росица Филатова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-3496-150X имейл: rositsafilatova@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/AEDV5201 Резюме. Държави и международни организации имат все повече киберспособности, а необходимостта от използването на „мека сила“ като кибердипломация, играе

Публикувано в Анализи

Петкова. Д. Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност

Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност Дияна Петкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-0842-6466 имейл: dianapp@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/KLKG1851 Резюме. Изкуственият интелект днес променя основните характеристики на масовата и междуличностната

Публикувано в Анализи

Христова, Х. Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове

Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове Христина Христова Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ Филологически факултет Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ ORCID ID: 0000-0001-5221-560X имейл: hristipa@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/ZCKK2090 Резюме. В статията се разглежда приносът на собствените

Публикувано в Анализи

Ценкова, М. Традиционни комуникационни модели и нови технологии в PR комуникацията

Традиционни комуникационни модели и нови технологии в PR комуникацията Мирослава Ценкова Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-2740-7463 имейл: mkcenkova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/UBBR8431 Резюме. Навлизането на дигитализацията в живота на съвременното общество доведе до глобални

Публикувано в Анализи

Съществува ли текстова картина на света?

Съществува ли текстова картина на света? Войчех Кайтох Институт по журналистика, медии и социални комуникации към Ягелонския университет в Краков имейл: wkajt@poczta.onet.pl DOI: https://doi.org/10.58894/SWEE4244  Превод: Ива Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Резюме: Статията „Има ли текстов образ на света“ ще

Публикувано в Анализи

Мариупол – информационната война

 Мариупол – информационната война Светлозар Кирилов Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: skivanov@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/PVPC6631 Резюме. Статията разглежда основните аспекти в информационната война между Русия и Украйна за Мариупол – кого подкрепят жителите на

Публикувано в Анализи

Метаданни, говорене и разбиране в дигиталните маркетингови

 Метаданни, говорене и разбиране в дигиталните маркетингови комуникации  Теодора Петкова Компания „Онтотекст“ имейл: ttpetkova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/SELF4531 Резюме. Изследването на дигиталните маркетингови комуникации в мрежата е неделимо от изследването на метаданните, с които уеб съдържанието на тези комуникации бива или следва

Публикувано в Анализи

Лексикален количествен анализ на съдържанието в сравнение с други методи за изучаване езика на печата

 Лексикален количествен анализ на съдържанието в сравнение с други методи за изучаване езика на печата Войчех Кайтох Институт по журналистика, медии и социални комуникации към Ягелонския университет в Краков имейл: wkajt@poczta.onet.pl DOI: https://doi.org/10.58894/NPBA1131 Резюме. Статията разглежда няколко типа анализи на медийното

Публикувано в Анализи

„Митове“ на Стивън Фрай – съвременна адаптация на старогръцките митове и легенди

 „Митове“ на Стивън Фрай – съвременна адаптация на старогръцките митове и легенди[1] Даниела Статулова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: d_soleil@yahoo.com DOI: https://doi.org/10.58894/NSQC6227 Резюме. Текстът разглежда книгата на Стивън Фрай „Митове“ като модерна и изпълнена с хумор адаптация на старогръцката митология. Фокус

Публикувано в Анализи

Полемиката около една детска книжка, свързана със сексуалното възпитание

Полемиката около една детска книжка, свързана със сексуалното възпитание[1] Паулина Пенова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: p_penova@hotmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/GEPI3890 Резюме. Сексуалното възпитание на децата е сериозна тема, която въпреки своята деликатност трябва да бъде публично обсъждана, дискутирана и анализирана, за

Публикувано в Анализи