Категория: Анализи

Ролята на неправителствените организации в публичната дипломация

Ролята на неправителствените организации в публичната дипломация Калин Калинов Резюме: Един от значимите дебати в сферата на публичната дипломация в последните години е свързан с позиционирането на неправителствените организации в парадигмата на това поле. Повечето автори защитават една от двете

Публикувано в Анализи

Как психологията може да помогне за решаването на проблема с фалшивите новини

Как психологията може да помогне за решаването на проблема с фалшивите новини Стефан Марков Резюме: Бумът на онлайн фалшиви новини в световен мащаб насочи вниманието на редица изследователи към този феномен. Освен научния интерес към темата, впечатление прави и желанието

Публикувано в Анализи

Ценностите във войната за мир. Уилсъновият нов ред на страниците на вестник „Мир“ – национални или корпоративни доктрини

Ценностите във войната за мир Уилсъновият нов ред на страниците на вестник „Мир“ – национални или корпоративни доктрини Наделина Анева Резюме: Статията изследва политическия дискурс на Уилсъновия мир в „Българския Таймс”, както наричат вестник „Мир”. Използван е методът на контент

Публикувано в Анализи

Локусът на контрол в българската култура и комуникационният му израз в разговорната реч

Локусът на контрол в българската култура и комуникационният му израз в разговорната реч Дияна Петкова Резюме: Локусът на контрол е психологически термин, с който се обозначава в каква степен индивидите вярват, че контролират собствената си съдба. Макар че в научната

Публикувано в Анализи

„Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии

„Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии Ралица Ковачева Резюме: Статията представя резултати от изследване[1] на медийната репрезентация на понятията „европейски ценности“ и „български ценности“ по време на кампанията за европейските избори през 2019 г. Резултатите показват, че в политическия

Публикувано в Анализи

Марк Рибу и истината за цветята

Марк Рибу и истината за цветята Йордан Ефтимов Резюме: Статията свързва чрез метафоричния образ на цветята китайската политическа кампания от 1957 г. „100 цветя“ и антивоенното движение „Flower Power“ в САЩ в средата на 60-те години. Фокусът е върху нагледите,

Публикувано в Анализи

Проблемът за пресъздаването на хумора в аудиовизуалния превод от български на руски език

Проблемът за пресъздаването на хумора в аудиовизуалния превод от български на руски език Мария М. Степанова Превод: Ива Иванова Резюме В статията се разглежда проблемът за пресъздаването на хумора в аудиовизуалния превсд на филми и телевизионни сериали от български на

Публикувано в Анализи

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаванена правни спорове

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаване на правни спорове Михаил Матеев Резюме: В статията се прави кратък анализ на характерните особености на утвърдения в континенталната правна система модел на законодателство и държавно правораздаване, с оглед тяхната ефективност при регулирането

Публикувано в Анализи

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности. Реторически модели, използвани при работен семинар за повишаване ефективността на бизнес комуникацията в екипа на компанията Надежда Ванева   Резюме: Корпоративната култура е симбиоза между мисията, визията и ценностите на една компания. Настоящата статия

Публикувано в Анализи

Реторически техники в преговорния процес

Реторически техники в преговорния процес Стоянка Балова Резюме: Статията анализира основни вербални техники и стратегии в политическите и бизнес преговорите. Като реторическа технология и въздействие са анализирани някои от най-често използваните преговорни техники: “Дяволчето“, „Схрускването“, „Отхапването“. Изведени са аргументативните преимущества на

Публикувано в Анализи