Автор: Александър Георгиев

Петрова, В. Форми на мултимедийна журналистика: Българското национално радио във виртуалното пространство

Форми на мултимедийна журналистика: Българското национално радио във виртуалното пространство Виктория Петрова Докторант Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID:0000-0002-3024-6840 имейл: viktorijgp@uni-sofia.bg, viktoriappp@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/IVSF1815 Резюме. Статията има за цел да направи кратък теоретичен обзор на

Публикувано в Без категория

Петкова. Д. Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност

Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност Дияна Петкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-0842-6466 имейл: dianapp@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/KLKG1851 Резюме. Изкуственият интелект днес променя основните характеристики на масовата и междуличностната

Публикувано в Анализи

Иванова, И. Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове

Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове Ива Иванова СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 000-0003-2400-9416 имейл: idobromiro@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/VFYC8014 Резюме. Статията е фокусирана върху два основни аспекта на копирайтинг текстовете – мултимодалност и риторичност с цел да се очертаят теоретичните рамки

Публикувано в Медиен мониторинг

Христова, Х. Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове

Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове Христина Христова Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ Филологически факултет Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ ORCID ID: 0000-0001-5221-560X имейл: hristipa@gmail.com DOI: https://doi.org/10.58894/ZCKK2090 Резюме. В статията се разглежда приносът на собствените

Публикувано в Анализи

Ценкова, М. Традиционни комуникационни модели и нови технологии в PR комуникацията

Традиционни комуникационни модели и нови технологии в PR комуникацията Мирослава Ценкова Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-2740-7463 имейл: mkcenkova@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/UBBR8431 Резюме. Навлизането на дигитализацията в живота на съвременното общество доведе до глобални

Публикувано в Анализи

Тази събота и неделя“ по bTV (03.04.2022 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Тази събота и неделя“ по bTV (03.04.2022 г.) Радостина Димитрова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: radost_96@abv.bg   Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, интервю в „Тази събота и неделя“ с шеф Андре Токев

Публикувано в Медиен корпус

„Тази сутрин“ по bTV (20.06.2022 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Тази сутрин“ по bTV (20.06.2022 г.) Радина Джабирова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: rkdzhabirova@gmail.com Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, дискусия в „Тази сутрин“ по БТВ Дата на излъчването: 20.06.2022 г. Основна тематика:

Публикувано в Медиен корпус

Как медиите отразяват проблемите на преподаването на българския език във висшите училища

Как медиите отразяват проблемите на преподаването на българския език във висшите училища Силвия Коева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имейл: ssilvia_koeva@abv.bg Елица Топалова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имейл: elitsatopalova77@abv.bg DOI: https://doi.org/10.58894/AKFR7912 Резюме. Статията проследява медийното представяне на проблемите

Публикувано в Дискусии

Съществува ли текстова картина на света?

Съществува ли текстова картина на света? Войчех Кайтох Институт по журналистика, медии и социални комуникации към Ягелонския университет в Краков имейл: wkajt@poczta.onet.pl DOI: https://doi.org/10.58894/SWEE4244  Превод: Ива Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Резюме: Статията „Има ли текстов образ на света“ ще

Публикувано в Анализи

Мариупол – информационната война

 Мариупол – информационната война Светлозар Кирилов Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: skivanov@uni-sofia.bg DOI: https://doi.org/10.58894/PVPC6631 Резюме. Статията разглежда основните аспекти в информационната война между Русия и Украйна за Мариупол – кого подкрепят жителите на

Публикувано в Анализи