Автор: Александър Георгиев

Лексикален количествен анализ на съдържанието в сравнение с други методи за изучаване езика на печата

 Лексикален количествен анализ на съдържанието в сравнение с други методи за изучаване езика на печата Войчех Кайтох Институт по журналистика, медии и социални комуникации към Ягелонския университет в Краков имейл: wkajt@poczta.onet.pl Резюме. Статията разглежда няколко типа анализи на медийното съдържание.

Публикувано в Анализи