Автор: Александър Георгиев

Петков, М. Elden Ring: Силата на феновете

Тактическото мълчание като маркетингова стратегия за популяризиране на продукт. Случаят „Elden Ring“ Михаил Емилов Петков Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: m.e.petkov@abv.bg Резюме. Рекламната кампания на един продукт е почти толкова важна, колкото самият продукт. За да се събере внимание

Публикувано в Дискусии

Ефтимова, А. Бранд лингвистиката като холистична перспектива при изучаването на бранд комуникацията

Бранд лингвистиката като холистична перспектива при изучаването на бранд комуникацията Андреана Ефтимова Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0001-9232-7243 имейл: a.eftimova@uni-sofia.bg Резюме. Текстът обсъжда необходимостта от въвеждането на „нова“ научна дисциплина – бранд лингвистика,

Публикувано в Дискусии

Филатова, Р. Кибердипломацията – инструмент за комуникация на международни организации

Кибердипломацията – инструмент за комуникация на международни организации Росица Филатова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-3496-150X имейл: rositsafilatova@gmail.com Резюме. Държави и международни организации имат все повече киберспособности, а необходимостта от използването на „мека сила“ като кибердипломация, играе важна

Публикувано в Анализи

Петрова, В. Форми на мултимедийна журналистика: Българското национално радио във виртуалното пространство

Форми на мултимедийна журналистика: Българското национално радио във виртуалното пространство Виктория Петрова Докторант Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID:0000-0002-3024-6840 имейл: viktorijgp@uni-sofia.bg, viktoriappp@gmail.com Резюме. Статията има за цел да направи кратък теоретичен обзор на понятието

Публикувано в Без категория

Петкова. Д. Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност

Изкуствен интелект и чатботове в копирайтинга – от революция в комуникацията до фолклоризация на дигиталната постмодерност Дияна Петкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-0842-6466 имейл: dianapp@uni-sofia.bg Резюме. Изкуственият интелект днес променя основните характеристики на масовата и междуличностната комуникация.

Публикувано в Анализи

Иванова, И. Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове

Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове Ива Иванова СУ „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 000-0003-2400-9416 имейл: idobromiro@uni-sofia.bg Резюме. Статията е фокусирана върху два основни аспекта на копирайтинг текстовете – мултимодалност и риторичност с цел да се очертаят теоретичните рамки на

Публикувано в Медиен мониторинг

Христова, Х. Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове

Имиджови роли на пиар текстовете в собствените медии на корпоративните брандове Христина Христова Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ Филологически факултет Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ ORCID ID: 0000-0001-5221-560X имейл: hristipa@gmail.com Резюме. В статията се разглежда приносът на собствените медии

Публикувано в Анализи

Ценкова, М. Традиционни комуникационни модели и нови технологии в PR комуникацията

Традиционни комуникационни модели и нови технологии в PR комуникацията Мирослава Ценкова Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ORCID ID: 0000-0002-2740-7463 имейл: mkcenkova@uni-sofia.bg Резюме. Навлизането на дигитализацията в живота на съвременното общество доведе до глобални промени

Публикувано в Анализи

Тази събота и неделя“ по bTV (03.04.2022 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Тази събота и неделя“ по bTV (03.04.2022 г.) Радостина Димитрова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: radost_96@abv.bg   Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, интервю в „Тази събота и неделя“ с шеф Андре Токев

Публикувано в Медиен корпус

„Тази сутрин“ по bTV (20.06.2022 г.)

Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „Тази сутрин“ по bTV (20.06.2022 г.) Радина Джабирова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: rkdzhabirova@gmail.com Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, дискусия в „Тази сутрин“ по БТВ Дата на излъчването: 20.06.2022 г. Основна тематика:

Публикувано в Медиен корпус