Автор: Редакционна колегия

Реторически техники в парламентарните дебати

Реторически техники в парламентарните дебати Борис Ценов Резюме: В статията се анализира прилагането на реторическите техники „възвратен удар“ и „реторичен диалог“ по време на парламентарни дебати. Основна теза на автора е, че умелото прилагане на реторични техники невинаги допринася за убеждаване

Публикувано в Медиен мониторинг

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми?

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми? Андреана Ефтимова Резюме: В речта се наблюдават явления, които се отклоняват от книжовноезиковата норма и се употребяват масово, т.е. представляват „масови“ грешки, които общуващите с течение на времето

Публикувано в Медиен мониторинг

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика Румяна Крумова-Пешева Харалампи Пешев Резюме Професионалните взаимодействия в психотерапията и медицината са важен лечебен инструмент, съдържащ голям брой елементи и специфики. Това са изцяло структурирани отношения, в които се изгражда своеобразен работен

Публикувано в Дискусии

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019)

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019) Наталия Киселова Резюме: Парламентарното управление е форма на държавно управление, политически режим и „голяма сцена на обществени дебати“. В статията е представена дейността на Народното събрание през периода 2009-2019 г. като

Публикувано в Медиен мониторинг

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика  Герасим Петрински Резюме: Настоящото изследване е посветено на реторическите приложения на два важни процеса, които оказват въздействие върху комуникацията – ефекта на първенството и ефекта на свежестта. Тяхното

Публикувано в Анализи

Телевизионен пиар и поведение пред камера. Аудио-визуални стратегии, практики, умения

Телевизионен пиар и поведение пред камера. Аудио-визуални стратегии, практики, умения Поля Иванова  Резюме: В изследването се разработват няколко теоретични полета – телевизията, тв пиар, поведението пред камера, сравнителната аудио-визуална теория. Развиват се показатели за оценка на медийни практики, свързани с поведението

Публикувано в Медиен мониторинг

Реторическите тренинги: симбиоза на комуникативната теория и практика

Реторическите тренинги: симбиоза на комуникативната теория и практика Донка Александрова Цялата теория е сива, Приятелю! Но завинаги зелено е дървото на Живота! Йохан Волфганг Гьоте Катедра „Реторика”, която вече повече от четири десетилетия подготвя професионални комуникатори за различни области от

Публикувано в Анализи

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване  Росица Йорданова Резюме: Целта на реторическия анализ на арт-инсталацията „Ентропа: стереотипи и бариери за разрушаване” е да отговори на въпросите: Каква е реторическата

Публикувано в Дискусии

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика  Нели Стефанова Резюме: Статията е мотивирана от идеята за разработване на практическата реторика като област на модерното реторическо познание. Застъпена е тезата, че в полето на приложната реторика

Публикувано в Анализи

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите 

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите  Максим Мизов Резюме: В статията се поставят и анализират слабо изследвани и преднамерено табуирани въпроси и казуси от феноменологията на тренинговите методи и техники. Показани и обяснени са някои дискретни връзки

Публикувано в Дискусии