Автор: Редакционна колегия

Равнища на религиозността в интеркултурния диалог

Равнища на религиозността в интеркултурния диалог Иван Миленски Времето, в което живеем, ни прави свидетели на мащабни промени в икономиката, образованието, културата и изкуството. Религията също се променя на национално и на глобално ниво. Тези промени в светогледа във философски

Публикувано в Без категория

Ценностите във войната за мир. Уилсъновият нов ред на страниците на вестник „Мир“ – национални или корпоративни доктрини

Ценностите във войната за мир Уилсъновият нов ред на страниците на вестник „Мир“ – национални или корпоративни доктрини Наделина Анева Резюме: Статията изследва политическия дискурс на Уилсъновия мир в „Българския Таймс”, както наричат вестник „Мир”. Използван е методът на контент

Публикувано в Анализи

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи (Валидизиране на културни показатели чрез фотографски изображения в масовата комуникация) Иван Захариев Резюме: Целта на изследването е да анализира въздействието на фотографски изображения, публикувани в пресата и социалните медии, на които са заснети

Публикувано в Медиен мониторинг

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване Даяна Идънс Резюме: В това изследване се анализират етнокултурните аспекти на езиковото общуване на две нации – българската и английската. Проследява се дали родният език е част от идентичността и може да

Публикувано в Дискусии

Локусът на контрол в българската култура и комуникационният му израз в разговорната реч

Локусът на контрол в българската култура и комуникационният му израз в разговорната реч Дияна Петкова Резюме: Локусът на контрол е психологически термин, с който се обозначава в каква степен индивидите вярват, че контролират собствената си съдба. Макар че в научната

Публикувано в Анализи

Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ – 29-30.10.2020 г

Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ – 29-30.10.2020 г Андреана Ефтимова, Георги Александров, Калин Калинов, Мая Василева, Мая Стоянова, Никола Вангелов, Петър Айолов, Ралица Ковачева Международната научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ на ФЖМК при

Публикувано в Без категория

„Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии

„Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии Ралица Ковачева Резюме: Статията представя резултати от изследване[1] на медийната репрезентация на понятията „европейски ценности“ и „български ценности“ по време на кампанията за европейските избори през 2019 г. Резултатите показват, че в политическия

Публикувано в Анализи

Кръгла маса: Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие

Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ към МОН Кръгла маса: Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие 27 октомври 2020 г. Кръглата маса ще се проведе на 27 октомври

Публикувано в Събития

Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции

Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции Веселина Вълканова Настоящият том „Communication Management: Theory And Practice In The 21st Century“ събира докладите от състоялата се през юни 2019 г. в София Международна научна конференция под същия надслов, организирана от

Публикувано в Без категория

“ALTERNATIVATA” с Генка Шикерова – 14.05.2020 г.

“ALTERNATIVATA” с Генка Шикерова – 14.05.2020 г. Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, интервю на Миролюба Бенатова в предаването “ALTERNATIVATA” Дата на излъчването: 14.05.2020 г. Основна тематика: председателят на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса ген. Венцислав Мутафчийски

Публикувано в Медиен корпус