Автор: Редакционна колегия

Обществените медии в България – управление, регулации и програмни политики

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Кръгла маса на тема: Обществените медии в България – управление, регулации и програмни политики 18 март 2020 г. Кръглата маса ще се проведе на 18 март 2020 г. от 10 ч. в Новата

Публикувано в Събития

Качествена журналистика и нова комуникационна среда

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Национална научна конференция на тема: Качествена журналистика и нова комуникационна среда 21 и 22 май 2020 г. Конференцията ще се проведе на 21-22 май 2020 г. в рамките на Майските дни на културата

Публикувано в Събития

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаванена правни спорове

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаване на правни спорове Михаил Матеев Резюме: В статията се прави кратък анализ на характерните особености на утвърдения в континенталната правна система модел на законодателство и държавно правораздаване, с оглед тяхната ефективност при регулирането

Публикувано в Анализи

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности. Реторически модели, използвани при работен семинар за повишаване ефективността на бизнес комуникацията в екипа на компанията Надежда Ванева   Резюме: Корпоративната култура е симбиоза между мисията, визията и ценностите на една компания. Настоящата статия

Публикувано в Анализи

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фехсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фейсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти Пенка Василева-Георгиева Резюме: Настоящото изследване цели да направи преглед на някои реторически и комуникационни аспекти на прякото онлайн излъчване (live streaming). Форматът се

Публикувано в Медиен мониторинг

Развитие на българо-гръцките културни връзки – реторически аспекти в дейността на сдружение „Аристотел – културен мост“

Развитие на българо-гръцките културни връзки – реторически аспекти в дейността на сдружение „Аристотел – културен мост“ Деница Медарска Резюме: Настоящето изследване се фокусира върху развитието на българо-гръцкия културен диалог, чрез проучването и анализирането на виртуалната реторика и ораторството в културните

Публикувано в Без категория

Реторически анализ на асансьорната реч

Реторически анализ на асансьорната реч Мариян Васев Резюме: Концепцията за „асансьорна реч“ се радва на широка популярност и приложение в бизнес комуникацията. Асансьорната реч представлява микропрезентация: кратка, директна, достъпна, ангажираща, убедителна реч, която е адаптирана спрямо особеностите на аудиторията и

Публикувано в Дискусии

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения „Енкомион“ и „Етопея“

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения „Енкомион“ и „Етопея“ Адриана Иванчева Резюме: В настоящия доклад се цели запознаването на аудиторията с практическото прилагане на античните реторически упражнения енкомион и етопея, които са важна част от обучението на един

Публикувано в Дискусии

Реторически техники в преговорния процес

Реторически техники в преговорния процес Стоянка Балова Резюме: Статията анализира основни вербални техники и стратегии в политическите и бизнес преговорите. Като реторическа технология и въздействие са анализирани някои от най-често използваните преговорни техники: “Дяволчето“, „Схрускването“, „Отхапването“. Изведени са аргументативните преимущества на

Публикувано в Анализи

Реторически техники в парламентарните дебати

Реторически техники в парламентарните дебати Борис Ценов Резюме: В статията се анализира прилагането на реторическите техники „възвратен удар“ и „реторичен диалог“ по време на парламентарни дебати. Основна теза на автора е, че умелото прилагане на реторични техники невинаги допринася за убеждаване

Публикувано в Медиен мониторинг