Встъпителна реч на Мика Зайкова при откриването на 45-тото Народно събрание – 16.04.2021 г.

Транскрипция на встъпителната реч на Мика Зайкова при откриването на 45-тото Народно събрание
(16.04.2021 г.)

Пламена Колева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
имейл: prkoleva@uni-sofia.bg

Етикет на записа: медии, излъчване на живо в национален ефир, встъпителна реч на Мика Зайкова при откриването на 45-тото Народно Събрание

Дата на излъчването: 16.04.2021 г.

Основна тематика: промяната, която българският народ заслужава и иска

Допълнително засегнати теми: пандемията; задаващата се световна икономическа криза

Участници:

Мика Зайкова: пол Ж, професия/занимание – икономист, народен представител, образование – висше, официално облекло;

Ситуационен комплекс: скамейката в Народното събрание, стол за откриващата заседанието М. З., в залата срещу нея са седнали останалите народни представители на 45-тото Народно Събрание.

Ситуационна тоналност: възвишена (висока) тоналност

Транскрибирал: Пламена Колева, специалност „Реклама и публична комуникация”, ФЖМК

Дата на транскрипцията: 01.06.2021г.

Продължителност на транскрибирания откъс: 7 минути

Линк към записа в интернет: https://www.youtube.com/watch?v=lOtVk0avTQI

(16.04.2021 г.)

 

М. З.: и така дами и господа/ (повдига очилата си с два пръста и бавно въздиша, след това отново хваща листа си с две ръце) неумолимият ход на времето ии датата/ (поглежда към аудиторията и леко изкривява глава вдясно) в моя акт за раждане (усмихва се) ми дадоха привилегията да открия четиридесет и петото народно събрание за което съм много щастливаа ии дано (поглежда надолу към листа и обратно към аудиторията)  да съм добра орисница// (усмихва се по време на ръкопяскането)

уважаеми господин президент/ (поглежда към листа и обратно към аудиторията) уважаема госпожо вицепрезидент / ваши превъзходителства/ (кашляне от аудиторията в залата) уважаеми господин председател на конституционния съд и висши магистрати уважаеми представители на религиозните общности в България/

за съжаление патриарха е болен и няма да бъде тука (подсмихва се леко) уважаеми гости/ уважаеми колеги/ уважаеми господин президент Плевнелиев// уважаеми (леко покашлане, придружено от преглъщане) председатели на народното събрание//

скъпи сънародници // (пуска листа на бюрото с две ръце и отправя директен поглед към аудиторията, преплита пръсти и поставя кръстосани длани на плота като бариера; свива устни и отново поглежда надолу, за да отмести листа вляво; повдига вежди) вече хиляда и триста години/ (премества нов лист пред себе си и вдига показалец на лява ръка, след което побутва очилата си нагоре) на този горещ кръстопът (поставя длан под брадичката си в удобна поза) българите/ (хваща с два пръста устните си в знак на замисъл) се борят/ за нашата красива и прекрасна земя като една човешка длан/ за да има България и за да пребъде във вековете // (потупва с пръсти по масата в знак на увереност в думите си; интонацията от висока става ниска и завършва с усмивка) много/ от нашите предци и сънародници са умирали с усмивка на уста за свободата на тази прекрасна страна  (поклаща глава и повдига вежди) / и аз съм сигурна дами и господа/ че и съвременните българи биха жертвали живота си/ за да я има България//  (отправя поглед надолу) да/ България е минала (преплита пръсти и поставя длани на масата) през много трудни/ премеждия/ съдбовни битки/ събития/ (поглежда нагоре и бавно върти очи с цел да се досети за примери, които подкрепят тези твърдения) но винаги е възкръсвала дами и господа/ защото нашият мъдър народ винаги е намирал правилния път към възкресението// (висока интонация и отчетливо говорене през цялото време; поклащане на глава нагоре и надолу) и сега България се намира в изключително тежка/ (поклаща глава встрани) мм ситуация/ (поглежда нагоре надолу) както и целия свят//  (чупи пръсти) знаете има световна пандемия/ ние сме в подвстъпителна икономическа криза и то световна (повдига вежди и накланя глава надолу и надясно) но България може да бъде утежнена и с една социална криза// нашия народ многопът много/ много пъти ни е казвал къде грешиме/ вие старите управници и ние уж бъдещите нови управници (подсмихва се) така /(поклаща глава нагоре надолу) много пъти е казвал истината/ дали на протести/ (мести дланите си в изпъната позиция с палец, сочещ нагоре, отдясно наляво) дали във референдум/ дали на избори/ ( клати глава през цялото време) но на четвърти (повдига вежди и сключва пръсти) април/ той ни изпрати тук във тази зала/с една единствена (показва показалец, сочещ нагоре) поръка/ промяна// (възходяща интонация, последвана от въздишка) промяна дами и госопода/ тази промяна/ която ще извади България от всички последни места в Европейския съюз защото аз (поклаща глава наляво и надясно) и надявам се вие искате да видите в очите (гледа право в очите на аудиторията) на българите/ щастието от това да не сме най бедни/ да не сме най нещастни/ да не живееме най малко ( чупи пръсти) и за най голямо съжаление  (поглежда надолу и подвига вежди) да не сме най безпросветни/ защото дами и годпода (поклаща глава надясно и наляво) страната която е била на пето място (показва петте си пръста в изпъната длан) в Европа по качество на образованието сега за съжаление/ (поклаща глава настрани и гледа надолу) е на далечното осемдесет и осмо от сто и четирийсет страни/ това за българската / древна култура / за нашата хилядолетна/ цивилизация е срам и позор// България е дала на света Паисий Хилендарски и неговата „История славянобългарска“/ България е дала / (отваря длани и гледа нагоре, след което веднага сключва пръсти и поставя ръце на плота) на вси славяни книги да четат  и азбука// България е дала конуси като Иван Вазов/ Стоян Михайловски// България е дала много/ нежни и (присвива очи, навежда рамене едновременно и чупи пръсти) бъ войнствени поети/ Димчо Дебелянов например и Никола Вапцаров  (поглежда надолу и ритмично клати глава) България е дала певци// (поглежда право в очите на стоящите пред нея членове на заседанието) и артисти (извръща поглед нагоре) които/ са записали със златни букви… (покашляне от аудиторията) във пантеона на миланската скала като Борис Христов/ Елена Николай//  (отново поглежда нагоре ) Никола Гюзелев/ Райна Кабаиванска (гледа надолу в масата) те са много и не мога да изброя всички /  (поклаща глава хоризонтално и вертикално) България е дала учени/ които и ии изобретатели/ (поглежда надолу и повдига два пръста от сключена позиция на ръцете) които са работили/ във всички области на науката// България е дала велики артисти // ии ниикой (поглежда нагоре и въздиша при изговора на думите ) от вас предполагам / и аз самата не искам/ нашите велики артисти / нашите велики културни дейци да протягат ръка (изкарва лявата си длан изпъната напред и нагоре в хоризонтална позиция) за пенсия (свива я обратно в юмрук) /а иъ мисля / че / (прибира лявата си ръка зад дясната в позиция на покой на плота пред себе си) ние тук (премрежва поглед нагоре)/ наистина можеме да направиме нещо много важно /  (затваря очи за момент) независимо от това (поклаща глава вертикално  и сключва вежди) че сме различни / независимо от това че имамее / различни политически убеждения// мисля / че имаме една единствена цел  (посочва с изпънат показалец нагоре и гледа право напред към аудиторията) а тва е просперитета / (обръща показалеца към главата си и го свива обратно) на България/ и нейното достойно място в европейското семейство //  (държи лява ръка сочеща нагоре със свити пръсти, а дясната е положена на плота с палец, насочен нагоре) и аз съм ссигурна дами и господа/ че всеки един от вас ( потрепва отново свитата лява ръка) ще даде максимума / от свойте знания ии умения / за да постигнеме тази цел // мисля/ че наште предци са ни дали и формулата за постигане на тази цел (пръстите на лявата ръка вече са в отворена позиция, образуващи купол и насочени право към гръдния кош на оратора, следва дълбока въздишка) и тя е изписана в завета им / на фасадата на тази сграда (изпъва лявата си ръка отново нагоре и с показалец имитира движението на писалката във въздушното пространство) съединението / прави / силата // ( с ритмични движения при изговора на думите движи показалеца на изпънатата ръка напред, след което въздиша) България/ интересите на народа / са над всииччко / не забравяйте кой ( показалеца сочи напред в посока на избраните народни представители)  и за какво/ ви е изпратил тук// (показалеца постепенно се свежда надолу към плота на скамейката, докато оглежда аудиторията отляво надясно)

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Колева, Пламена. Транскрипция на встъпителна реч на Мика Зайкова при откриването на 45-тото Народно събрание – 16.04.2021 г.– В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 3 юли 2021, № 10 [Фалшивата реалност]. ISSN 2535-0587. < http://medialinguistics.com/2021/07/03/встъпителна-реч-на-мика-зайкова-при-от/>

Изтеглете пълния текст в PDF формат

Публикувано в Медиен корпус