„120 минути“ със Светослав Иванов, 25.02.2019 г.

„120 минути“ със Светослав Иванов – 25.02.2019 г.

 

Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, дискусия в „120 минути“

Дата на излъчването: 25.02.2019 г.

Основна тематика: гледната точка на Силвена Роу за живота.

Допълнително засегнати теми: рецепта за щастие; храната; синя зона на столетието; България; Мастър шеф.

Участници:

Светослав Иванов: пол – М; професия/занимание – журналист, телевизионен водещ; образование – висше, официално облекло;

Силвена Роу: пол – Ж; професия/занимание –  британски готвач, писател, телевизионна личност, филмов консултант и ресторантьор; образование – средно; силен грим, официално облекло

Ситуационен комплекс: Телевизионно студио в чиято централна част е разположена голяма кръгла стъклена маса, наподобяваща циферблат на часовник. На заден план стои голям екран. Зад масата се намират два въртящи се стола, разположени сравнително близо един до друг. Събеседниците са обърнати един към друг, като водещият С.И. е отляво на масата, а гостът в предаването С.Р. – отдясно.

Ситуационна тоналност: По време на разговора между двете страни се наблюдават две от тоналностите, застъпени в скалата на Ризел-Тарасов-Лендел от 1977 г. : служебна – спонтанно-неутрална тоналност, характерна за ежедневната комуникация и фамилиарна тоналност.

Транскрибирал: Петя Даскалова, специалност „Трансгранична българистика“, МП към ФСлФ, І курс

Дата на транскрипцията: 31.06.19 г.

Продължителност на транскрибирания откъс: около 6 минути (от 13:39 до 19:31 минута в клипа)

Линк към записа в интернет: https://www.youtube.com/watch?v=2Rs1hbhdghA (25.02.2019 г.)

С. И.: каква е рецептата/ във България да станем по-щастливи//(наклонен е надясно и гледа към госта)

С. Р.: ми вижте какво/ ааа/ (гледа наляво) то си е до човека//  (поставя дясната ръка с разперени пръсти върху гърдите си) сега/ ако ние се самосъжаляваме/ (маха ръката си от гърдите и я размахва нагоре-надолу, след което я сваля) и ако ние си копаем тая яма непрекъснато// (поглежда наляво) от самосъжаление// (сбръчка вежди и нос) охо/ ми животът е тежък// (изпъшква) охо/ ми не мога т’ва да направя// (обръща главата надясно, имитирайки тъжен поглед, наведен надолу) ох/ к’во е това време// (все още главата е надясно и вдига погледа нагоре) ох/ хайде пак този грип почна (обръща главата наляво, гледайки нагоре)»// не може негативността…(вдига първо дясната ръка, а след това и лявата, като дланите сочат гърдите й, а пръстите са присвити по посока на тялото)

С. И.: грипа да// (лек смях и вдига дясната си ръка до нивото на гърдите)

С. Р.: тя те яде/ то всичко това е заразно// (вдига първо дясната ръка, после лявата и ръцете са вдигнати до гърдите) както щастието е заразно/ (протяга дясната ръката с присвити пръсти, все едно държи нещо с тях) така и нещастието е заразно// (протяга лявата ръка с присвити пръсти, все едно държи нещо) избора е ваш// (двете ръце са вдигнати на нивото на гърдите, като върховете на пръстите се събират с върха на показалеца) вие искате ли да сте щастлив// искате ли да сте пълен с позитивна енергия// (размахва напред-назад ръцете си с разтворени пръсти и прави пауза, като ги оставя в същата позиция) искате ли да сте магнит за хората с позитивност и енергия//(отново размахва напред-назад ръцете си с разтворени пръсти и прави пауза) от вас зависи/ станете//(насочва ръцете към гърдите си със събрани върхове на пръстите, като изпъва главата си напред) не е въпрос на пари// (поклаща глава надясно и отново събира върховете на пръстите на дясната си ръка) всичко идва (протяга дясната си ръка напред и след това я връща към себе си) когато позитивно си изчистим главата и мислим позитивно// (вдига дясната си ръка, като палецът и показалецът са изпънати, а другите пръсти са свити, сочи с показалеца главата си и прави въртеливи движения с ръката си) всичко е до момента//(двете ръце са с разтворени пръсти и длани, обърнати една към друга) виж сега/ това е нашия момент// ти имаш жена/ имаш семейство// (слага двете си ръце на масата, подпирайки ги на кутретата, пръстите са изпънати, палците сочат нагоре и дланите са една срещу друга) любимото ти време е със тях/ не със мен… (присвива очи и клати глава наляво-надясно, като позата на ръцете остава същата, както преди малко)

С. И.: точно така//

С. Р.: но в момента любимото ти време е със мен… (кима надолу с глава)

С. И.: точно така// (намества се на стола, а ръцете му са подпрени на масата с длан надолу, докосвайки се с палци един върху друг и кима с глава надолу)

С. Р.: и на мен любимото ми време в момента е с теб// ако хората само си представят че ние живеем за момента// (вдига лявата ръка на със събрани върхове на пръстите) ние нямаме контрол върху бъдещето/ (разтваря пръстите на лявата си ръка) нямаме контрол върху миналото// (замахва назад с дясната ръка, която е с разтворени пръсти) така че не ми прeнасяй миналото/ к’во е станало в миналото/ чудесно//(размахва дясната ръка напред-назад) няма/ забрави го//(замахва с дясна ръка назад) бъдещето аз нямам контрол/ никой не мойе ми каже к’во шe стане/ (връща дясната си ръка напред и двете ръце остават вдигнати с разперени пръсти и длан нагоре) контрола ми е сега/ (събира двете ръце първо към тялото, а след това ги сваля към масата, като през цялото време е със събрани върхове на пръстите) и ако аз се настроя позитивно/ (поставя дясната ръка на гърдите си с разперени пръсти) ако аз съм пълна с тази уау енергия/ (дясната ръка остава за момент върху гърдите и след това с намръщено лице свива двете ръце в юмруци прави въртеливи движения с тях) с която искам да побеждавам/ да спечелвам// (размахва ту лявата ръка, ту дясната и повдига вежди) да спечелвам хорските сърца// (вдига лявата си ръка със събрани върхове на пръстите си) еми т’ва е рецепта за щастие/ рецепта за невероятен живот/ (пръстите на лявата й ръка са свити и подпира лека на тях брадичката си) и каквото и да стане утре аз знам че съм си свършила работата/ (поклаща лявата си ръка, която е отново със събрани върхове на пръстите) знам че така съм си допринесла/ иии/ не допринесла (присвива очи) ами така/ синовете ми са израснали по същия начин/ да има позитивно мислене// (лявата ръка е вдигната до гърдите, а лявата размахва напред) аз не познавам/ не пооо толерирам/ и не позволявам негативно мислене// (лявата ръка е подпряна с лакът на масата, а дясната ръка е със свити пръсти и изпънат показалец, който докосва два пъти отворената длан на лявата ръка) моята майка е на осемдесет години сега ще стане тая година… (събира двете ръце една върху друга към тялото си и до масата, като междувременно поема тежко въздух)

С. И.: поздравяваме я…

С. Р.: мерси…

С. И.: да е много здрава… (поглежда към камерите и се усмихва, а след това отново връща погледа си към събеседника си)

С. Р.: тя е голяма фенка ваша// много/ много ви обича… (вдига ръце и разперва пръсти с длани нагоре)

С. И.: много благодаря…

С. Р.: и моята майка е една много красива жена// много/ невероятно красива/ обаче/ откакто татко почина лека му пръст (поклаща глава наляво, като през цялото време гледа надолу) преди дванайсет години/ тя просто загуби най-любимата си част от живота си// (поклаща глава, повдига лявото си рамо и за момент притваря очи) но в крайна сметка/ животът продължава// (ръцете са вдигнати с изпънати пръсти и длани нагоре) и тя/ има моменти в които някой път изпада така/ (размахва ръце с разперени пръсти, дланите са обърнати към нея) нали «мъчно ми е/ тъжно ми е/ сама съм/ » обаче/ знаете ли к’во направих с нея// (повдига рамене и се подсмихва)

С. И.: какво//

С. Р.: аз изцяло/ й смених диетата// (ръцете са с длани върху масата) аз съм царица на супер храните// т’ва ми е на мене амплоато// (леко повдига пръсти от масата) аз смених диетата на много хора около себе си…

С. И.: тоест чрез/ чрез храната може да… (вдига ръце на нивото на гърдите)

С. Р.: да…

С. И.: променим…

С. Р.: и енергията…

С. И.: психологическата нагласа… (вдига ръцете, пръстите са изпънати и с въртеливи движения от китка движи ръцете)

С. Р.: и енергията…

С. И.: енергията… (вдига ръце нагоре с обърнати длани към събеседника си)

С. Р.: да…

С. И.: всичко…

С. Р.: знаете ли/ много е простичко// (вдига дясна ръка с изпънати пръсти и длани към интервюиращия)

С. И.: кажете// (поставя ръцете си на масата)

С. Р.: нека да ви кажа// (навежда надолу ръка) когато почнем да ядем супер храни/ (вдига глава) чисто ядене/ биологично чисто ядене… (вдига ръка с леко отпуснати пръсти и междувременно прави въртеливи движения)

С. И.: какво означава супер храни// (дясната ръка е подпряна на масата от лакътя до пръстите, където се допира само кутрето, като палецът е изпънат нагоре)

С. Р.: сега/ супер храните са два вида// имаме авокадо/ а патат/ а кейл… (по време на изброяването поставя ръката си на определени места на масата подред, проследявайки я с поглед)

С. И.: не тези подправки… (вдига дясната си ръка и сочи навън с нея)

С. Р.: спанак…

С. И.: дето са по… (остава с вдигната дясна ръка, сгъната в лакътя)

С. Р.: да/ ааа// т’ва са/ (лявата ръка е с разперени пръсти и подпряна с длан на масата, а дясната ръка е със свити пръсти, а показалецът е изпънат нагоре) но другите на прах/ са специалните също// (позата на ръцете и пръстите е същата, но и посочва с показалеца на дясната ръка към вътрешността на студиото)

С. И.: добре// (сваля ръката си върху масата, като е изпъната напред)

С. Р.: аз съм по праховете много специалистка… (сваля дясната си ръка и двете ръце са подпрени на масата с длан и разперени пръсти)

С. И.: (засмива се)

С. Р.: аз съм малко катооо// дет’ се вика// уич// не искам да казвам вещица шото е лоша дума// (замахва с разперена лява ръка) аз съм малка специалистка на праховете// (прибира ръката към другата на масата) шото праховете са/ (поглежда надясно) древните храни на ацтеките// и са много интересни те са пак… (повдига дясно рамо и дясна ръка с длан нагоре, която е свита в лакътя)

С. И.: ти си фея//

С. Р.: пак биологични// а/ фея/ точно така/ да… (поглежда надолу и повдига ръце с длани към интервюиращия)

С. И.: ти си фея//

С. Р.: фея/ обичам/ да// (ръцете са вдигнати на нивото на гърдите и се усмихва) еее/ и тези храни са много полезни/ вижте сега/ теорията е следната// (вдига дясна ръка с леко присвити пръсти) ако ядем комбинация от супер храни/ чисти храни/ ние ще винаги можем да си/ (ръцете са на нивото на гърдите и ги размахва нагоре-надолу, редувайки ги) антиоксидираме/ (прекарва дясната ръка по продължението на лявата от ръката до рамото) ааа органите на наш’то тяло// (двете ръце са вдигнати и се движат с кръгови движения, като накрая ги прибира в юмрук) всичко във наш’то тяло е въпрос на антиоксидантност// (вдига двете ръце, а след това размахва дясната със събрани върхове на пръстите) защо// (вдига дясната ръка със събрани върхова на пръстите и поглежда надясно) защото когато/ ние имаме антиоксиданти в нашето тяло/ (размахва и двете ръце нагоре-надолу с длани към тялото, редувайки ги) ние сме здравословни/ ние сме пълни с енергия/ (ръцете са вдигнати и с длани към тялото, като едновременно ги размахва нагоре-надолу и леко смръщва нос) ние сме силни/ ние сме непобедими// (двете ръце се вдигнати нагоре, след което започва да ги движи нагоре-надолу свити в юмрук, докато лицето е намръщено) няма шест-пет// тогава и нашата енергия е позитивна… [следва снимков материал на различни видове ястия]

С. И.: добре ядеш ли месо//

С. Р.: не// почти не/ може би ям само десет процента месо/ а аз бях наааай-върлия месояд с години/ естествено аз съм половин туркиня ааа/ половин българка/ (накланя глава наляво) кой не обича месо тука в нашия район Балкански// (ръцете се подпрени на масата и за момент го разтваря, а после пак ги прибира; паралелно С. И. клати глава наляво-надясно) но със годините аз спрях защото/ (поклаща глава надолу) съм убедена/ че месото и захарта/ са храната на рака// и това го казвам/ го казвам шото (смръщва се и свива вежди) го знам от доктори/ знам го от собствен опит/ в смисъл като говоря и работя с хора… (слага ръката на гърдите си, след това с насечени движения я придвижва напред)

С. И.: тоест без месо/ (вдига дясната ръка) ъ със по-малко месо и без захар… (свива за момент очи и поглежда надолу)

С. Р.: да/ моя съвет е следния// (главата е наклонена наляво, гледа надолу и наляво, и вдига ръката си за момент с длан към интервюиращия, след това я сваля на масата) веганството е много хубаво/ (клати глава наляво-надясно) но аз не съм пълна веганка/ аз съм към седемдесе-осемдесе процента веганка//(поклаща леко глава първо наляво, после надясно) все пак изпадам (присвива очи и поглежда надолу) във моменти в които искам млеко кисело/ искам ам ъ сирене/ (поглежда нагоре) искам кашкавал…

С. И.: чел съм една статия във “Ню Йорк Таймс”/ (поглежда нагоре и надясно) от хиляда деветстотин и дванайста година/ ако не ме лъже паметта// (поглежда към събеседника си) ааа// (поглежда наляво) описание/ на българските земи и Родопите/ където/ аа (поглежда наляво) има/ най-много столетници на глава от населението/ към онази дата// (лявата ръка е със събрани върхове на пръстите и докосва масата с нея)

С. Р.: мойта амбиция е/ (за момент повдига глава нагоре и я връща в обратна позиция) да възвърна България (леко накланя глава назад) в така наречените блу зоунс/ или сини зони/ ти говориш за сините зони… (вдига дясната със събрани върхове на пръстите и я размахва)

С. И.: сините зони на столетните…

С. Р.: точно така…

С. И.: най-близката до нас е Гърция//  (изпъва дясната ръка напред, все едно показва)

С. Р.: ние бяхме// но ние бяхме също част от сините зони// (кима с глава нагоре-надолу) Икария в Гърция// (изпъва лявата ръка) Коста Рика// (изпъва дясната ръка) Сардиния// също Окинауа/ (изпъва пръстите на лявата ръка) в Япония// т’ва са най-големите/ (ръцете са подпрени с кутретата на масата, пръстите са изпънати, а дланите сочат една към друга) ааа и най най най/ (двете ръце са вдигнати до гърдите, пръстите са леко присвити, доскосвайки върховете на пръстите на срещуположната ръка) ааа силните зони на столетниците/ (лявата ръка остава в позиция на разперени пръсти пред гърдите, а дясната ръка, обърната с длан към тялото, е с отворени пръсти, все едно държи нещо) така наречени блу/ сини зони/ блу зоунс// (отново събира двете ръце пред себе си, като се докосват върховете на пръстите) ние бяхме с Родопите// (лявата ръка е със събрани върхове на пръстите на нивото на гърдите) но какво стана в последните… (разтваря пръстите на лявата ръка)

С. И.: обаче всичко което ми описваш… (дясната ръка е вдигната, а палеца и показалеца се заключват в кръг)

С. Р.: няколко години…

С. И.: е близо до море//

С. Р.: да/ нооо ммм/ (накланя главата надясно и допира устни) да/ но Родопите със киселото мляко/ (главата е наклонена надясно и я клати нагоре-надолу) ти си прав// (поклаща глава надолу и вдига лявата ръка с изпънат показалец, сочещ интервюиращия) киселото мляко е (размахва лявата ръка и разперва пръсти) магия// истинското кисело мляко// (размахва дясната ръка нагоре-надолу със заключени палец и показалец, образуващи кръг)

С. И.: последния въпрос винаги е какво е за теб България// (хваща сценария)

С. Р.: (усмихва се) ми за мен България си е (ръцете са събрани една върху друга върху масата и обръща глава наляво) дом/ къща/ родинааа// за мен България си е/ просто аз съм си горда/ (обръща глава наляво) ко/ повече горда сега/ (разклаща дясната си ръка, всички пръсти са събрани, а само показалецът е изпънат и сочи нагоре) Мастър шеф просто ми прави нещо/ слага ми някакъв/ невероятен/ съставка/ (дясната ръка е вдигната, пръстите са леко заоблени и прави въртеливи движения с тях наляво-надясно, след това събира върховете на пръстите, които се докосват) ингридиънт ми става/ (дасната ръка е вдигната, пръстите са разтворени, дланта е към нея обърната) ми слага в моя живот/ (двете ръце са с разтворени пръсти и тръгва с движения от тялото, изпъва ги напред и след това пак ги връща) защото/ това ми е липсвало// с години и България за мене си е дом/за/ (ръцете са прибрани една върху друга до масата) за мене си е/ гордост България/ (повдига рамо, поглежда наляво, после поглежда към интервюиращия и клати глава наляво-надясно) България я обичам// това е една/ супер красива/ невероятна страна// (отново ръцете са прибрани една върху друга до масата) и знаете ли// гледам ги арабите/ те инвестират като луди/ (лявата ръка е вдигната с разтворена шепа и я движи нагоре-надолу) във Бозня/ Херцеговина/ (двете ръце са с разтворени шепи и при изброяването на държавите ги изпъва напред с длан нагоре) ми/ хелоу// (двете ръце остават с разтворени шепи с длани нагоре) аа/ вижте България/ вижте к’ва красота е/ и колко е чисто/ (размахва два пъти дясната си ръка надолу-нагоре) имаме и ии сняг/ имаме и море// (първо изпъва лявата ръка напред с разперени шепи и длан нагоре, след това прави същото с дясната ръка) България е… (прибира ръцете си една върху друга до масата)

С. И.: беше ми…

С. Р.: дом//

С. И.: беше ми много приятно//

С. Р.: мерси//

С. И.: успех…

С. Р.: благодаря много//

С. И.: във живота/ поздрави…

С. Р.: и на вас// (ръцете са на масата прибрани една до друга, за момент ги разтваря и ги прибира пак)

С. И.: на семейството//

С. Р.: и на вас/ и на вашите зрители благодаря// (кима с глава надолу-нагоре) благодаря на всички//

С. И.: за мен беше истинско удоволствие//

С. Р.: а за мен още по-голямо//

С. И.: дами и господа// така приключва сто и двайсете минути тази седмица// в програмата на БТВ следват новините/ а ние ще се видим точно след седем дни// (през цялото време е обърнат към камерата) благодаря че бяхте с нас// (взема сценария и го подравнява, удряйки го леко в масата)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Даскалова, Петя. Транскрипция на откъс от телевизионното предаване „120 минути“ със Светослав Иванов, 25.02.2019 г. – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 18 юни 2019, № 5 [Атакуваното слово]. ISSN 2535-0587. <http://medialinguistics.com/2019/06/18/120-минути-със-светослав-иванов-25-02-2019-г/>

Публикувано в Медиен мониторинг