Думите на 2022 г.

По традиция и тази година първокурсниците от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Мартин Керефейски, Джем Юмеров и Жаклин Атанасова и преподавателката им по медиен език и стил проф. Андреана Ефтимова коментират в предаването „За думите“ избраните от големи световни речници и издателства думи на годината.

Международна научна конференция "Медийната грамотност: класически и най-нови измерения"

Конференцията ще се проведе на 28-29 октомври 2021 г. в рамките на Климентовите дни 2021 на СУ „Св. Климент Охридски“ в платформата за видеоконферентна връзка Zoom.

Стаж в Европейския парламент за специалисти по български език

Постъпилите на стаж стават част от екип езикови специалисти, занимаващи се с преводачески задачи на 24 езика. Всеки стажант ще работи под ръководството на ментор, който ще го напътства и обучава в особеностите на работата.

Кръгла маса: Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие

Кръглата маса се проведе на 27 октомври 2020 година, в учебен корпус №1, зала 412 на ЮЗУ „Неофит Рилски“. В рамките на научната конференция са разгледани актуалните проблеми и предизвикателствата пред научната периодика в България.

Национална научна конференция на тема: Качествена журналистика и нова комуникационна среда

Конференцията се проведе на 21-22 май 2020 г. в рамките на Майските дни на културата 2020 на СУ „Св. Климент Охридски“ във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Във фокуса на Семинара е взаимодействието между изследователи с различен опит и проучвателски нагласи, следващи различни теоретични парадигми, методологии и научни традиции. Дискусията между тях би могла да е тласък за научно развитие и гарант за увеличаване на качествените докторантски тези. Приемствеността в науката, осъществявана чрез връзката учител – ученик и чрез подкрепата на младите учени, е водеща платформа на изявата.

Представяне на сборника в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

Информационно-библиотечен и издателски комплекс и Катедра по съвременен български език организират представяне на сборника в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров „AU INVENIAM VIAM, AUT FACIAM“. Събитието ще се проведе на 22 май 2019 година в читалнята на Централна университетска библиотека към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Модератор ще бъде доц. д-р Мария Илиева.

12th Central and Eastern European Communication and Media Conference - CEECOM 2019“

Фокусът на CEECOM 2019 са стратегическите и практически аспекти на управлението на комуникациите. Конференцията поставя широка интердисциплинарна основа за работа в сферата на комуникациите, медиaзнанието и политологията. Целта е да се съберат на едно място учени с различни компетенции, за да обменят идеи за настоящето и бъдещето на масовите комуникации.

IV Международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“

Конференцията ще се проведе на 8 – 9 ноември 2018 г. Във Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Четвъртото издание на академичния форум е отговор на задълбочаващия се изследователски интерес към развитието и взаимодействието на журналистиката и пиара в условията на мрежово общество и дигитална икономика.

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“ към Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява прием за учебната 2018-2019 г.

Х международни медийни четения “Масмедии и комуникации - 2018“

Конференцията ще се проведе на 25 – 26 октомври 2018 г. във Факултета по журналистика на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, Москва

Национална научна конференция “Обща и сравнителна реторика“

Конференцията ще се проведе на 27 – 28 септември 2018 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, София

Kонференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“

Конференцията ще се проведе на 24 – 25 април 2018 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе

Фондове YECREA за участие на конференцията на ECREA в Лугано

Конференцията ще се проведе от 31 октомври до 3 ноември 2018 г. в Лугано, Швейцария

Mеждународна научна конференция „Българистиката по света. Филологията у дома“

Конференцията ще се проведе на 26 – 27 октомври 2018 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”

Международна кръгла маса „Експеримент, общество, власт“

Конференцията ще се проведе на 23 – 24 март 2018 г. в залите на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Международната научна конференция „Медиите на 21. век“

Конференцията ще се проведе на 9 – 10 ноември 2017 г. в залите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

XI международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“

Конференцията ще се проведе на 10-11 ноември 2017 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

II Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на массмедиите“

Конференцията ще се проведе на 2-6 юли 2017 г. в Санкт-Петербургския държавен университет

ХІІІ международна конференция по социолингвистика „Обществените процеси и тяхното отражение в езика“

Конференцията ще се проведе на 19-20 октомври 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“