Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“ към Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява прием за учебната 2018-2019 г.

Х международни медийни четения “Масмедии и комуникации - 2018“

Конференцията ще се проведе на 25 – 26 октомври 2018 г. във Факултета по журналистика на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, Москва

Национална научна конференция “Обща и сравнителна реторика“

Конференцията ще се проведе на 27 – 28 септември 2018 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, София

Kонференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“

Конференцията ще се проведе на 24 – 25 април 2018 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе

Фондове YECREA за участие на конференцията на ECREA в Лугано

Конференцията ще се проведе от 31 октомври до 3 ноември 2018 г. в Лугано, Швейцария

Mеждународна научна конференция „Българистиката по света. Филологията у дома“

Конференцията ще се проведе на 26 – 27 октомври 2018 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”

Международна кръгла маса „Експеримент, общество, власт“

Конференцията ще се проведе на 23 – 24 март 2018 г. в залите на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Международната научна конференция „Медиите на 21. век“

Конференцията ще се проведе на 9 – 10 ноември 2017 г. в залите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

XI международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“

Конференцията ще се проведе на 10-11 ноември 2017 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

II Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на массмедиите“

Конференцията ще се проведе на 2-6 юли 2017 г. в Санкт-Петербургския държавен университет

ХІІІ международна конференция по социолингвистика „Обществените процеси и тяхното отражение в езика“

Конференцията ще се проведе на 19-20 октомври 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“