РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.н. Андреана Ефтимова 

доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) (2000) и доктор на науките по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2016)

доц. д-р Дияна Петкова 

доктор по социология (2001) и доцент по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – народопсихология)“ (2013)

ас. д-р Йордан Карапенчев

магистър по бизнес мениджмънт, технологии и иновацииШефилдски университет, Великобритания (2016), доктор по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2020), СУ „Св. Климент Охридски“

д-р Ива Иванова

магистър по българска филология (1995), доктор по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2018), СУ “Св. Климент Охридски”

докт. Александър Георгиев

бакалавър по книгоиздаване (2018), завършил магистърска програма „Медии, комуникация, култура“ (2020), докторант в програма „Медиен език и стил“СУ „Св. Климент Охридски“

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

проф. д-р Войчех Кайтох

Ягелонски университет, Краков, Полша

проф. д-р Веселина Вълканова

Софийски университет, София, България

проф. д-р Алла Архангелская

Оломоуцки университет, Оломоуц, Чехия

проф. д-р Елжбета Солак

Ягелонски университет, Краков, Полша

проф. д-р Грета Дерменджиева

Софийски университет, София, България

доц. д-р Дана Кожокару

Букурещки университет, Букурещ, Румъния

проф. д-р Tотка Монова

Софийски университет, София, България

проф. д-р Илияна Генев-Пухалева

Варшавски университет, Варшава, Полша

д-р Доминика Попиелец

Университет „Казимеж Велки“ в Бидгошч, Полша

д-р Олга Ненонен

Университет в Тампере, Финландия


Редакционен имейл: medialinguistics@abv.bg