РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.н. Андреана Ефтимова 

доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) (2000) и доктор на науките по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2016)

д-р Ива Иванова

магистър по българска филология (1995), доктор по обществени комуникации и информационни науки (2018), СУ “Св. Климент Охридски”

Йордан Карапенчев

бакалавър по връзки с обществеността (2013) , СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по бизнес мениджмънт, технологии и иновации, Шефилдски университет, Великобритания (2016)

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

проф. д-р Войчех Кайтох

Ягелонски университет, Краков, Полша

проф. д-р Веселина Вълканова

Софийски университет, София, България

проф. д-р Алла Архангелская

Оломоуцки университет, Оломоуц, Чехия

проф. д-р Елжбета Солак

Ягелонски университет, Краков, Полша

проф. д-р Грета Дерменджиева

Софийски университет, София, България

доц. д-р Дана Кожокару

Букурещки университет, Букурещ, Румъния

проф. д-р Tотка Монова

Софийски университет, София, България

доц. д-р Илияна Генев-Пухалева

Варшавски университет, Варшава, Полша


Редакционен имейл: medialinguistics@abv.bg