РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

доц. д.н. Андреана Ефтимова 

доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) (2000) и доктор на науките по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (2016)

Ива Иванова

магистър по българска филология (1995), СУ “Св. Климент Охридски”

Деница Генчева

магистър по френска филология (1999), клинична психология (2004) и английска филология (2015), СУ “Св. Климент Охридски”

Йордан Карапенчев

бакалавър по връзки с обществеността (2013) , СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по бизнес мениджмънт, технологии и иновации, Шефилдския университет, Великобритания (2016)

Анна Миладинова

бакалавър по връзки с обществеността (2017), СУ „Св. Климент Охридски“

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

проф. д-р Войчех Кайтох

Ягелонски университет, Краков, Полша

проф. д-р Веселина Вълканова

Софийски университет, София, България

проф. д-р Алла Архангелская

Оломоуцки университет, Оломоуц, Чехия

проф. д-р Елжбета Солак

Ягелонски университет, Краков, Полша

проф. д-р Грета Дерменджиева

Софийски университет, София, България

доц. д-р Дана Кожокару

Букурещки университет, Букурещ, Румъния


Редакционен имейл: editors.medialinguistics@gmail.com