Двойствената природа на речта в медиите

Тотка Монова

По същество монографията „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ представлява интердисциплинарно изследване, което в по-голямата си част се основава върху ключови положения в аксиологичната лингвистика и журналистика.

Интернет срещу Интерхейт: пледоария за уважението. 50 предложения за детоксикация на социалните мрежи

Делфин Дюпре

Интернет срещу интерхейт цели да събуди обществената съвест по отношение на хейтърството в интернет и да предложи редица стъпки, които да наложат и утвърдят тон на уважение и респект в сферата на цифровите комуникации.

Журналистическото редактиране – редакторски практики и редакционни политики

Ива Иванова

В края на 2017 г. излезе от печат третото допълнено и преработено издание на монографията на доц. д-р Ефрем Ефремов „Журналистическото редактиране”. Новото издание надгражда и разширява постулатите и концепциите на автора, залегнали в предишните две версии на труда.

Случаят „България“ на прицела на критическия дискурсен анализ

Андреана Ефтимова

Монографията „The Image of a Country in International Media: The Case of Bulgaria” (Cambridge Scholars Publishing, 2014 – 174 с.) попада в една група изследвания от различни научни перспективи върху историческия, политическия и културния контекст на репрезентациите на България в англоезичните страни