Можете да се свържете с нас на: 

editors.medialinguistics@gmail.com

НАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ