Архив на публикуваните текстове

БРОЙ 1: Дървени езици. Отсечени езици
БРОЙ 2: Вирус в мрежата
БРОЙ 3: Трудните послания
БРОЙ 4: Етика и етикети
БРОЙ 5: Атакуваното слово
БРОЙ 6: Корпуси на свободното слово
БРОЙ 7: Реторически тренинги
Брой 7

Анализи

Реторическите тренинги: симбиоза на комуникативната теория и практика
Донка Александрова

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика
Герасим Петрински

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика
Нели Стефанова

Тренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалисти
Донка Петрова

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности
Надежда Ванева

Реторически техники в преговорния процес
Стоянка Балова

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаване на правни спорове
Михаил Матеев

Медиен мониторинг

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019)
Наталия Киселова

Телевизионен пиар и поведение пред камера. Аудио-визуални стратегии, практики, умения
Поля Иванова

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми?
Андреана Ефтимова

Реторически техники в парламентарните дебати
Борис Ценов

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фейсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти
Пенка Василева-Георгиева

Отзиви

Развитие на българо-гръцките културни връзки – реторически аспекти в дейността на сдружение „Аристотел – културен мост“
Деница Медарска

Дискусии

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване
Росица Йорданова

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите
Максим Мизов

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика
Румяна Крумова-Пешева; Харалампи Пешев

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения „Енкомион“ и „Етопея“
Адриана Иванчева

Реторически анализ на асансьорната реч
Мариян Васев


БРОЙ 8: Културната памет
Брой 8

Анализи

Проблемът за пресъздаването на хумора в аудиовизуалния превод от български на руски език
Мария М. Степанова
превод: Ива Иванова

Марк Рибу и истината за цветята
Йордан Ефтимов

Медиен мониторинг

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии
Ирина Тодорова

Медиен корпус

Транскрипции
Кристина Налбантова; Стефани Тонева; Христина Калчева; Симона Здравева; Борис Мутафчиев; Преслава Цачева; Албена Колчакова

Отзиви

Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции
Веселина Вълканова

Дискусии

Харалан Ангелов – извън българската литературна памет
Грета Разсуканова


БРОЙ 9: Ценностите: презареждане
БРОЙ 10: Фалшивата реалност
Брой 8

Анализи

Ролята на неправителствените организации в публичната дипломация
Калин Калинов

Как психологията може да помогне за решаването на проблема с фалшивите новини
Стефан Марков

Медиен мониторинг

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики
Ива Иванова

Медиен корпус

Корпус с рекламни слогани
Камен Кирилов

Транскрипции
Красимира Шахларова, Мария Славова, Невена Котарова, Пламена Колева, Румяна Генова, Елена Стойчева, Венцислава Боянова, Илина Славова

Дискусии

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията
Лора Симеонова


БРОЙ 11: Дискретният чар на езиковата власт
БРОЙ 12: Информацията под контрол