Александър Георгиев, дипломант по книгоиздаване, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“ – БРОЙ 4

Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността (анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008-2012 г.) – БРОЙ 5

Андреана Ефтимова, професор, доктор на науките, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Брюкселски новоговор или популизъм – БРОЙ 1

Случаят „България“ на прицела на критическия дискурсен анализ – БРОЙ 1

Ася Георгиева, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Социалните медии като източник на кризи и инструмент за овладяването им – пример от практиката – БРОЙ 2

Ваня Сухарова, независим изследовател, България

Журналистиката на участието като средство за създаване, разпространяване и проверка на фалшиви новини – БРОЙ 5

Виктор Клемперер, професор, доктор, Факултет по филология, Лайпцигски университет, Германия (тогава – Германска демократична република)

Из lingua tertii imperii или езикът на Третия райх – БРОЙ 1

Виктор Минчев, магистър по спортна журналистика, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Сравнението в речта на спортните журналисти – БРОЙ 2

Войчех Кайтох, професор, доктор, Институт по журналистика, медии и обществена комуникация, Ягелонски университет, Краков, Полша

Към проблемa за съвременния милитаризъм. Как руската кинематография „усвои“ чеченския конфликт – БРОЙ 3

Грета Дерменджиева, професор, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Феноменът на споделянето в социалните мрежи или ефектът на пеперудата – БРОЙ 2

Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите – БРОЙ 3

Деница Генчева, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Лингва франка – концептуализация и процеси на развитие – БРОЙ 1


Ива Иванова, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Наблюдения върху индиректното рекламиране на мода и козметика в списанията за жени – БРОЙ 1

Журналистическото редактиране – редакторски практики и редакционни политики – БРОЙ 2

Семиопрагматиката на Роже Оден в контекста на съвременната комуникативна парадигма – БРОЙ 4

Кодекс Ван де Раад за журналисти:
етичен кодекс на Асоциацията на белгийските журналисти
 – БРОЙ 4

Илияна Генев-Пухалева, професор, доктор, Факултет по филология, Варшавски университет, Варшава, Полша

„Знаците без собствена воля“ през погледа на когнитивната дериватология – БРОЙ 4


Лора Симеонова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Fact-checking по български – нужно ли ни е министерство на истината? – БРОЙ 2

Фалшиви новини, истинска победа – възходът на Доналд Тръмп и киберпартизанитe – БРОЙ 2

Фейсбук в капана на цензурата – БРОЙ 3

Ботофашизъм vs обикновен фашизъм – как Мартин Карбовски онемя във Фейсбук – БРОЙ 5

Любима Йорданова, старши научен сътрудник, доктор, Институт за български език при БАН, България

Концепция за изграждане на център за европейска комуникация – БРОЙ 2

Нели Недялкова, независим изследовател, България

Арт неологична лексика и визуална култура – БРОЙ 4


Ренета Славова, бакалавър по връзки с обществеността, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Пол по избор
(анкетно проучване на нагласите към понятието „джендър“)
 – БРОЙ 4

Росица Славова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Феноменът на споделянето в социалните мрежи или ефектът на пеперудата – БРОЙ 2

Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите – БРОЙ 3

Светлозар Кирилов, доцент, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Циганите в източноевропейското кино – БРОЙ 3

Тотка Моновa, професор, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Двойствената природа на речта в медиите – БРОЙ 3

Цветелина Джамбазова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езикови специфики при отразяването на движенията „Me Too“ и „Time’s Up“ в англоезични издания – БРОЙ 5