Александър Георгиев, дипломант по книгоиздаване, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“ – БРОЙ 4

Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността (анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008-2012 г.) – БРОЙ 5

Андреана Ефтимова, професор, доктор на науките, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Брюкселски новоговор или популизъм – БРОЙ 1

Случаят „България“ на прицела на критическия дискурсен анализ – БРОЙ 1

Ася Георгиева, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Социалните медии като източник на кризи и инструмент за овладяването им – пример от практиката – БРОЙ 2

Ваня Сухарова, независим изследовател, България

Журналистиката на участието като средство за създаване, разпространяване и проверка на фалшиви новини – БРОЙ 5

Виктор Клемперер, професор, доктор, Факултет по филология, Лайпцигски университет, Германия (тогава – Германска демократична република)

Из lingua tertii imperii или езикът на Третия райх – БРОЙ 1

Виктор Минчев, магистър по спортна журналистика, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Сравнението в речта на спортните журналисти – БРОЙ 2

Войчех Кайтох, професор, доктор, Институт по журналистика, медии и обществена комуникация, Ягелонски университет, Краков, Полша

Към проблемa за съвременния милитаризъм. Как руската кинематография „усвои“ чеченския конфликт – БРОЙ 3

Герасим Петрински, доцент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика – БРОЙ 7

Грета Дерменджиева, професор, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Феноменът на споделянето в социалните мрежи или ефектът на пеперудата – БРОЙ 2

Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите – БРОЙ 3

Деница Генчева, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Лингва франка – концептуализация и процеси на развитие – БРОЙ 1

Донка Александровапрофесор, доктор,
Президент на Българската асоциация по реторика

Реторическите тренинги = симбиоза на комуникативната теория и практика – БРОЙ 7

Донка Петроваглавен асистент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Тренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалисти – БРОЙ 7

Eлена Тарашева, доцент, доктор, катедра по Чужди езици и култури, Нов български университет, България

Корпусно изследване на езика на коментарни журналистически рубрики – БРОЙ 6

Емил Братанов, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

„Черно на бяло” в печата: eзикът на българския рок, прочетен в Прехода – БРОЙ 6

Зарина Василева, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда – БРОЙ 6

Ива Иванова, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Наблюдения върху индиректното рекламиране на мода и козметика в списанията за жени – БРОЙ 1

Журналистическото редактиране – редакторски практики и редакционни политики – БРОЙ 2

Семиопрагматиката на Роже Оден в контекста на съвременната комуникативна парадигма – БРОЙ 4

Кодекс Ван де Раад за журналисти:
етичен кодекс на Асоциацията на белгийските журналисти
 – БРОЙ 4

Илияна Генев-Пухалева, професор, доктор, Факултет по филология, Варшавски университет, Варшава, Полша

„Знаците без собствена воля“ през погледа на когнитивната дериватология – БРОЙ 4

Йордан Карапенчев, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Тенденции в създаването на прессъобщения за новите медии – БРОЙ 6

Лора Симеонова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Fact-checking по български – нужно ли ни е министерство на истината? – БРОЙ 2

Фалшиви новини, истинска победа – възходът на Доналд Тръмп и киберпартизанитe – БРОЙ 2

Фейсбук в капана на цензурата – БРОЙ 3

Ботофашизъм vs обикновен фашизъм – как Мартин Карбовски онемя във Фейсбук – БРОЙ 5

Любима Йорданова, старши научен сътрудник, доктор, Институт за български език при БАН, България

Концепция за изграждане на център за европейска комуникация – БРОЙ 2

Максим Мизовпрофесор, доктор на социологическите науки, Център по исторически и
политологически изследвания

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите – БРОЙ 7

Момчил Цонев, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Моделът на южнокорейската медия OhMyNews в журналистиката на гражданите – БРОЙ 6

Надя Терзийска, магистър, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Някои наблюдения върху „мога“, „искам“ и „трябва“ в публичната реч на политиците – БРОЙ 6

Наталия Киселова, доцент, доктор по право, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019) – БРОЙ 6

Нели Стефанова, доцент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика – БРОЙ 7

Нели Недялкова, независим изследовател, България

Арт неологична лексика и визуална култура – БРОЙ 4

Петя Осенова, професор, доктор, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Някои наблюдения върху „мога“, „искам“ и „трябва“ в публичната реч на политиците – БРОЙ 6

Поля Иванова, доцент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Телевизионен пиар и поведение пред камера. Аудио-визуални стратегии, практики, умения – БРОЙ 7

Ренета Славова, бакалавър по връзки с обществеността, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Пол по избор
(анкетно проучване на нагласите към понятието „джендър“)
 – БРОЙ 4

Росица Йорданова, доцент, доктор, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, България

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване – БРОЙ 7

Росица Славова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Феноменът на споделянето в социалните мрежи или ефектът на пеперудата – БРОЙ 2

Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите – БРОЙ 3

Светлозар Кирилов, доцент, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Циганите в източноевропейското кино – БРОЙ 3

Румяна Крумова-Пешева, професор, доктор на психологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика – БРОЙ 7

Тотка Моновa, професор, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Двойствената природа на речта в медиите – БРОЙ 3

Харалампи Пешев, доктор, Военно-медицинска академия – София

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика – БРОЙ 7

Цветелина Джамбазова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езикови специфики при отразяването на движенията „Me Too“ и „Time’s Up“ в англоезични издания – БРОЙ 5