Адриана Иванчева, доктор по философия и реторика, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения „Енкомион“ и „Етопея“ – БРОЙ 7

Александър Георгиев, дипломант по книгоиздаване, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“ – БРОЙ 4

Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността (анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008-2012 г.) – БРОЙ 5

Андреана Ефтимова, професор, доктор на науките, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Брюкселски новоговор или популизъм – БРОЙ 1

Случаят „България“ на прицела на критическия дискурсен анализ – БРОЙ 1

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми? – БРОЙ 7

Ася Георгиева, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Социалните медии като източник на кризи и инструмент за овладяването им – пример от практиката – БРОЙ 2

Борис Ценов, докторант в катедра „Реторика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Реторически техники в парламентарните дебати – БРОЙ 7

Ваня Сухарова, независим изследовател, България

Журналистиката на участието като средство за създаване, разпространяване и проверка на фалшиви новини – БРОЙ 5

Веселина Вълканова, професор, доктор на науките, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции – БРОЙ 8

Виктор Клемперер, професор, доктор, Факултет по филология, Лайпцигски университет, Германия (тогава – Германска демократична република)

Из lingua tertii imperii или езикът на Третия райх – БРОЙ 1

Виктор Минчев, магистър по спортна журналистика, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Сравнението в речта на спортните журналисти – БРОЙ 2

Войчех Кайтох, професор, доктор, Институт по журналистика, медии и обществена комуникация, Ягелонски университет, Краков, Полша

Към проблемa за съвременния милитаризъм. Как руската кинематография „усвои“ чеченския конфликт – БРОЙ 3

Герасим Петрински, доцент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Диспозиционно-аргументативни аспекти на ефекта на първенството и ефекта на свежестта: завръщане към класическата реторика – БРОЙ 7

Грета Дерменджиева, професор, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Феноменът на споделянето в социалните мрежи или ефектът на пеперудата – БРОЙ 2

Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите – БРОЙ 3

Грета Разсуканова, докторант, Нов български университет, София, България

Харалан Ангелов – извън българската литературна памет – БРОЙ 8

Даяна Идънс, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване – БРОЙ 9

Деница Генчева, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Лингва франка – концептуализация и процеси на развитие – БРОЙ 1

Дияна Петкова, доцент, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Локусът на контрол в българската култура и комуникационният му израз в разговорната реч – БРОЙ 9

Деница Медарска, Докторант в катедра „Реторика”
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Развитие на българо-гръцките културни връзки – реторически аспекти в дейността на сдружение „Аристотел – културен мост“ – БРОЙ 7

Донка Александрова, професор, доктор, президент на Българската асоциация по реторика

Реторическите тренинги: симбиоза на комуникативната теория и практика – БРОЙ 7

Донка Петрова, главен асистент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Тренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалисти – БРОЙ 7

Eлена Тарашева, доцент, доктор, катедра по Чужди езици и култури, Нов български университет, България

Корпусно изследване на езика на коментарни журналистически рубрики – БРОЙ 6

Емил Братанов, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

„Черно на бяло” в печата: eзикът на българския рок, прочетен в Прехода – БРОЙ 6

Зарина Василева, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда – БРОЙ 6

Иван Захариев, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи – БРОЙ 9

Иван Миленски, доцент, доктор, филиал „Враца“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България

Равнища на религиозността в интеркултурния диалог – БРОЙ 9

Ива Иванова, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Наблюдения върху индиректното рекламиране на мода и козметика в списанията за жени – БРОЙ 1

Журналистическото редактиране – редакторски практики и редакционни политики – БРОЙ 2

Семиопрагматиката на Роже Оден в контекста на съвременната комуникативна парадигма – БРОЙ 4

Кодекс Ван де Раад за журналисти:
етичен кодекс на Асоциацията на белгийските журналисти
 – БРОЙ 4

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики – БРОЙ 10

Илияна Генев-Пухалева, професор, доктор, Факултет по филология, Варшавски университет, Варшава, Полша

„Знаците без собствена воля“ през погледа на когнитивната дериватология – БРОЙ 4

Ирина Тодорова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии – БРОЙ 8

Йордан Ефтимов, доцент, доктор, Нов български университет, София, България

Марк Рибу и истината за цветята – БРОЙ 8

Тенденции в създаването на прессъобщения за новите медии – БРОЙ 6

Йордан Карапенчев, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Тенденции в създаването на прессъобщения за новите медии – БРОЙ 6

Калин Калинов, главен асистент, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Ролята на неправителствените организации в публичната дипломация – БРОЙ 10

Камен Кирилов, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Корпус с рекламни слогани – БРОЙ 10

Лора Симеонова, главен асистент, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Fact-checking по български – нужно ли ни е министерство на истината? – БРОЙ 2

Фалшиви новини, истинска победа – възходът на Доналд Тръмп и киберпартизанитe – БРОЙ 2

Фейсбук в капана на цензурата – БРОЙ 3

Ботофашизъм vs обикновен фашизъм – как Мартин Карбовски онемя във Фейсбук – БРОЙ 5

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията – БРОЙ 10

Любима Йорданова, старши научен сътрудник, доктор, Институт за български език при БАН, България

Концепция за изграждане на център за европейска комуникация – БРОЙ 2

Максим Мизов, професор, доктор на социологическите науки, Център по исторически и
политологически изследвания

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите – БРОЙ 7

Момчил Цонев, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Моделът на южнокорейската медия OhMyNews в журналистиката на гражданите – БРОЙ 6

Мариян Васев, докторант в Катедра Реторика, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Реторически анализ на асансьорната реч – БРОЙ 7

Михаил Матеев, доктор по право, асистент, Юридически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Исторически и съвременни форми за алтернативно решаванена правни спорове – БРОЙ 7

Надежда Ванева, докторант в Катедра „Реторика”, СУ „Св. Климент Охридски“, България. Директор комуникации в маркетингова агенция 3CON

Корпоративната култура – мисия, визия, ценности – БРОЙ 7

Наделина Анева, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България.

Ценностите във войната за мир. Уилсъновият нов ред на страниците на вестник „Мир“ – национални или корпоративни доктрини? – БРОЙ 9

Надя Терзийска, магистър, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Някои наблюдения върху „мога“, „искам“ и „трябва“ в публичната реч на политиците – БРОЙ 6

Наталия Киселова, доцент, доктор по право, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019) – БРОЙ 6

Нели Стефанова, доцент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Реторическите упражнения – древна практика и модерна необходимост. Комуникативно-тренинговите модели в обучението по реторика – БРОЙ 7

Нели Недялкова, независим изследовател, България

Арт неологична лексика и визуална култура – БРОЙ 4

Пенка Василева-Георгиева, докторант, катедра „Реторика”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фейсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти – БРОЙ 7

Петя Осенова, професор, доктор, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Някои наблюдения върху „мога“, „искам“ и „трябва“ в публичната реч на политиците – БРОЙ 6

Поля Иванова, доцент, доктор, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Телевизионен пиар и поведение пред камера. Аудио-визуални стратегии, практики, умения – БРОЙ 7

Ралица Ковачева, главен асистент, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

„Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии – БРОЙ 9

Ренета Славова, бакалавър по връзки с обществеността, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Пол по избор
(анкетно проучване на нагласите към понятието „джендър“)
 – БРОЙ 4

Росица Йорданова, доцент, доктор, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, България

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване – БРОЙ 7

Росица Славова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Феноменът на споделянето в социалните мрежи или ефектът на пеперудата – БРОЙ 2

Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите – БРОЙ 3

Светлозар Кирилов, доцент, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Циганите в източноевропейското кино – БРОЙ 3

Стефан Марков, главен асистент, доктор, Институт по философия и социология, Българска академия на науките, България

Как психологията може да помогне за решаването на проблема с фалшивите новини – БРОЙ 10

Стоянка Балова, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св.Климент Охридски“, България

Реторически техники в преговорния процес – БРОЙ 7

Румяна Крумова-Пешева, професор, доктор на психологическите науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика – БРОЙ 7

Тотка Моновa, професор, доктор, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Двойствената природа на речта в медиите – БРОЙ 3

Харалампи Пешев, доктор, Военно-медицинска академия – София

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика – БРОЙ 7

Цветелина Джамбазова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езикови специфики при отразяването на движенията „Me Too“ и „Time’s Up“ в англоезични издания – БРОЙ 5