Екипът на сп. „Медии и език“ покани гости за поредния си, седми брой. Той съдържа статии от научния форум по практическа реторика „Семинар – реторически тренинги”, организиран от катедра „Реторика“ на Философския факултет и проведен на 27 септември 2019 г. в Софийския университет.


В семинара взеха участие изследователи от Философския факултет и Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, от ПУ „Паисий Хилендарски“, от Института за исторически и политологически изследвания, от ВСУ „Черноризец Храбър”, от ВМА-София, от УНСС, от Института за съвременно изкуство, както и практици в сферата на комуникациите.


Надяваме се, че един по-прагматичен подход към публичните комуникации, включващ осъзнаването на необходимостта от упражнения в изкуството да се общува, ще бъде полезен на нашите читатели.